Phát động tham gia liên hoan phim toàn quốc về trật tự an toàn giao thông lần thứ IX-2012

15:34:27 22/04/2012
Kính gửi:
- Các Sở giáo dục và đào tạo
- Các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

Ngày 08 tháng 5 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 144/CV-UBATGTQG ngày 02 tháng 05 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc phát động và tổ chức Liên hoan phim toàn quốc về trật tự an toàn giao thông lần thứ IX-2012. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trong năm “Năm an toàn giao thông 2012”. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động và tổ chức liên hoan phim với các nội dung cụ thể như sau:

-         Chủ đề: “Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông và xây dựng văn hóa giao thông”.

-         Thời gian: Dự kiến tổ chức vào tháng 10 năm 2012.

-         Thể loại phim gồm: Phóng sự, tài liệu, khoa giáo, tiểu phẩm và ca nhạc.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của đơn vị mình tham gia Liên hoan phim toàn quốc về trật tự an toàn giao thông lần thứ IX-2012 do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động.

Mọi chi tiết liên quan đến liên hoan phim đề nghị liên hệ và gửi về Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (số 1 Nguyễn Văn Linh, phương Gia Thụy, quận Long Biên – TP. Hà Nội; ĐT: 043.652.5839, fax: 043. 822.0885; Email: phong3c26bca@yahoo.com).

Nơi nhân:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
Ủy bản ATGTQG;
Lưu VT, Vụ CTHSSV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Trần Quang Quý

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê