Số 181 (Kỳ II - Tháng 11 - 2018)

10:56:00 07/01/2019

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - APPLIED RESEARCH
Nguyễn Khắc Bình: Suy nghĩ về định hướng phát triển giáo dục Việt Nam trong những năm tới - The development orientation of Vietnam's education in the coming years
1
Trần Tiến Đức: Khảo sát phong cách học tập và thực nghiệm dạy học tích hợp theo tiếp cận trải nghiệm tại doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp - Surveying on learning styles and experiential teaching integrated approach to experience in enterprises, vocational education institutions
4
Trần Thị Hồng Minh: Đa thức bất khả quy trên vành số nguyên  - Irregular polynomial on integer ring
7
Hoàng Thị Tú: Xây dựng tình huống có tính sáng tạo trong việc hình thành biểu tượng về hình dạng cho trẻ mầm non thông qua hoạt động làm quen với Toán - Create creative situations in shaping shape symbols for preschool children through familiarization with math
11
Đoàn Thị Thanh Huyền: Ứng dụng bài toán tìm cực trị hàm số nhiều biến trong kinh tế - Applying the problem of finding the extremes of the variable function on some economic problems.
14
Phạm Thị Trang: Những kiến thức cơ bản giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận với cơ học lượng tử - Basic knowledges helps students to access quantum mechanics
16
Đặng Thị Ngoan: Đánh giá sự phụ thuộc lẫn nhau giữa nhiệt độ và lượng mưa bằng lý thuyết Copula - Assess the interdependence between temperature and precipitation with Copula theory
19
Tưởng Duy Hải; Nguyễn Thị Dung: Thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trong giáo dục định hướng nghề nghiệp về các kiến thức quang hình học - Design a creative experiential activity for students in vocational orientation education in the field of optical geometry
22
Phạm Văn Sơn: Ứng dụng Robodoo trong dạy học trải nghiệm cho học sinh trường mầm non và tiểu học - Robodoo is used in experiential learning for preschool and elementary school students
25
Hồ Ngọc Bích: Phát triển năng lực viết văn biểu cảm cho học sinh lớp 4 thông qua hoạt động trải nghiệm - Develop the expressive writing skills for grade 4 students through experiential learning
27
Nguyễn Thị Ngân: Tích hợp giáo dục phẩm chất trung thực và trách nhiệm qua dạy học Tập đọc lớp 4, 5 - Develop writing skills for grade 4 students through experiential learning
30
Lê Dinh Dinh: Giáo dục giá trị sống cho học sinh lớp 5 thông qua phân môn Tập đọc - Valuable education for students in grade 5 through reading
33
Nguyễn Thị Thu Hà; Lê Thị Thắm: Rèn luyện năng lực cảm thụ văn học cho sinh viên khoa mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An thông qua tổ chức trò chơi đóng kịch của trẻ mẫu giáo - Training the literary sensibility for preschool students at Nghe An Pedagogy College by organizing drama plays for kindergarten children
35
Đặng Hồng Phương: Rèn luyện kĩ năng vận động tinh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua trò chơi - Practice fine motor skills for 5-6 year old children through games
38
Nguyễn Thị Như Hoa: Kỹ năng tham vấn tâm lý của giáo viên với cha mẹ trẻ ở trường mầm non quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội - Psychological counseling skills of teachers with young parents in kindergarten in Cau Giay district, Hanoi
41
Dương Thị Mỹ Hằng: Hệ thống câu hỏi, bài tập kiểm tra, đánh giá năng lực của học sinh trong dạy học chuyên đề văn bản thuyết minh ở trường trung học phổ thông - Questioning system, exercises for assessing and evaluating pupils' capacity in teaching thematic texts in high school
44
Nguyễn Văn Thuận: Hành động ở lời của vị từ tình thái “phải, cần” trong tiếng Việt - Act in the words of the status quo "right, need" in Vietnamese
47
Lê Văn Hả i: Thiết kế bài tập trong dạy học môn Đạo đức ở trường tiểu học - Design exercises in teaching ethics in elementary schools
50
Lê Minh Hằng; Tạ Thị Bẩy; Đặng Phương Anh: Nâng cao nhận thức văn hóa cho sinh viên trong dạy học tiếng Anh - Raise cultural awareness in teaching and learning English
52
Đào Thị Thùy Linh: Sự lo âu về học ngoại ngữ của sinh viên ở các trường đại học hiện nay - Fear of learning foreign languages of students in universities today
55
Trần Thị Thùy Linh: Học từ vựng tiếng anh qua thẻ ghi chú trực tuyến thông qua một số phần mềm học từ vựng có sẵn trên mạng internet - The effects of using online flashcards on learners' vocabulary size through Internet vocabulary learning softwares
58
Bùi Thị Lan; Bùi Thị Hoàng Huệ: Đọc hiểu và đọc lướt trong dạy học tiếng Anh - Reading and reading in English teaching
61
Nguyen Tan Danh: Improving translation skills for freelancers by using google translation software - Hoàn thiện kỹ năng dịch cho phiên dịch viên nhờ vào ứng dụng Google Translation
64
Hoàng Anh: Thiết lập đại học điện tử theo mô hình BPM tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội - To set up an electronic university in the model of BPM at Hanoi University of Industry
67
Vũ Thị Duyên: Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam ở các trường đại học - The role of the information technology course in the teaching process is the revolutionary road of the Communist Party of Vietnam in the University.
70
Nguyễn Bùi Hậu, Trần Lê Hà, Nguyễn Ngọc Khánh, Chu Thị Trà Giang: Xây dựng khóa học trực tuyến trên nền tảng Moodle - Build an online course on Moodle platform
73
Trần Quốc Trung: Vai trò của hệ thống quản lý học tập LMS trong giáo dục đại học - The role of the LMS learning management system in higher education
77
Trương Thu Trà: Một số vấn đề lí luận về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học - Some theoretical issues about quality assurance in higher education
80
Trương Tố Loan: Thiết kế bài giảng điện tử phần ngữ pháp cho học phần tiếng Anh phần 1 Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương - Electronic grammar module design for the English part 1 Central University of Education for the Arts
83
Lưu Thị Bích Phượng: Sử dụng thông tin phản hồi từ bạn học để nâng cao kỹ năng viết của sinh viên tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Using feedback from classmates to improve students' writing skills at Hanoi University of Natural Resources and Environment
87
Đặng Thanh Tùng: Lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho sinh viên khóa ĐH7 Khoa Môi trường - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Selection of fitness development exercises for students of the Faculty of Environment - Hanoi University of Natural Resources and Environment
90
Phạm Hiền Chương: Đánh giá hiệu quả ứng dụng hệ thống các bài tập bổ trợ nhằm nâng cao kỹ thuật cơ bản môn Cầu lông cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp - Evaluate the effectiveness of applying the system of supplementary exercises to improve the basic technique of badminton for students of Dong Thap University.
93
Nguyễn Việt Hà; Nguyễn Hồng Thắm; Phạm Như Trang; Nguyễn Văn Tiến: Bài tập bổ trợ nhằm hoàn thiện kỹ thuật bơi ếch cho sinh viên - Supplementary exercise to improve swimming technique for students
95
Giáp Thanh Thủy; Nguyễn Thanh Sơn; Nguyễn Sỹ Nghị; Tiến Thị Mai: Một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam sinh viên lớp cầu lông - Some speed development exercises for badminton students
98
Trần Thị Thu Hà; Phạm Văn Thành: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - To renovate teaching methods in the direction of promoting the activeness, initiative and creativeness of students of Hanoi University of Natural Resources and Environment
102
Trần Thị Thu Trang: Ứng dụng ma trận Swot nâng cao nhận thức của sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đối với các công cụ quản lý môi trường: Nghiên cứu trường hợp công cụ nhãn sinh thái - Application of Swot Matrix to Raise Awareness of Students of Hanoi University of Natural Resources and Environment for Environmental Management Instruments: A Case Study of Eco-labeling Tools
105
Nguyễn Thị Phương Trang; Bùi Thị Thanh Diệu: Năng lực tham vấn hướng nghiệp của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Career counseling capacity of students at the University of Pedagogy - Danang University
108
Lê Thị Duyên; Nguyễn Thị Phương Trang: Nhận thức về tham vấn hướng nghiệp của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng - Awareness about vocational counseling by students of the University of Pedagogy - University of Da Nang
111
Phạm Thị Bích Ngọc: Tổ chức hoạt động học tập theo nhóm trong giảng dạy học phần tư tưởng Hồ Chí Minh ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây - Organize group learning activities in teaching the Ho Chi Minh Thought module at the College of Education in Ha Tay
115
Bùi Ngọc Hoàng: Quy trình rèn luyện kỹ năng nghiên cứu khoa học cho giảng viên ở các trường đại học trong quân đội theo định hướng phát triển năng lực - The process of training scientific research skills for university lecturers in the army in the orientation of capacity development
119
Nguyễn Trung Thành: Ý thức thẩm mỹ của sinh viên một số trường đại học ở Hà Nội hiện nay - Thực trạng và giải pháp - Aesthetic awareness of students of some universities in Hanoi - current situation and solutions
121
Hoàng Văn Tuấn: Xây dựng mối quan hệ qua lại trong tập thể khoa giáo viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 - Building the interrelated relationship in the faculty of the faculty of the Military Academy 1
124
Trần Thị Duyên: Một số nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực học đường của học sinh trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội - Some causes of school violence among upper secondary school students in Hanoi
127
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa: Sự lựa chọn giá trị của thanh niên qua kết quả khảo sát xã hội học - Young people's choice of choices through sociological survey
130
Trần Thị Mai: Giáo dục bảo vệ môi trường thông qua công tác chủ nhiệm ở Trường Cao đẳng Sơn La - Environmental education through the chairmanship at Son La College
133
Vũ Duy Hiền; Phạm Ngọc Trúc: Một số vấn đề về tự chủ đại học - Some problems of university autonomy
136
Phạm Ngọc Cảnh: Đổi mới kiểm tra, đánh giá năng lực sinh viên trong học phần “Quản lý trong giáo dục mầm non” theo hướng tiếp cận năng lực ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên - Renovation of students' assessment in the module "Management in pre-school education" towards the capacity approach at Dien Bien Teachers College
139
Dương Trọng Hạnh; Nguyễn Thị Thu Thủy: Tăng cường tuyên truyền giáo dục văn hóa đọc cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay - Propagandizing cultural education readings for students in the current period
142
QUẢN LÝ GIÁO DỤC - EDUCATION MANAGEMENT
Tô Văn Tình: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy học ở các trường phổ thông huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang - Management of information technology application in teaching activities of schools in Kien Hai district, Kien Giang province
145
Lò Thị Thiện: Thực trạng giáo dục âm nhạc cho trẻ ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - Situation of music education for children in kindergartens in Nam Puy district, Dien Bien province
148
Đặng Thị Kim Nga: Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Development of teachers in Go Vap District, Ho Chi Minh City to meet the requirements of education reform
151
Nguyễn Ngọc Minh Lý: Quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang theo định hướng phát triển năng lực học sinh - Management of teaching activities of high schools in Tan Hiep district, Kien Giang province with the orientation of developing pupils' capacity
154
Nguyễn Văn Phán: Nội dung quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng hợp tác cho học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng - Content of management activities of educational skills skills for students of Nui Doi high school, Kien Thuy district, Hai Phong city
157
Đinh Thị Lụa: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường trung học phổ thông: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam - Development of senior management staff of international secondary schools and lessons for Vietnam
160
Nguyễn Kim Cương: Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học viên ở Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Phú Đức, thành phố Hồ Chí Minh - Management of legal education activities for trainees at Phu Duc Center for Labor Education, Ho Chi Minh City
163
Vũ Thị Hải Hà: Quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên ở trường trung cấp Phương Nam, thành phố Hồ Chí Minh - Management of professional refresher training for teachers in Phuong Nam Middle School, Ho Chi Minh City
166
Nguyễn Thị Kim Phượng: Quản lý hoạt động dạy nghề cho học viên cai nghiện ma túy ở Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh - Management of vocational training for drug detoxification students at the Center for Education - Labor, Social, Ho Chi Minh City
169
Huỳnh Thiện Tân; Huỳnh Thị Trúc Giang: Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý đội ngũ cố vấn học tập ở trường đại học - Factors influencing the management of university academic counseling
172
Phạm Đình Tâm: Nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục thể chất ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Improve the quality of teaching physical education at Hanoi University of Natural Resources and Environment
175
Bùi Thị Kim Hằng: Phát triển năng lực ngữ dụng cho người học tiếng Anh thông qua các phương thức biểu đạt hành vi yêu cầu - Developing vocabulary skills for learners of English through the expressive behaviors required
178
Nguyễn Thị Thanh Nga: Quản lý bồi dưỡng nghiệp vụ cho sỹ quan bảo vệ tiếp cận ở bộ tư lệnh cảnh vệ trong giai đoạn hiện nay - To provide professional training for security guards at the headquarters of the guard at the current stage
181
Cao Văn Tình: Tổ chức xây dựng chủ đề dạy học tích hợp ở các trường trung học cơ sở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng theo định hướng chương trình phổ thông mới - Organizing the construction of integrated teaching topics in secondary schools Thuy Nguyen district, Hai Phong in the direction of new programs
184
Lường Thị Mai: Phát huy vai trò của tổ chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm trong hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ ở các trường mầm non huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - The role of professionals and teachers in aeronautical education activities for children in nursing schools Nam Po district, Dien Bien province
188
Nguyễn Đỗ Hương Giang; Hồ Ngọc Sơn; Dương Thùy Trang: Sử dụng kiến thức bản địa giúp cộng đồng dân tộc thiểu số xã Lãng Ngâm, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thích ứng biến đổi khí hậu - Using Indigenous Knowledge to Help Ethnic Minority Communities in Lang Son Commune, Ngan Son District, Bac Kan Province Adapt to Climate Change
191
Vũ Đình Bảy: Nâng cao hiệu quả giáo dục phòng ngừa thảm họa thiên tai cho học sinh trong nhà trường - Improve the effectiveness of disaster preparedness education for students in schools
195
Hoàng Thị Thu Huyền: Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh theo hướng trải nghiệm ở trường trung học phổ thông Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng - Management of english language learning activities in Loc Phat commune high school, Bao Loc district, Lam Dong province
198

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê