Chùm ảnh hoạt động tiêu biểu của Hiệp Hội

Wordidac Việt Nam 2008

Hội nghị giao thương Việt-Trung về thiết bị giáo dục 2010

Hội nghị thường vụ Hiệp hội – Đà Nẵng 29/4/2012

Hội thảo về sản xuất, cung ứng  đồ dùng, đồ chơi trẻ em 9/6/2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *