Phản ứng của dư luận xã hội và quan điểm lạ của Phó phòng giáo dục Vĩnh Thuận

Nhìn chung, phản ứng của xã hội trên mạng xã hội rất gay gắt. Dường như không hề có bất cứ sự cảm thông nào dành cho hành vi “lạ”…

Read more »