Xem ngày tốt mua xe máy, oto hợp tuổi

Thứ tư, ngày 1/5/2024

 • Ngày Ất Sửu mon Mậu Thìn năm Giáp Thìn

  Bạn đang xem: Xem ngày tốt mua xe máy, oto hợp tuổi

 • Tức ngày 23 mon 3 năm 2024 (Âm lịch) - nguyên vu hắc đạo

 • Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

 • Xuất hành phía Tây Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể ngày nay &nbsp

Thứ sáu, ngày 3/5/2024

 • Ngày Đinh Mão mon Mậu Thìn năm Giáp Thìn

 • Tức ngày 25 mon 3 năm 2024 (Âm lịch) - câu trần hắc đạo

 • (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía chủ yếu Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Đông đón Tài Thần

Xem cụ thể ngày nay &nbsp

Thứ nhị, ngày 6/5/2024

 • Ngày Canh Ngọ mon Mậu Thìn năm Giáp Thìn

 • Tức ngày 28 mon 3 năm 2024 (Âm lịch) - thiên hình hắc đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía Tây Bắc đón Hỷ Thần - phía Tây Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể ngày nay &nbsp

Thứ tía, ngày 7/5/2024

 • Ngày Tân Mùi mon Mậu Thìn năm Giáp Thìn

 • Tức ngày 29 mon 3 năm 2024 (Âm lịch) - chu tước đoạt hắc đạo

 • Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Tỵ (09h - 11h),Thân (15h - 17h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

 • Xuất hành phía Tây Nam đón Hỷ Thần - Tây Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể ngày nay &nbsp

Thứ tư, ngày 8/5/2024

 • Ngày Nhâm Thân mon Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

 • Tức ngày 1 tháng tư năm 2024 (Âm lịch) - thiên hình hắc đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

 • Xuất hành phía chủ yếu Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Tây đón Tài Thần

Xem cụ thể ngày nay &nbsp

Thứ năm, ngày 9/5/2024

 • Ngày Quý Dậu mon Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

 • Tức ngày 2 tháng tư năm 2024 (Âm lịch) - chu tước đoạt hắc đạo

 • (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía Đông Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Tây đón Tài Thần

Xem cụ thể ngày nay &nbsp

Chủ nhật, ngày 12/5/2024

 • Ngày Bính Tý mon Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

 • Tức ngày 5 tháng tư năm 2024 (Âm lịch) - bạch hổ hắc đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía Tây Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Đông đón Tài Thần

Xem cụ thể ngày nay &nbsp

Thứ tía, ngày 14/5/2024

 • Ngày Mậu Dần mon Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

 • Tức ngày 7 tháng tư năm 2024 (Âm lịch) - thiên lao hắc đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

 • Xuất hành phía Đông Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể ngày nay &nbsp

Thứ tư, ngày 15/5/2024

 • Ngày Kỷ Mão mon Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

 • Tức ngày 8 tháng tư năm 2024 (Âm lịch) - nguyên vu hắc đạo

  Xem thêm: Chọn lọc hình xăm mẹ bồng con đơn giản, ý nghĩa - Thẩm mỹ Thu Cúc

 • (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể ngày nay &nbsp

Thứ sáu, ngày 17/5/2024

 • Ngày Tân Tỵ mon Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

 • Tức ngày 10 tháng tư năm 2024 (Âm lịch) - câu trần hắc đạo

 • Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

 • Xuất hành phía Tây Nam đón Hỷ Thần - phía Tây Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể ngày nay &nbsp

Thứ bảy, ngày 18/5/2024

 • Ngày Nhâm Ngọ mon Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

 • Tức ngày 11 tháng tư năm 2024 (Âm lịch) - thanh long hoàng đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía chủ yếu Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Tây đón Tài Thần

Xem cụ thể ngày nay &nbsp

Thứ nhị, ngày 20/5/2024

 • Ngày Giáp Thân mon Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

 • Tức ngày 13 tháng tư năm 2024 (Âm lịch) - thiên hình hắc đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

 • Xuất hành phía Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể ngày nay &nbsp

Thứ tía, ngày 21/5/2024

 • Ngày Ất Dậu mon Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

 • Tức ngày 14 tháng tư năm 2024 (Âm lịch) - chu tước đoạt hắc đạo

 • (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía Tây Bắc đón Hỷ Thần - phía Đông Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể ngày nay &nbsp

Thứ sáu, ngày 24/5/2024

 • Ngày Mậu Tý mon Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

 • Tức ngày 17 tháng tư năm 2024 (Âm lịch) - bạch hổ hắc đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Thân (15h - 17h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía Đông Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể ngày nay &nbsp

Chủ nhật, ngày 26/5/2024

 • Ngày Canh Dần mon Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

 • Tức ngày 19 tháng tư năm 2024 (Âm lịch) - thiên lao hắc đạo

 • (23h - 01h),Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Tỵ (09h - 11h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h)

 • Xuất hành phía Đông Bắc đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể ngày nay &nbsp

Thứ nhị, ngày 27/5/2024

 • Ngày Tân Mão mon Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

 • Tức ngày đôi mươi tháng tư năm 2024 (Âm lịch) - nguyên vu hắc đạo

 • (23h - 01h),Dần (03h - 05h),Mão (05h - 07h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Dậu (17h - 19h)

 • Xuất hành phía Tây Nam đón Hỷ Thần - phía Tây Nam đón Tài Thần

Xem cụ thể ngày nay &nbsp

Thứ tư, ngày 29/5/2024

 • Ngày Quý Tỵ mon Kỷ Tỵ năm Giáp Thìn

 • Tức ngày 22 tháng tư năm 2024 (Âm lịch) - câu trần hắc đạo

  Xem thêm: Nốt Ruồi Ở Ngón Tay Nam Nữ Phản Ánh Vận Số Như Thế Nào?

 • Sửu (01h - 03h),Thìn (07h - 09h),Ngọ (11h - 13h),Mùi (13h - 15h),Tuất (19h - 21h),Hợi (21h - 23h)

 • Xuất hành phía Đông Nam đón Hỷ Thần - phía chủ yếu Tây đón Tài Thần

Xem cụ thể ngày nay &nbsp

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Mẫu thời khóa biểu đẹp, cute nhất bằng file Word và Excel

Việc sử dụng mẫu thời khóa biểu bằng file Word hoặc Excel mang lại nhiều lợi ích, bao gồm tính dễ sử dụng, tính nhất quán, tính chuyên nghiệp và tính linh hoạt. Dưới đây là bài viết về: Mẫu thời khóa biểu đẹp, cute nhất bằng file Word và Excel.