Thông tin chung về Hiệp Hội

Thông tin hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam

VIETNAMESE ASSOCIATION OF EDUCATIONAL EQUIPMENTS (VINASOEE).

1. Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 81/2003/QĐ-BNV, ngày 08/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam được phê duyệt theo Quyết định số 19/2004/QĐ-BNV, ngày 10/3/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

2. Hiệp hội chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ GD&ĐT trong hoạt động về thiết bị giáo dục.

3. Hiệp hội có trụ sở tại Hà Nội (do Bộ GD&ĐT cấp): Phòng 202, Nhà VIII- C, Ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà  Trưng, Hà Nội.

4. Chức năng chính: Xây dựng môi trường, tạo điều kiện để các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng thiết bị giáo dục phát huy năng lực phục vụ có hiệu quả cho quá trình đổi mới giáo dục.

5. Nhiệm vụ chính:

5.1. Tập hợp, liên kết hoạt động giữa các tổ chức của Hiệp hội, các doanh nghiệp Hội viên với các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở GD&ĐT, các tổ chức, các cá nhân ở trong và ngoài nước đóng góp cho sự phát triển ngành thiết bị giáo dục; phục vụ có hiệu quả cho quá trình đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo.

5.2. Tổ chức môi trường hoạt động cho các đơn vị và các Hội viên (triển lãm, hội chợ, sân chơi cho trẻ em, giao thương quốc gia và quốc tế) về thiết bị giáo dục.

Các chức danh lãnh đạo hiệp hội

TT

Họ và tên

Chức danh

Thông tin liên lạc

1

Tiến sĩ Lê Hoàng Hảo

Chủ tịch

President

Mob: 0913211420

Email: lhhao2008@yahoo.com.vn

2

Ông Nguyễn Quang Ngà

 

Phó Chủ tịch

Vice President

Mob: 0913913597

Email: quangngamic@yahoo.com

3

Bà Hoàng Thị Kim Loan

Phó Chủ tịch

Vice President

Mob: 0913235958

Email: lmco.vn@gmail.com

4

Ông Lê Văn Thành

Phó Chủ tịch

Vice President

Mob: 0976333888

Email: hanv@donglucgroup.vn

5

NGƯT. ThS.

Chu Mạnh Nguyên

Tổng Thư ký

Secretary General

Mob: 0912858833

Email: nguyen.chumanh@gmail.com

6

Ông Phạm Anh Vĩ

Trưởng Ban kiểm tra

Head Check

Mob: 0903418126

Email: vypa@hee.edu.vn

7

Ông Nguyễn Thanh Tự

Phú Tổng Thư ký

Vice Secretary General

Chỏnh Văn phũng

OfficeManager

Mob: 01686647758

Email: hiephoitbgdvn@moet.edu.vn

Các đơn vị trực thuộc hiệp hội

TT

Tên đơn vị

Thông tin liên hệ

1

Văn phòng Hiệp hội

– Office of VietNam Educational Equipment Association

– OfficeManager: Nguyen Thanh Tu

P. 202, Toà nhà VIII- C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, P. Bách Khoa, Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội

Tel:  04. 38684692  –  Fax: 043.6231101

Email: hiephoitbgdvn@moet.edu.vn

Chánh VP:        Nguyễn Thanh Tự    Mob: 01686647758

Phó Chánh VP: Vũ Quang Phúc       Mob: 0913067230

2

Tạp chí Thiết bị Giáo dục

– Educational Equipment Magazine

– Editor EEM : PhD. Pham Van Son

62 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04.36658762      Fax: 04.36658761

Email: tapchitbgd@yahoo.com

TBT: Phạm Văn Sơn                 Mob: 0903212629

P.TBT: Phạm Minh Chí            Mob: 0904589920

P.TBT: Trần Văn Thành           Mob: 0904191991

3

Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng Thiết bị giáo dục

– Training Center of Educational Equipments

– Director : MA. Chu Manh Nguyen

62 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel:04.36687061       Fax:04.36687061

Email: nguyen.chumanh@gmail.com

GĐ: Chu Mạnh Nguyên –  0912858833

PGĐ: Nguyễn xuân Ninh- 0912221940

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *