Chùm ảnh tư liệu

Read more »

Thông tin chung về Hiệp Hội

Thông tin hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam VIETNAMESE ASSOCIATION OF EDUCATIONAL EQUIPMENTS (VINASOEE). 1. Hiệp hội Thiết bị Giáo dục Việt Nam được thành lập theo Quyết…

Read more »

Danh sách ban lãnh đạo, ban chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM TT Họ và Tên Ủy viên Thường vụ Ủy viên Ban chấp hành 1…

Read more »

Các doanh nghiệp hội viên

HIỆP HỘI THIẾT BỊ GIÁO DỤC VN                DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ HỘI VIÊN __________________                                              KHU VỰC HÀ NỘI   TT ·        Đơn vị:         Tên Công ty – Địa chỉ –…

Read more »

Chùm ảnh hoạt động tiêu biểu của Hiệp Hội

Wordidac Việt Nam 2008 Hội nghị giao thương Việt-Trung về thiết bị giáo dục 2010 Hội nghị thường vụ Hiệp hội – Đà Nẵng 29/4/2012 Hội thảo về sản xuất,…

Read more »