Tiến sĩ Trần Văn Tính tư vấn cho phụ huynh cách giáo dục con thành công

Phụ huynh Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền (Hải Phòng) được Tiến sĩ Trần Văn Tính tư vấn các phương pháp giáo dục giúp học sinh thành công ngay…

Read more »