Số 138 (Kỳ I - Tháng 2 - 2017)

15:51:00 07/06/2017

Bài báo

1 (Trang 1- 3)

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

 ỨNG DỤNG FIREWALL PFSENSE ĐỂ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

 2. Giới thiệu về PFSense

 3. Các chức năng và dịch vụ cơ bản của Firewall PFSense

3.1. Aliases

3.2. NAT

3.3. Rules (luật)

3.4. DHCP server

3.5. Captive Portal

3.6. Load balancing (cân bằng tải)

4. Kết luận

Tác giả bài viết

 Nguyễn Hồng Châu

 

Bài báo

2 (Trang 4-6)

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

VAI TRÒ CỦA THƯ VIỆN SIMULINK KHI XÂY DỰNG BỘ THÍ NGHIỆM ẢO KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH CHỈNH LƯU CỦA DIODE BÁN DẪN HỖ TRỢ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC Ở TRƯỜNG THPT

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Phương pháp tiến hành

3. Kết quả và thảo luận

4. Kết luận

Tác giả bài viết

 Lê Thị Hồng Gấm, Khúc Hùng Việt, Giáp Thị Thùy Trang và Phạm Hữu Kiên

 

Bài báo

3

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

HÌNH THÀNH VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC THÔNG QUA THÍ NGHIỆM VẬT LÍ Ở NHÀ

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Dạy học thông qua thí nghiệm vật lý ở nhà theo định hướng phát triển năng lực HS

3. Năng lực thực nghiệm trong dạy học vật lí

4. Kết luận

Tác giả bài viết

 Nguyễn Hoàng Anh*, Nguyễn Minh Phương

 

Bài báo

4

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP THEO TIẾP CẬN TRẢI NGHIỆM NGHỀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CƠ KHÍ

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Tổng quan dạy học tích hợp, dạy học trải nghiệm và nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

3. Ứng dụng CNTT trong dạy học tích hợp theo tiếp cận trải nghiệm nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí

Tác giả bài viết

 Trần Tiến Đức

 

Bài báo

5

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

HÌNH THÀNH KỸ NĂNG THÍCH ỨNG NGHỀ CHO SINH VIÊN KỸ THUẬT

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thích ứng nghề

3. Kỹ năng thích ứng

4. Kỹ năng thích ứng nghề (KNTƯN)

Tác giả bài viết

Nguyễn Thành Long

 

Bài báo

6

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

ĐỔI MỚI DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM DẠY HỌC ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Dạy học định hướng nội dung và dạy học định hướng phát triển năng lực.

3. Năng lực và cấu trúc của phát triển năng lực

3. Đặc điểm của mục tiêu, nội dung, phương pháp, đánh giá theo quan điểm dạy học định hướng PTNL người học.

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Huệ

 

Bài báo

7

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ  BÀI “BẢN TIN” BẰNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Nội dung và phân phối số tiết dạy của học phần Làm văn

3. Thiết kế bài giảng- bài “Bản tin” bằng phần mềm Adobe Presenter

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Thị Thu Hoài, Phạm Thị Hồng Tâm, Nguyễn Thị Thu* Đỗ Hồng Lĩnh

 

Bài báo

8

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PREMIERECC ĐỂ XÂY DỰNG VIDEO CLIP TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Sử dụng phần mềm adobe premierecc để xây dựng video clip

2.1. Khởi động

2.2. Nhập các video clip dữ liệu

2.3. Làm việc với các đoạn video

2.4. Nâng cao chất lượng video clip

2.5. Xuất file trong Premire

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Hồ Phong

 

Bài báo

9

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG VIDEO CLIP TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Vai trò, khả năng sử dụng video clip trong dạy học Địa lí

3. Thực trạng xây dựng và sử dụng video clip trong dạy học Địa lí ở trường THPT

4. Qui trình xây dựng video clip sử dụng trong dạy học Địa lí

5. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Văn Thái, Hồ Phong

 

Bài báo

10

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

ĐỔI MỚI KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ 12

THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Nội dung

2.1. Khái niệm năng lực

2.2. Chương trình giáo dục định hướng năng lực [1], [5].

2.3. Đổi mới KTĐGKQHT của học sinh theo ĐHPTNL

Tác giả bài viết

Nguyễn ThịNinh

 

Bài báo

11

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THEO PHƯƠNG PHÁP “HỌC MÀ CHƠI - CHƠI MÀ HỌC” TRONG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG DÀNH CHO TRẺ MẦM NON

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Một số vấn đề về giáo dục môi trường

2.1. Giáo dục trải nghiệm hay học qua kinh nghiệm là gì?

2.2. Cấu trúc nội dung hoạt động giáo dục môi trường

2.3. Các bước cơ bản để tổ chức một hoạt động GDTN

3. Một số ví dụ về hoạt động GDTN theo phương pháp “học mà chơi - chơi mà học” trong GDMT dành cho trẻ mầm non

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Trịnh Xuân Thủy, Lê Thị Việt An

 

Bài báo

12

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG TÍNH TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng TTN của HS THPT tỉnh Đồng Nai

2.1. Thực trạng trách nhiệm đối với bản thân

2.2 Thực trạng về TTN đối với hoạt động học tập

2.3.Thực trạng tính trách nhiệm đối với gia đình

2.4. Thực trạng về trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội

Tác giả bài viết

Lê Thị Hoài Lan

 

Bài báo

13

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Vai trò của NVSP đối với SV ngành sư phạm Giáo dục chính trị

3. Thực trạng năng lực NVSP của SV ngành GDCT ở trường Đại học Đồng Tháp

4. Giải pháp nâng cao năng lực NVSP cho SV ngành GDCT, trường ĐH Đồng Tháp

5. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Thị Lệ Hoa

 

Bài báo

14

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP TÂM LÝ - SƯ PHẠM NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Biện pháp tâm lý - sư phạm nhằm nâng cao tính tích cực giảng dạy của giảng viên ở các NTQĐ

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Vũ ThếBình

 

Bài báo

15

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG TIÊU CHÍ TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Bộ tiêu chí tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo ở Trường Đại học PCCC

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thế Trung

 

Bài báo

16

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ Ở HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Kết quả đào tạo thạc sĩ ở Học viện Chính trị

3. Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo thạc sĩ ở Học viện Chính trị

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Phạm Đình Quân

 

Bài báo

17

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

ẢNH HƯỞNG CỦA THỦ PHÁP ĐÓNG VAI TRONG VIỆC GÂY HỨNG THÚ CHO SINH VIÊN HỌC MÔN NÓI B1, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Dạy tiếng Anh theo đường hướng giao tiếp - CLT và Đóng vai

3. Thực nghiệm áp dụng thủ pháp Đóng vai vào môn Nói, trình độ B1

4. Kết luận

Tác giả bài viết

VũThị Huyền Trang

 

Bài báo

18

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG THPT

Ở TỈNH KIÊN GIANG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý sử dụng TBDH các trường THPT ở tỉnh Kiên Giang

3. Biện pháp quản lý sử dụng TBDH ở các trường THPT tỉnh Kiên Giang

4. Kết luận:

Tác giả bài viết

Thiều Văn Nam

 

Bài báo

19

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Thực trạng quản lý TBDH ở trường CĐN Công nghiệp Thanh Hóa

3. Biện pháp quản lý TBDH ở trường CĐN Công nghiệp Thanh Hóa

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thoa

 

Bài báo

20

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

LIÊN KẾT SỬ DỤNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, THIẾT BỊ GIỮA NHÀ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NHÂN LỰC NGÀNH MAY

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của hoạt động liên kết sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị giữa NT và DN trong đào tạo NNL ngành may

3. Tăng cường liên kết sử dụng CSVC-TB giữa NT và DN nhằm nâng cao chất lượng đào tạo NNL ngành may

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Trương Việt Khánh Trang

 

Bài báo

21

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý trường THCS

3. Các quan điểm và yêu cầu phát triển đội ngũ HT trường THCS

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Huỳnh Thị Ngọc Mai

 

Bài báo

22

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ THƯ VIỆN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TỈNH ĐỒNG THÁP THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng phát triển đội ngũ CBTV các trường ĐH, CĐ tỉnh Đồng Tháp

3. Giải pháp phát triển đội ngũCBTV các trường ĐH, CĐ tỉnh Đồng Tháp

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Như Quyến

 

Bài báo

23

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Thực trạng đội ngũ giáo viên ở Trung tâm GDTX

3. Nội dung bồi dưỡng giáo viên ở trung tâm GDTX

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Khuất Thị Hoa Oanh

 

Bài báo

24

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRONG CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện chương trình đào tạo

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Phạm Thanh Sơn

 

Bài báo

25

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG DẠY - HỌC, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng dạy học và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục công dân

3. Nguyên nhân

4. Giải pháp kiểm tra đánh giá môn Giáo dục công dân

5. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Văn Tùng*, Nguyễn Thị Minh Châu

 

Bài báo

26

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2 TẠI QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Thực trạng về quản lý xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 tại quận Kiến An, tp Hải Phòng

3. Biện pháp quản lý xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Tác giả bài viết

Đồng Minh Thùy Dương

 

Bài báo

27

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TẠI TỔ CHUYÊN MÔN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM HÀ, QUẬN KIẾN AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lí hoạt động NCBH tại tổ chuyên môn của Hiệu trưởng

3. Một số biện pháp quản lí hoạt động NCBH tại tổ chuyên môn của Hiệu trưởng trường Tiểu học Nam Hà.

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Trần Thị Minh Nghĩa

 

Bài báo

28

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ PHÂN LUỒNG HỌC SINH SAU TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý phân luồng học sinh THCS tại Thành phố Hồ Chí Minh

3. Các giải pháp quản lý công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả bài viết

Đỗ Trí Nhân

 

Bài báo

29

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng về GDHN ở Trung tâm GDNN-GDTX thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

3. Biện pháp nâng cao chất lượng GDHN tại Trung tâm GDNN-GDTX Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả bài viết

Nguyễn Viết Thanh

 

Bài báo

30

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ CHĂM SÓC, GIÁO DỤC VÀ NUÔI DƯỠNG TRẺ Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN PHÚ XUYÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của hiệu trưởng các TMN huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội

3. Biện pháp quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của hiệu trưởng các TMN huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Tác giả bài viết

Phạm Thị Ánh

 

Bài báo

31

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 138 - 2/2017

Tên bài báo

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Các yếu tố tác động tới thực hiện chương trình giáo dục trẻ ở các trường mầm non ở quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Mỹ Dung

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê