Hiệu trưởng Dương Thị Hoàng Anh, thủ lĩnh của Trường Mẫu giáo Kim Đồng 4

Trên cương vị “thủ lĩnh” Trường Mẫu giáo Kim Đồng 4, cô giáo Hoàng Anh cùng các cô giáo đã xây dựng nhà trường trở thành địa chỉ tin cậy…

Read more »

Hà Nội: Lắp đặt thiết bị thanh toán không tiền mặt tại các trường học ở quận, thị xã, thị trấn

Trước 30/11/2019, trường học tại các quận, thị xã, thị trấn tại Hà Nội sẽ hoàn thành lắp đặt các thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ, mã thanh toán…

Read more »

Thêm tin vui cho giáo dục Đại học

ĐH Quốc gia TP.HCM là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong bảng xếp hạng các đại học có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc…

Read more »

Quyết định về việc ban hành thể lệ cuộc thi “Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning” năm học 2011-2012 cho khối Tiểu học

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;…

Read more »

Tham gia chương trình “Nguồn nhân lực Việt Nam” lần thứ I – 2011

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội là…

Read more »