Đừng để nhà vệ sinh trường học là nỗi sợ hãi của học sinh

Cục trưởng Cục Cơ sở Vật chất thừa nhận có tình trạng nhà vệ sinh trường học đạt chuẩn nhưng không sạch, cho thấy đầu tư nhà vệ sinh đạt…

Read more »