Số 149 (Kỳ II - Tháng 7 - 2017)

16:11:00 06/10/2017

Bài báo

1

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

  KĨ NĂNG PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA NHÀ GIÁO

Tác giả bài viết

    Đặng Thành Hưng*, Trần Thị Tố Oanh**

Nơi công tác

*PGS.TS; Trường Đại học sư phạm Hà Nội 2

** TS, Viện khoa học giáo dục Việt Nam

 

Bài báo

2

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH TỰ HỌC TOÁN CHO HỌC SINH

Tác giả bài viết

Nguyễn Dương Hoàng*, Võ Thanh Hùng**

Nơi công tác

* TS. Trường Đại học Đồng Tháp

** Trường THPT Trần Quốc Toản, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

 

Bài báo

3

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT TIẾN HÓA VI PHÂN TRONG MẠNG NEURAL VÀO DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN

Tác giả bài viết

Vũ Thị Thu Minh, Nông Thị Lý , Nguyễn Thị Thu Hương*

Nơi công tác

* ThS. Trường Đại học Hùng Vương

 

Bài báo

4

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

KHAI THÁC CÁC YẾU TỐ LỊCH SỬ TOÁN TRONG

DẠY VÀ HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Tác giả bài viết

Nguyễn Dương Hoàng*, Võ Anh Thư**

Nơi công tác

* Trường Đại học Đồng Tháp

** Trường THCS Tân Hòa, Thanh Bình, Đồng Tháp

 

Bài báo

5

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA HÀM SỐ VÀ ỨNG DỤNG

Tác giả bài viết

Nguyễn Anh*

Nơi công tác

* ThS, Khoa Đại Cương - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

Bài báo

6

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM GHI TỌA ĐỘ - THỜI GIAN TRONG DẠY HỌC CÁC LOẠI CON LẮC - VẬT LÍ LỚP 12

Tác giả bài viết

Nguyễn Anh Thuấn*, Nguyễn Tiến Lộc**

Nơi công tác

* TS. Trường ĐHSP Hà Nội

** Học viện sáng tạo S3

 

 

Bài báo

7

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

CÁC THÍ NGHIỆM PHẦN TỪ TRƯỜNG VỚI DỤNG CỤ

ĐƯỢC LÀM TỪ VỎ LON VÀ CHAI NHỰA

Tác giả bài viết

Trần Ngọc Chất*, Nguyễn Thị Hoa**

Nơi công tác

* TS. Trường ĐHSP Hà Nội

** Học viên cao học, trường ĐHSP Hà Nội

 

Bài báo

8

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG NĂNG LỰC XÂY DỰNG NỘI DUNGVÀ THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA GIÁO VIÊN MÔN HÓA HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tác giả bài viết

Lê Danh Bình*

Nơi công tác

* TS. Viện Sư phạm tự nhiên - Trường Đại học Vinh

 

Bài báo

9

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỬ DỤNG TỪ NGỮ CHO HỌC VIÊN CAMPUCHIA Ở TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 2

Tác giả bài viết

Trần Thị Quỳnh Nga*, Mai Thị Lý**

Nơi công tác

* TS. Trường Đại học Sư phạm Huế

** Giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 2, Học viên cao học khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Huế

 

Bài báo

10

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

VẬN DỤNG LÝ THUYẾT P.IA GALPÊRIN HÌNH THÀNHKỸ NĂNG ĐỌC VÀ VIẾT TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH LỚP 1 DÂN TỘC KHMER CHẬM BIẾT ĐỌC, BIẾT VIẾT Ở HUYỆN TRI TÔN, TỈNH AN GIANG

Tác giả bài viết

Trần Thị Huyền*

Nơi công tác

* ThS, Bộ môn Tâm lý Giáo dục, khoa Sư phạm, Đại học An Giang

 

Bài báo

11

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

GIÁO DỤC BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC CHOHỌC SINH NGƯỜI KHMER TRONG CÁC TRƯỜNGPHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

Tác giả bài viết

Ngô Thạch Dũ*

Nơi công tác

* Học viên cao học Trường Đại học Đồng Tháp

 

Bài báo

12

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNGCHO HỌC SINH NGƯỜI KHMER TRONGCÁC TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH SÓC TRĂNG

Tác giả bài viết

Ngô Thị Mỹ Linh*

Nơi công tác

* Học viên cao học Trường Đại học Đồng Tháp

 

Bài báo

13

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

PHƯƠNG PHÁP TPR (TOTAL PHYSICAL RESPONSE)TRONG DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN

Tác giả bài viết

Nguyễn Đức Tú*

Nơi công tác

* ThS. Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Hạ Long

 

Bài báo

13

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC GIÁO DỤC KỶ LUẬT CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

Tác giả bài viết

Lê Đức Anh*

Nơi công tác

* Học viện An ninh nhân dân

 

Bài báo

14

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT GIỮA CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ DOANH NGHIỆPĐỂ PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH MAY Ở TP. HỒ CHÍ MINH

Tác giả bài viết

Trương Việt Khánh Trang*

Nơi công tác

* ThS, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

 

Bài báo

15

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA SINH VIÊNKHI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI CÁC TRƯỜNGCAO ĐẲNG SƯ PHẠM VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

Tác giả bài viết

Lê Đình Huấn*

Nơi công tác

* ThS. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

 

Bài báo

16

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC TRẺ TỰ KỶ MẦM NON HOÀ NHẬP

Tác giả bài viết

Nguyễn Quang Uẩn*, Phạm Thị Thu Trang**

Nơi công tác

* GS, TS. Giảng viên trường ĐHSP Hà Nội

** ThS. Trương ĐHSP Hà Nội

 

Bài báo

17

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ GIÁO DỤC HOÀ NHẬPCHO TRẺ TỰ KỈ LỨA TUỔI MẦM NON TẠI KHU VỰCMIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM

Tác giả bài viết

Trần Thị Minh Huế*

Nơi công tác

* TS, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

Bài báo

18

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

QUẢN LÍ ĐÀO TẠO THEO CHUẨN XẾP HẠNG QUỐC TẾ

QS STARS Ở ĐẠI HỌC FPT HIỆN NAY

Tác giả bài viết

Nguyễn Đức Dân*

Nơi công tác

* Trường Đại học FPT

 

Bài báo

19

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

NỘI DUNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

Tác giả bài viết

Lê Văn Quốc*

Nơi công tác

* Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

 

Bài báo

20

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Tác giả bài viết

Trần Thị Quyên*

Nơi công tác

* Học viên cao học, Học viện Chính trị

 

Bài báo

21

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG ASEANTỈNH HƯNG YÊN TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Tác giả bài viết

Trần Kim Phương*

Nơi công tác

* Trường Cao đẳng ASEAN, tỉnh Hưng Yên

 

Bài báo

22

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞQUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Tác giả bài viết

Mai Thị Lan*

Nơi công tác

* Hiệu trưởng Trường THCS Đức Giang, Quận Long Biên

 

Bài báo

23

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Phương*

Nơi công tác

* Hiệu trưởng Trường tiểu học Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội

 

Bài báo

24

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

BỒI DƯỠNG PHÂM CHẤT, NĂNG LỰC CHOGIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Hằng*

Nơi công tác

* Quận Long Biên, Hà Nội

 

Bài báo

25

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC

Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN CHÂU THÀNH

TỈNH ĐỒNG THÁP - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Tác giả bài viết

Nguyễn Thanh Phong*

Nơi công tác

* Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Châu Thành 1, Đồng Tháp

 

Bài báo

26

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

CỦA HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN II

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thu Hồng*

Nơi công tác

* Trường Cao đẳng ANND II

 

Bài báo

27

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GIỚI TÍNH CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI

Tác giả bài viết

Đỗ Thị Thu Hoài*

Nơi công tác

* Phó Hiệu trưởng THCS Thượng Thanh. Q Long Biên, Hà Nội

 

Bài báo

28

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG TRẺỞ CÁC TRƯỜNG MẦM NON CÔNG LẬP QUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt*

Nơi công tác

* Phó hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi thơ, Q Ba Đình, Hà Nội

 

Bài báo

29

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG NHU CẦU CHĂM SÓC, NUÔI DẠY TRẺỞ THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Tác giả bài viết

Lê Hải Đăng, Đồng Văn Đạt, Hà Thị Kim Yến*

Nơi công tác

* Trường CĐSP Thái Nguyên

Bài báo

30

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC THỂ CHẤT

CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG

Tác giả bài viết

Đỗ Hoàng Anh Quốc*

Nơi công tác

* Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang

 

Bài báo

31

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 150 – Kỳ I – T8/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC CỘNG ĐỒNG TRONG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TIỂU HỌC Ở QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Tác giả bài viết

Phạm Thị Thúy Hải*

Nơi công tác

*Trường TH Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

 

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê