Số 142 (Kỳ I - Tháng 4 - 2017)

16:04:00 07/06/2017

Bài báo

1

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SỬ DỤNG NGÔN NGỮ TOÁN HỌC VÀ NĂNG LỰC VẬN DỤNG TOÁN HỌC TRONG DẠY HỌC CÁC KHÁI NIỆM HÌNH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

 2. Năng lực sử dụng ngôn ngữ Toán học và vận dụng Toán học của HS

3. Phát triển năng lực sử dụng ngôn ngữ Toán học và vận dụng Toán học trong dạy học khái niệm hình học

4. Ứng dụng thiết kế hoạt động dạy học khái niệm hình học ở trường phổ thông

5. Ví dụ

6. Kết luận

Tác giả bài viết

 Nguyễn Văn Hà, Phạm Thế Quân

 

Bài báo

2

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

 PHÂN TÍCH MỘT SỐ CHỦ ĐỀ THEO HƯỚNG TÍCH HỢPCÁC KHOA HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG DÀNH CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

 2. Phân tích một số chủ đề theo hướng tích hợp các khoa học trong chương trình Vật lý đại cương

3. Kết quả phân tích một số chủ đề theo hướng tích hợp các khoa học trong chương trình Vật lí đại cương

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Trần Thị Kiểm Thu

 

Bài báo

3

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

 ĐẢM BẢO KHÔNG GIAN HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM THEO TIẾP CẬN CDIO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Nội dung

 

1. Phương pháp tiếp cận CDIO

2. Không gian làm việc kỹ thuật

3. Đảm bảo không gian làm việc kỹ thuật theo tiếp cận CDIO tại trường Đại học Điện lực

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Phạm Văn Hải

 

Bài báo

4

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

 NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH HỌC PHẦNỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý giảng dạy Tin học không chuyên tại trường ĐH Đồng Tháp

3. Triển khai phương pháp dạy học tích cực để giảng dạy học phần ứng dụng CNTT

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thanh Thảo, Lê Minh Thư

 

Bài báo

5

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

VẬN DỤNG WEBQUEST TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ RƯỢU ETYLIC VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG (HÓA HỌC LỚP 9)

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. WebQuest và dạy học theo WebQuest

3. Sử dụng WebQuest trong dạy học chủ đề “Rượu etylic và sức khỏe cộng đồng” môn Hóa học lớp 9

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Tô Kim Thi, Lê Thị Thanh Xuân

 

Bài báo

6

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC HÓA HỌC VÀO ĐỜI SỐNG THÔNG QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ ANCOL HÓA HỌC HỮU CƠ LỚP 11

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

3. Xây dựng tình huống gắn với thực tiễn chủ đề ancol

Tác giả bài viết

Trần Thị Ngọc Anh

 

Bài báo

7

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

GIÁO DỤC NGÔN NGỮ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của hoạt động giáo dục ngôn ngữ (GDNN) theo định hướng phát triển PCNLhọc sinh THPT

3. Đổi mới hoạt động dạy học Tiếng Việt, GDNN theo định hướng phát triển PCNL cho học sinh THPT

Kết luận

Tác giả bài viết

Trương Thúy Hà

Bài báo

8

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁNTRONG DẠY HỌC PHẦN LÀM VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI - NGỮ VĂN 12

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Dạy học theo dự án (DHDA)

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Phương Diệp*, Dương Thị Mỹ Hằng

 

Bài báo

9

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG BÀI TẬP GIẢI NGHĨA THÀNH NGỮ TỤC NGỮ BẰNG TRUYỆN KỂ TRONG GIỜ LUYỆN TỪ VÀ CÂU Ở TIỂU HỌC

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Xây dựng Bài tập giải nghĩa TNTN bằng truyện tranh trong giờ Luyện từ và câu ở tiểu học

3. Xây dựng Bài tập giải nghĩa TNTN bằng truyện vui trong giờ Luyện từ và câu ở tiểu học

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Trang*, Huỳnh Kim Tường Vi

 

Bài báo

10

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

VĂN HÓA ĐỌC TRONG HỌC SINH, SINH VIÊN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng về văn hóa đọc trong HS, SV

3. Các nhóm giải pháp nhằm nâng cao văn hóa đọc trong HS, SV

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Hồng Nhung

 

Bài báo

11

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

GIẢI PHÁP NÂNG CAO VĂN HÓA ĐỌC SÁCH CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến văn hoá đọc của sinh viên đại học

3. Thực trạng văn hoá đọc của sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

4. Các giải pháp nâng cao văn hoá đọc trong sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp

Tác giả bài viết

Hoàng Thị Doan; Nguyễn Thanh Tùng* Phan Thanh Duy**

 

Bài báo

12

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG TƯ LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG TRONG GIẢNG DẠY LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Sử dụng LSĐP trong dạy học Lịch sử

3. Kết luận và kiến nghị

Tác giả bài viết

Bùi Hoàng Tân

 

Bài báo

13

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO NGƯỜI HỌC

THÔNG QUA CÁC HÌNH THỨC TƯƠNG TÁC TRONG GIỜHỌC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Khái niệm tương tác trong lớp học

3. Một số gợi ý nhằm phát triển kỹ năng nói cho người học thông qua các hình thức tương tác trong lớp học tiếng Anh

Tác giả bài viết

Bùi Hoàng Tân

 

Bài báo

14

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

MÔN ÂM NHẠC TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH KHÓA

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Đổi mới phương pháp dạy học môn Âm nhạc

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Hà Thị Thúy Linh

 

Bài báo

15

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH

CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Kỹ năng sống (KNS) và giáo dục KNS

3. Tổ chức giáo dục KNS cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

Kết luận

Tác giả bài viết

Lý Thanh Loan

 

Bài báo

16

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Một số vấn đề về phát triển ĐNNG của nước ta hiện nay

3. Nhiệm vụ xây dựng ĐNNG đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụctheo tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Tác giả bài viết

Đinh Quang Thành

 

Bài báo

17

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở các trung tâm GDNN-GDTX thành phố Hà Nội

3. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung tâm GDNN-GDTX thành phố Hà Nội

Kết luận

Tác giả bài viết

Khuất Thị Hoa Oanh

 

Bài báo

18

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ ĐÔNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Thị Thu Trang

 

Bài báo

19

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

NỘI DUNG QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SĨ QUAN CHỈ HUY THAM MƯU Ở TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Những hạn chế trong quản lý chương trình đào tạo

3. Nội dung quản lý chương trình đào tạo sĩ quan CHTM ở Trường SQTT theo hướng phát triển năng lực

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Đoàn Xuân Tam

 

 

Bài báo

20

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC LÀM KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH CHO NỮ LAO ĐỘNG LÀNG NGHỀ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TRUYỀN THỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Kết cấu chương trình

3. Yêu cầu đối với việc biên soạn tài liệu, giảng dạy và học tập

4. Hướng dẫn viết tiểu luận tình huống và đi thực tế

5. Triển khai chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực làm kinh tế hộ gia đình cho nữ lao động làng nghề TCMNTT Hà Nội.

Tác giả bài viết

Lê Thị Ngọc Thúy

 

Bài báo

21

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGÀNH QUÂN SỰ CƠ SỞ Ở TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý chương trình đào tạo cán bộ ngành quân sự cơ sở ở Trường Sĩ quan Lục quân 1

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Phạm Thanh Sơn

 

Bài báo

22

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá CBQL trường THPT ở tỉnh Sóc Trăng

3. Biện pháp quản lý hoạt động đánh giá CBQL các trường THPT theo CHT

Tác giả bài viết

Phan Trọng Nam*, Trần Minh Thuận

 

Bài báo

23

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI NHU CẦU TIN

CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ QUAN, TRƯỜNG HỌC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Đặc điểm nhu cầu tin của cán bộ quản lý các cơ quan nhà nước, trường học

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu tin của cán bộ quản lý tại các cơ quan, trường học

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Bích Hạnh

 

Bài báo

24

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

MỘT SỐ YÊU CẦU QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT THEO TIẾP CẬN ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số vấn đề lý luận về quản lý phương tiện dạy học

3. Yêu cầu quản lý PTDH ở trường cao đẳng theo tiếp cận điều kiện đảm bảo CLGD

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Trần Văn Mừng

 

Bài báo

25

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ GIÁO DỤC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG NHÀ TRƯỜNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục thể chất trong nhà trường

3. Một số giải pháp sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục thể chất

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Hà Sỹ Nguyên

 

Bài báo

26

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

YÊU CẦU VÀ BIỆN PHÁPQUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN VẬT LÝỞ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Biện pháp quản lý dạy học môn Vật lý ở các trường THPT quận Thủ Đức

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Đỗ Vũ Ngọc Trung

 

Bài báo

27

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

ĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số biện pháp nhằm định hướng giá trị đạo đức cho HS THPT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

3. Thử nghiệm một số biện pháp nhằm định hướng giá trị đạo đức cho HS THPT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Thị Hằng

 

Bài báo

28

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN CỜ ĐỎ, CẦN THƠ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Giáo dục ứng phó với BĐKH cho HS THCS

3. Thực trạng hoạt động GD ứng phó với BĐKH trong các trường THCS huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

4. Các biện pháp QLHĐGD ứng phó với BĐKH cho HS các trường THCS huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ

5. Kết luận

Tác giả bài viết

Phan Trọng Nam*, Nguyễn Thanh Hưng

 

Bài báo

29

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG MANG TÍNH GIÁO DỤC CAO

Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số biện pháp xây dựng MTMTGDC ở Trường Đại học Chính trị

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Trịnh Văn Tân*, Trần Anh Kiên

 

Bài báo

30

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ HỌC CỦA HỌC VIÊN PHÂN ĐỘI

Ở HỌC VIỆN HẬU CẦN

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng chất lượng tự học của HV Học viện Hậu Cần hiện nay

3. Biện pháp nâng cao chất lượng tự học của HV

Tác giả bài viết

Phạm Quang Trung

 

Bài báo

31

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG BỐI CẢNH SÁP NHẬP TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VỚI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN MƯỜNG ẢNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số vấn đề lý luận về QLNSvà thực trạng nhân sự tại Trung tâm GDTX huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

3. Một số giải pháp QLNS trong bối cảnh sáp nhập Trung tâm GDTX với Trung tâm dạy nghề huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Đỗ Thị Thủy

 

Bài báo

32

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 142 – Kỳ 1 – T4/2017

Tên bài báo

PHÁT HUY VAI TRÒ HỘI CHA MẸ TRONG QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng hoạt động của hội CMHS các trường THCS huyện Đầm Hà

3. Các biện pháp phát huy vai trò của Hội CMHS trong giáo dục HS ở các trường THCS huyện Đầm Hà

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Ngô Văn Dũng

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê