ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC

ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC NHÓM NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO DỤC CẦN ĐƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN                                                                                                 NGƯT. ThS. Chu Mạnh Nguyên Tổng…

Read more »

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO VAI TRÒ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC Chu Mạnh Nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Thiết bị Giáo dục…

Read more »

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM

THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM THIẾT BỊ CHO DẠY HỌC CÓ GIÁ THÀNH THẤP, NHƯNG HIỆU QUẢ CAO NGƯT. ThS. Chu Mạnh Nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội TBGD…

Read more »

Kết quả hoạt động 2009 – 2012

BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG             Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào…

Read more »