Danh sách ban lãnh đạo, ban chấp hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ

HIỆP HỘI THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM

TT

Họ và Tên

Ủy viên Thường vụ

Ủy viên Ban chấp hành

1 TS. Lê Hoàng Hảo Chủ tịch  
2 Ông Nguyễn Quang Ngà Phó Chủ tịch

GĐ. Cty Phấn MIC

 
3 Ông Lê Văn Thành Phó Chủ tịch

TGĐ. Cty Động Lực

 
4 Bà Hoàng Thị Kim Loan Phó Chủ tịch

TGĐ. Cty Thiết bị GD 1

 
5 NGƯT. ThS

Chu Mạnh Nguyên

Tổng Thư ký, GĐ Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng  
6 Ông. Nguyễn Thanh Tự Phó Tổng Thư ký

Chánh Văn phòng

 

7

Ông Phạm Anh Vỹ Trưởng Ban Kiểm tra

GĐ. Cty TBGD Hải Hà

 

8

Ông Nguyễn Văn Cần GĐ. Cty CP Sách và TBTH Đà Nẵng  

9

Ông Lê Văn Đường GĐ. Cty TNHH Nhật Linh (Đà Nẵng)  

10

Ông Lê Hùng Mạnh GĐ. Cty TBGD & Đồ chơi Tràng An (Hà Nội)  

11

Ông Nguyễn Cao Trung   GĐ. Cty Thiết bị GD Tân Thành Trung (TP. HCM)

12

Ông Từ Văn Thanh Hải   GĐ. Cty TNHH Thành Kiên (TP. HCM)

13

Ông Lưu Công Nguyên   GĐ. Cty CP Đầu tư Hoàng Đạo (ZODIAC.corp)

14

Ông Nguyễn Phước Hải   GĐ. Cty  TNHH Máy tính CMS (Hà Nội)

15

Ông Ngô Phước Đức   GĐ. Cty CP Sách và TBTH Đồng Nai

16

Ông Phan Thành Yến   TGĐ. Cty Thiết bị GD 2  (TP. HCM)

17

Ông Nguyễn Hữu Hồng Thanh   GĐ. Cty TNHH Thiết bị GD Hồng Anh (TP. HCM)

18

Bà Mạnh Thị Lệ Chinh   Cty Thương mại hỗ trợ kiến thiết miền núi (Hà Nội)

19

Ông Trần Doanh Huynh   Trưởng đại diện kinh doanh Cty Viễn Phổ (Hà Nội)

20

TS. Phạm Văn Sơn   Tổng biên tập Tạp chí Thiết bị Giáo dục

21

Bà Vũ Thị Ngọc Anh   GĐ. Cty Thiết bị GD Hồng Đức (Thanh Hoá)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *