Số 180 (Kỳ I - Tháng 11 - 2018)

15:17:00 23/11/2018

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - APPLIED RESEARCH
Lê Thị Thúy Hương, Bùi Hoàng Tân: Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trước tác động cách mạng công nghiệp 4.0 - Innovating teaching methods learning Ho Chi Minh ideology section before the impact of the industrial revolution, 4.0.
1
Lê Viết Vũ: Đổi mới đánh giá kết quả đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo ở Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy - Innovation evaluate training results in the spirit of the resolution of the party XII congress of radical innovation and comprehensive education and training at the University Fire.
4
Huỳnh Tấn Thạch: Vận dụng phương pháp dạy học theo nhóm vào dạy học phần Sử dụng trình chiếu cơ bản trong chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trình độ cơ bản ở Trường Đại học Đồng Tháp - Applying the teaching method in teaching groups Use slide sections basic program information technology applications Basic level in Dong Thap University.
7
Nguyễn Thị Yến Phi: Hình thành năng lực dạy học giải bài toán có lời văn cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học Trường Đại học Đồng Tháp thông qua hoạt động tự học - Forming capability can solve the problem of teaching the text for students of Primary Education in Dong Thap University through self-study activities.
9
Phù ng Thị Hồng Vân, Phạ m Thị Trang: Vận dụng định luật II Newton giải một số bài tập vật lý đại cương (phần Động lực học chất điểm) giúp sinh viên dễ hiểu - Applying Newton II law solving some exercises general physics (section Dynamics of points) help students understand.
12
Nguyễn Thị Nhung: Nâng cao kỹ năng liên hệ thực tiễn cho học viên ở Trường Sĩ quan lục quân I trong dạy học môn Vật lý đại cương - Improve practical contact skills for students at Army Field School in general teaching Physics.
15
Bùi Thị Nha Trang: Nâng cao năng lực tự học môn Hóa học đại cương cho sinh viên năm thứ nhất tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Self-learning capacity of General Chemistry students for the first year at the University of natural resources and environment.
18
Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Thị Thắm: Sử dụng phương pháp dạy học theo góc ở học phần Phương pháp giúp trẻ làm quen với tác phẩm văn học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An - Using the method according to the angle at school teaching methodology section for children to become familiar with literary work in Teachers College of Nghe An.
21
Vũ Thị Lan: Lựa chọn và sử dụng tác phẩm văn học thiếu nhi với chủ đề “Quê hương-Đất nước-Bác Hồ” cho trẻ 5-6 tuổi theo quan điểm tích hợp - Selection and use of children's literature with the theme "Hometown-Country-Uncle Ho" for children 5-6 years old in view of integration.
23
Vũ Thị Hà Giang: Thơ tuổi thơ của Trần Đăng Khoa - từ cấu tứ đến những hình ảnh đẹp - Poetry of Tran Dang Khoa - from the composition to the beautiful pictures.
26
Nguyễn Thành Nhân: Phát triển tư duy so sánh cho học sinh trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông - Development of comparative thinking skills for students in teaching history in high school.
29
Trần Thị Hải Lê: Tổ chức hoạt động trải nghiệm tại Di tích nhà lưu niệm Nguyễn Chí Diểu trong dạy học lịch sử cho học sinh trung học phổ thông Thừa Thiên Huế - Organize experiential activities at the memorial site of Nguyen Chi Dieu in teaching history to high school students in Thua Thien Hue.
33
Trần Minh Đức, Nguyễn Thành Nhân: Hướng dẫn học sinh một số kỹ thuật tự học với sách giáo khoa Lịch sử trung học phổ thông ngoài giờ lên lớp theo hướng phát triển năng lực - Guide students some teaching techniques to self - learn high school history textbooks after school hours towards to develop competency.
36
Lê Minh Hằng: Tiếng Anh - ảnh hưởng của nó tới các ngôn ngữ thiểu số - English affects minorities in the language.
39
Triệu Thùy Hương: Phát triển kỹ năng đọc hiểu Tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Develop reading comprehension skills in English for the first year students at the University of Natural Resources and Environment in Hanoi.
41
Nguyễn Thị Sương Lan, Nguyễn Thị Mai: Thiết kế một số trò chơi phát triển khả năng sáng tạo cho trẻ mẫu giáo trong hoạt động tạo hình - Design of some games to develop creativity for preschool children in shaping activities.
45
Nguyễn Thị Thêm: Vận dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy học phần Hoạt động dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây - Application of the method in teaching situations Activity section for student teaching Pedagogical College Hatay.
48
Đào Mai Hiên: Giải pháp phát triển văn hóa đọc ở sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây - Cultural development solutions in students read pedagogy college Ha Tay.
50
Nguyễn Chí Tăng, Phạm Văn Hiếu: Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong giảng dạy môn Giáo dục kỹ năng sống ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu - Applying cooperative teaching methods in teaching life skills education at Teachers College of Ba Ria - Vung Tau.
52
Nguyễn Hồng Thanh: Định hướng giá trị nghề nghiệp cho học viên ở các nhà trường quân đội hiện nay - Occupational value orientation for students in military schools today.
56
Nguyễn Duy Hiệp: Sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội trong thanh thiếu niên ở Việt Nam - Use of social media among young people in Vietnam.
58
Nguyễn Đức Thặng: Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục phòng chống hành vi bạo lực gia đình ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La - Factors influencing education on domestic violence prevention in Thuan Chau District, Son La Province
62
Vũ Thanh Hòa: Một số vấn đề lý luận về các hình thức xâm hại trẻ em - Some theories on child abuse - Some theoretical issues about the form of child abuse.
65
Bùi Phương Thanh: Biểu hiện hành vi về tính trách nhiệm của thanh niên hiện nay - Behavioral manifestations of responsibility of today's youth
68
Phí Thị Hiếu: Nhận thức của học sinh trung học cơ sở về hành vi bạo lực học đường - Lower secondary school students' perception of school violence.
71
Lê Thị Linh Trang, Lê Thị Anh: Biện pháp ứng phó với khó khăn trong học tập của sinh viên - Measures to cope with students' learning difficulties.
74
Vũ Đình Bảy: Vai trò của nhà trường trong việc giáo dục kĩ năng phòng ngừa thảm họa thiên tai cho học sinh trung học cơ sở tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - The role of schools in educating skilled disaster prevention for junior high school students in Thua Thien Hue province.
77
Trần Thị Huyền: Những khó khăn tâm lý của học sinh trung học phổ thông tỉnh An Giang trong quá trình lĩnh hội nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản và biện pháp khắc phục - The psychological difficulties of high school students in An Giang Province during opportunity education contents and reproductive health remedy.
81
Lê Thị Ngọc Mai, Trần Thanh Thúy: Giải pháp nâng cao chất lượng thực tập nghề nghiệp cho sinh viên ở Trường Đại học Đồng Tháp - Solutions to improve the quality of professional practice for students at Dong Thap University
84
Phùng Thị Khang Ninh, Lê Quang Khải: Nâng cao hiệu quả công tác thực tập, rèn nghề cho sinh viên ngành Kế toán ở các trường đại học công lập địa phương - Enhance the effectiveness of practice, forging career in Accounting students at local universities.
87
Duc Tu Bui, Nguyen Tu My Bui: faculty resources from college in the southern region of vietnam - facts and development solutions.
90
Nguyen Phuong Lan: Phát triển kỹ năng hoạt động nhóm trong học tập - Developing teamwork skills in studying.
93
QUẢN LÝ GIÁO DỤC - EDUCATION MANAGEMENT
Cấn Xuân Thắng: Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên trung học cơ sở huyện Thạch Thất thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới - Management of teaching abilities for secondary teachers Thach Hanoi meets the requirements of the new general education program.
96
Lưu Thụy Khánh Trung: Quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp ở các trường mầm non quận Bình Thạnh, tp. Hồ Chí Minh - Management of professional training for teachers according to professional standards in kindergartens in Binh Thanh District, Ho Chi Minh.
100
Trần Văn Đức: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Thanh Trì, Hà Nội - Management of information technology application in teaching in Thanh Tri high school, Hanoi.
103
Đặng Đức Chính: Đổi mới quản lý sử dụng thiết bị phòng học ngoại ngữ tại Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội - Innovation and use of foreign language learning facilities at the University of Natural Resources and Environment in Hanoi.
106
Trương Đông Ba: Quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Management of teaching equipment in secondary schools in Hoa Binh district, Bac Lieu province to meet the requirements of education reform.
109
Đinh Anh Tuấn: Nâng cao hiệu qủa giáo dục và đào tạo ở Trường Đại học Cảnh sát nhân dân dưới sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - Improve the effectiveness of education and training at the University of the People's Police under the influence of the industrial revolution 4.0.
112
Nguyễn Minh Kế: Biện pháp quản lý giáo dục kỹ năng hợp tác cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng - Measures to manage collaborative education for students in Thuy Nguyen district secondary school, Hai Phong city.
115
Dương Thị Hoàng Thảo: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức thông qua câu chuyện về Bác Hồ cho học sinh ở các trường tiểu học huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh - Management of moral education through the story of Uncle Ho for students in elementary schools in Nha Be district, Ho Chi Minh city.
118
Đỗ Thị Hương: Quản lý hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc theo hướng phát triển kỹ năng tự phục vụ cho trẻ tại các trường mầm non quận cầu Giấy, Hà Nội - Operations management nurture and care towards skill development for young self-service in preschools Cau Giay District, Hanoi.
121
Văn Thị Hồng Loan: Quản lý hoạt động nuôi dưỡng trẻ ở các trường mầm non quận Tân Phú, thành phồ Hồ Chí Minh - Management of feeding activities in kindergartens in Tan Phu district, Ho Chi Minh city.
124
Cao Thị Thảo: Quản lý hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ trong các trường mầm non quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội - Management of injury prevention education for children in kindergartens in Cau Giay District, Hanoi.
128
Hoàng Việt Hưng, Nguyễn Đình Phi: Biện pháp rèn luyện tính kỷ luật cho học viên Trường Sĩ quan Đặc công trong giai đoạn hiện nay - Discipline training for students of the School of Special Task Force in the current period.
131
Lê Thị Út: Giải pháp xây dựng tập thể quân nhân trong các nhà trường quân đội vững mạnh toàn diện - Solutions built military exercise in schools comprehensively strong army.
134
Võ Thị Thu Hà: Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường tiểu học quận 10, thành phố Hồ Chí Minh - Management of life skills education for pupils in primary schools in District 10, Ho Chi Minh City.
137
Huyên Vi Mãnh: Quản lý hoạt động giáo dục trải nghiệm của học sinh ở các trường tiểu học quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh - Management of the educational experience of students in elementary schools in Go Vap District, Ho Chi Minh City.
140
Đinh Thị Hương, Nguyễn Bích Ngọc: Thực trạng nhận thức về biến đổi khí hậu của học sinh trung học cơ sở tại một số trường trên địa bàn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội - Situation of climate change awareness among junior high school students in some schools in Ba Dinh district, Hanoi.
143

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê