Số 183 (Kỳ II - Tháng 12 - 2018)

12:48:00 25/01/2019

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - APPLIED RESEARCH
Nguyễn Thị Hằng; Bùi Văn Hưng: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực Logistics - Theoretical and practical basis for vocational training to meet the needs of Logistics human resources
1
Nguyễn Thị Hương Giang: Ngành công nghệ giáo dục và nhu cầu đào tạo nhân lực công nghệ giáo dục tại Việt Nam - Education technology industry and demand for training human resources for educational technology in Vietnam
4
Nguyễn Thị Quỳnh Ngoan: Thiết kế bài học môn vật lý trung học phổ thông đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực - Design lessons for high school physics to meet the capacity development goals
6
Lê Thị Thu Nga: Sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử cho sinh viên ngành cao đẳng văn - sử, Trường Đại học Tân Trào - Using method of visually in the teaching in student colleges of literary - history in Tan Trao university
9
Lê Thị Kim Chi: Phương pháp dạy các bài hát trong chương trình “cô hát cho cháu nghe” cho sinh viên ngành Mầm non Trường Đại học Đồng Tháp - The method of teaching songs in the program "she sings to me" for students of the pre-school in Dong Thap University
12
Mai Thị Thanh Thủy: Hỗ trợ chỉnh âm cho trẻ 5 - 6 tuổi nói ngọng - Supports sound correction for 5-6 year olds who speak lisp
15
Trần Thị Minh Huế; Đặng Thị An: Phát triển kĩ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên mầm non - Develop skills of organizing experience activities for preschool teachers
17
Trần Thị Minh Huế: Đào tạo giáo viên mầm non nhìn từ kinh nghiệm giáo dục Phần Lan - Early childhood teacher training from the Finnish education experience
20
Nguyễn Thu Thủy; Lê Đình Hải: Phát triển năng lực hợp tác trong quá trình dạy học lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông - Developing collaborative capacity in the process of teaching Vietnamese history in high school
23
Trần Thị Hương; Phí Thị Hải Yến: Ứng dụng chỉ số đánh giá để phân loại các loài hoa trong môn Sinh học ở trường trung học phổ thông - Applying evaluation index to classify flowers in Biology in high school
26
Nguyễn Văn Tráng: Sử dụng phương pháp dạy học môn Đạo đức theo mục tiêu chương trình giáo dục phổ thông mới ở Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu - Using the moral teaching method according to the goal of the new general education program at Ba Ria - Vung Tau Teachers College
29
Mai Thị Vân Hương: Phát triển năng lực dạy học Âm nhạc cho sinh viên ngành giáo dục mầm non ở Trường Đại học Tân Trào - Evelopment teaching capacity of music for students of preschool education in Tan Trao university
32
Nhữ Thị Việt Hoa: Dạy học Công nghệ 11 theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo bằng phương pháp đối tượng tiêu điểm - Technology Teaching 11 oriented development capacity to solve creative problems by the method of focus subjects
35
Huỳnh Thị Trúc Giang: Nâng cao kỹ năng hoạt động nhóm cho sinh viên chuyên ngành giáo dục tiểu học tại Trường Đại học Đồng Tháp - Developing group work skills for students of primar education at Dong Thap university
38
Võ Thị Kim Thảo: Nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp - Improve listening comprehension skills for non-english major students at Dong Thap university
41
Nguyễn Thị Thùy Dung: Giải pháp giúp sinh viên tự học tiếng Anh ở Trường Đại học Tân Trào - Solution to help students learn English at Tan Trao University
44
Đặng Đức Chính, Trần Xuân Hào, Nguyễn Thị Hoa: Nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Advanced teaching quality for majors in English at Hanoi University of Natural Resources and Environment
46
Đặng Thanh Tùng, Lê Đình Nam: Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam cầu thủ bóng đá câu lạc bộ bóng đá Xuân Phương lứa tuổi 15 - 16 - Select an exercise to develop speed for male soccer player Xuan Phuong football club ages 15-16
48
Nguyễn Thị Thanh Xuân: Xây dựng mô hình câu lạc bộ nghệ thuật ở Trường Cao đẳng Sơn La - Building art club model at Son La College
51
Nguyễn Hồng Quý: Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng là nền tảng để đảm bảo chất lượng giáo dục đại học - Construction and development of quality culture is the foundation for quality assurance of higher education
54
Phạm Hồng Quân: Đặc điểm và điều kiện vận dụng dạy học tích hợp các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn ở trường đại học trong quân đội - Characteristics and conditions for applying integrated teaching of Social Sciences and Humanities at the Military University
56
Đào Mai Hiên: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây - Professional ethical education for students of Ha Tay Teachers College
60
Lưu Hoàng Tùng: Sử dụng tình huống trong dạy học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học viên ở nhà trường quân đội - Use the situation in teaching to develop the ability to solve problems for students at today's military school
63
Nguyễn Thùy Linh: Một số lý luận cơ bản về dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề của người học - Some basic theories about teaching and developing the ability to solve problems for learners
66
Phạm Thị Thu Phương; Lương Hoàng Quý: Đổi mới phương pháp dạy học các môn Lý luận Chính trị tại các trường chuyên nghiệp - Innovation of teaching methods for political reasoning in the professional schools
69
Đoàn Văn Tự; Nguyễn Thị Loan: Giáo dục tinh thần yêu nước cho học viên, thanh niên trong các nhà trường quân đội - Educating the spirit of patriotism for young people in military schools
72
Trần Thị Hà Nghĩa: Những nghiên cứu về ý nghĩa giả định của giấc mơ thường thấy ở con người - Studies on the hypothetical meaning of dreams are common in humans
75
Nguyễn Thị Hòa: Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho đảng viên ở Trường Đại học Nguyễn Huệ - Improving the quality of fostering basic issues of Marxism - Leninism and Ho Chi Minh's moral ideology for party members at Nguyen Hue University
78
Võ Nguyễn Đoan Trinh: Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong việc xây dựng nhân cách sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng - Educating traditional cultural values in building student character at universities and colleges
81
Lê Văn Hả i: Một số năng lực cần thiết đối với giảng viên lý luận chính trị ở trường đại học, cao đẳng - Some necessary competencies for political theory lecturers in universities and colleges
84
Trương Thị Bích Trọng; Nguyễn Vân Dung: Nghiên cứu giảng dạy chuyên đề về Doanh nghiệp xã hội tại các trường đại học - Researching and teaching social enterprises at universities
87
Đỗ Duy Môn: Phát triển đội ngũ giảng viên ở nhà trường quân đội hiện nay - Developing faculty at the military school today
90
Phạm Phương Tâm: Nâng cao chất lượng biên soạn và sử dụng tài liệu hướng dẫn học tập trong đào tạo từ xa tại Trường Đại học Cần Thơ - Improve the effectiveness of compilation and use of instructional materials for distance learning at Can Tho University
93
Lưu Thị Hường: Quan điểm Hồ Chí Minh về các nguyên tắc xây dựng đời sống mới - Ho Chi Minh's views on the principles of building a new life
96
Nông Thị Trang: Giáo dục tình cảm gia đình qua những bài thơ của Xuân Quỳnh viết cho thiếu nhi (học sinh) - Educating family feelings through Xuan Quynh's poems written for children (students)
98
Ngô Thị Minh Thực; Trần Lan Anh: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên các trường đại học khối kỹ thuật trong ngành công an nhân dân - Solutions to improve the quality of lecturers of technical universities in the people's police
101
QUẢN LÝ GIÁO DỤC - EDUCATION MANAGEMENT
Phan Thị Lãm; Nguyễn Minh Đức: Quản lý cơ sở vật chất - thiết bị dạy học ở các trường trung học phổ thông trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 - Management of facilities - teaching equipment in Vietnamese general schools in the context of the 4.0 industrial revolution
105
Đỗ Thị Quyên: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục đào tạo học viên ở các trường quân đội trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 - Solutions for improving quality of education and training activities in military schools in the context of industrial revolution
109
Mai Ngọc Diệu: Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy phần bài tập tổng hợp cho học sinh trung học phổ thông - Measures to improve the quality of teaching general exercises for high school students
112
Phạm Thị Thu: Quản lý hoạt động dạy học ở khoa Đào tạo giáo viên tiểu học - mầm non, Trường Cao đẳng Sơn La - Managing teaching activities in the faculty of primary and preschool teachers, Son La College
114
Huỳnh Sơn Lâm; Vũ Nguyên Chấn: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng tin học không chuyên tại Trường Đại học Đồng Tháp - Improving the quality of non-informatics major at Dong Thap university
117
Thái Cao Đa: Thực trạng quản lý chương trình đào tạo ở Học viện Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh - Current status of training program management at Ho Chi Minh City Buddhist Institute
120
Đỗ Thị Kim Ngân; Đồng Văn Toàn: Nâng cao hiệu quả quản lý thực hiện chương trình giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm ở các trường mầm non thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương - Effective improvement of economic education program management for children in early children at ben cat town, Binh Duong province
123
Phạm Xuân Lý: Một số yêu cầu quản lý hoạt động tự học của học viên các trường đại học trong quân đội hiện nay - Some requirements to manage self-study activities of university military students today
126
Lê Văn Nam: Quản lý hoạt động dạy học thực hành ở trường trung cấp kỹ thuật công binh - Managing practical teaching activities at intermediate technical schools
129
Nguyễn Văn Triệu: Biện pháp quản lý hoạt động đào tạo hạ sỹ quan chỉ huy ở các trường quân sự quân khu, quân đoàn - Measures to manage the training of non-commissioned officers in military schools of military zones and corps
132
Nguyễn Việt Dũng: Quản lý hoạt động dạy học môn Giáo dục quốc phòng và An ninh ở Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp - Managing teaching and learning activities of Defense and Security education at Dong Thap Community College
135
Phan Văn Tuấn; Huỳnh Kiều Trâm: Giải pháp nâng cao hoạt động tuyên truyền phát thanh măng non tại các trường trung học cơ sở vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Solution for enhancing propaganda of secondary school detachment in the Mekong delta
138
Nguyễn Khắc Bình: Phát triển giáo dục thường xuyên để góp phần xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam - Developing regular education to contribute to building a learning society in Vietnam
142
Phí Thị Hiếu; Nguyễn Phương Linh: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục phòng chống bạo lực học đường cho học sinh trung học phổ thông ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái - Measures to manage educational activities to prevent school violence for high school students in Yen Bai city, Yen Bai province
145
Lê Quang Trung: Quản lý quá trình đào tạo lái xe tại Trường Trung cấp nghề Giao thông Vận tải Đồng Tháp - Managing driver training process at Dong Thap transport vocational secondary school
148
Nguyễn Văn Khiêm: Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Trường Sĩ quan Chính trị - Solutions to improve the quality of teaching Social Sciences and Humanities subjects of lecturers at the School of Political Officers
151
Nguyễn Phong Tân: Vận dụng mô hình CIPO vào quản lý liên kết đào tạo nghề giữa trường cao đẳng với doanh nghiệp - Apply the CIPO model to manage vocational training links between colleges and businesses
155
Lưu Minh Ngọc: Biện pháp giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên - Measures to educate political consciousness for students
158

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê