Số 137 (Tháng 1 - 2017)

15:47:00 07/06/2017

Bài báo

1

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SƯ PHẠM THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY KHOA HỌC CƠ BẢN Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

 2. Khách thể và phương pháp nghiên cứu

3. Kết quả nghiên cứu

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Đinh Thị Hồng Vân, Đặng Thị Dạ Thuỷ, Nguyễn Duân, Trần Thị Thúy

 

Bài báo

2

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Nội dung

 

 1. Mở đầu

 2. Cơ sở lí luận về năng lực đánh giá kết quả học tập môn Toán của HS theo TCNL

2.1. Đánh giá kết quả học tập

2.2. Năng lực đánh giá kết quả học tập môn Toán theo TCNL

3. Những biện pháp đề xuất

3.1. Tăng cường cho sinh viên các kiến thức về đánh giá kết quả học tập môn Toán của học sinh theo TCNL

3.2. Rèn các kĩ năng cho SV về đánh giá kết quả học tập môn Toán của HS theo TCNL trong quá trình học phương pháp dạy học

3.3. Rèn luyện kĩ năng cho SV về đánh giá kết quả học tập môn Toán của HS theo TCNL trong quá trình kiến tập, thực tập sư phạm

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Thị Tuyết Trinh

 

Bài báo

3

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

MỘT SỐ TÌNH HUỐNG CÓ VẤN ĐỀ MANG TÍNH THỰC TIỄN

TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số tình huống máy tính thực tiễn trong dạy học Toán

2.1. Kĩ năng vận dụng kiến thức Toán học vào thực tiễn

2.2. Thiết kế một số một số tình huống mang tính thực tiễn trong dạy học môn Toán ở tiểu học

2.1.1. Thiết kế tình huống thực tiễn trong dạy học hình thành biểu tượng toán học mới cho học sinh tiểu học

2.1.2. Thiết kế tình huống mang tính thực tiễn trong dạy học luyện tập, củng cố kiến thức, kĩ năng cho học sinh tiểu học

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Thị Thu Hương, Phan Thu Trang

 

Bài báo

4

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG QUY TRÌNH BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THỰC HÀNH

CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Quy trình bồi dưỡng NLTH cho HS trong dạy học vật lí

2.1. Năng lực thực hành của HS trong dạy học vật lí

2.2. Quy trình tổ chức bồi dưỡng NLTH cho HS trong dạy học vật lí

3. Vận dụng “Quy trình tổ chức bồi dưỡng NLTH cho HS trong dạy học vật lí” trong TN tìm hiểu lực từ, chương “TỪ TRƯỜNG”

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Văn Nghĩa

 

Bài báo

5

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

DẠY HỌC NGOẠI KHÓA MÔN VẬT LÍ Ở CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Nội dung ngoại khóa vật lí ở trường THCS

3. Các hình thức hoạt động ngoại khóa về vật lí ở trường THCS

3.1. Dựa vào số lượng HS tham gia ngoại khóa

3.2. Dựa vào cách thức tổ chức cho HS tham gia ngoại khóa

3.3. Dựa vào cách thức tham gia hoạt động ngoại khóa mà HS

4. Quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa về vật lí ở trường THCS

4.1. Lựa chọn chủ đề ngoại khoá và đặt tên cho hoạt động ngoại khóa

4.2. Lập kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khoá

4.3. Tiến hành hoạt động ngoại khoá theo kế hoạch

4.4. Tổ chức cho HS báo cáo kết quả, rút kinh nghiệm, khen thưởng

5. Kết luận

Tác giả bài viết

Vũ Đình Nhiên, Trần Thanh Phong

 

Bài báo

6

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

DẠY HỌC TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỪ GÓC NHÌN LÍ THUYẾT GIAO DỊCH - HỒI ỨNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Mức độ quan tâm đến hoạt động giao dịch-hồi ứng của học sinh trong dạy học tác phẩm văn chương

3. Các dạng hồi ứng (lập trường đọc) được quan tâm trong DH TPVC

4. Các hình thức tổ chức hoạt động GD-HƯ

5. Kết luận

Tác giả bài viết

Trần Quốc Khả

 

Bài báo

7

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌCLỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Vai trò và ý nghĩa của hứng thú học tập trong hoạt động nhận thức lịch sử của HS

2.1. Vai trò:

2.2. Ý nghĩa của HTHT

3. Các biện pháp tạo HTHT môn Lịch sử cho HS THPT

3.1. Xác định mức độ kiến thức phù hợp để đưa vào bài giảng

3.2. Xác định động cơ học tập ngay từ đầu giờ học nhằm thu hút sự tập trung chú ý của HS

3.3. Xây dựng hình ảnh lịch sử cụ thể, sinh động và chân thực

Tác giả bài viết

Nguyễn Thành Nhân

 

Bài báo

8

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CHO HỌC SINH THPT

Ở HUYỆN GÒ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG TRONG BỐI CẢNH MỚI

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng giáo dục TTCM ĐP cho HS THPT huyện Gò Quao, Kiên Giang

3. Biện pháp giáo dục TTCM ĐP cho HS THPT trong bối cảnh mới

3.1. Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục TTCM cho GVCN và cán bộ Đoàn

3.2. Đổi mới nội dung, chương trình giáo dục TTCM ĐP cho HS

3.3. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội về giáo dục TTCM ĐP cho HS

3.4. Tăng cường ứng dụng CNTT trong quá trình giáo dục TTCM ĐP cho HS

Tác giả bài viết

Nguyễn Văn Tín

 

Bài báo

9

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

HÌNH THỨC GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Khái quát về vấn đề nghiên cứu

2.1. Đa bn vkhách thể nghiên cứu

2.2. Phương php nghiên cứu

2.3. Khái niệm giáo dục kỹ năng sống

2.4. Hình thức tổ chức hot động GDKNS cho học sinh

3. Kết quảnghiên cứu

3.1. Thực trạng công tác chỉ đạo về hình thức tổ chức hot động GDKNS cho HS ti cc trường THPT công lập ởquận Bnh Thnh, TP. HồChMinh

3.2. Thực trạng việc thực hiện hình thức tổ chức hot động GDKNS cho HS của giáo viên ti cc trường THPT công lập quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

3.3.Thực trạng học sinh theo học GDKNS tại các trường THPT công lập quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

3.4. Đối chiếu kết quả khảo sát ở ba khách thể CBQL, giáo viên, học sinh khi tổchức hot động GDKNS cho học sinh

 

Tác giả bài viết

Nguyễn Huy Cường

 

Bài báo

10

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

CÁC NGUYÊN TẮC DẠY HỌC MÔN MỸTHUẬT Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CỦA HỌC SINH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Hệ thống các NTDH môn Mĩ thuật

2.1. Đảm bảo sự thống nhất giữa tính khoa học và tính GD

2.2. Đảm bảo sự thống nhất giữa lí luận và thực tiễn

2.3. Đảm bảo sự thống nhất giữa tính trực quan và tính khái quát

2.4. Đảm bảo sự thống nhất giữa học tập cá nhân với tập thể

2.5. Đảm bảo tính vừa sức và chú ý tới đặc điểm lứa tuổi, đặc điểm cá biệt của HS

2.6. Đảm bảo sự thống nhất giữa vai trò chủ đạo của GV và vai trò chủ động của HS

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Trần Thị Vân

 

Bài báo

11

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC BÀI TẬP ĐỌC NHẠC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Cách thực hiện các bước dạy bài TĐN

2.1. Các bước cơ bản trong dạy tập đọc nhạc ở THCS

2.2. Hướng dẫn cách dạy các bước

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Võ Trọng Vinh

 

Bài báo

12

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NÂNG CAO KỸTHUẬT ĐẬP BÓNG CHO SINH VIÊN NAM HỌC MÔN BÓNG CHUYỀN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng về kỹ thuật đập bóng của sinh viên nam môn bóng chuyền không chuyên

3. Xác định bài tập ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật đập bong

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Đặng Trường Trung Tín

 

Bài báo

13

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP MÔN BÓNG RỔ CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH BÓNG RỔ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Nâng cao chất lượng học tập môn bóng rổ của sinh viên chuyên ngành bóng rổ

2.1. Nâng cao chất lượng học tập giờ học thực hành môn Bóng rổ

2.2. Nâng cao chất lượng học tập giờ học lý thuyết môn Bóng rổ của sinh viên chuyên ngành bóng rổ

2.3. Nâng cao chất lượng học tập giờ thảo luận môn Bóng rổ của sinh viên chuyên ngành bóng rổ

2.4. Nâng cao chất lượng học tập giờ tự học môn Bóng rổ của sinh viên chuyên ngành bóng rổ Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Hải Đường

 

Bài báo

14

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

TẦM QUAN TRỌNG CỦA CHIẾN LƯỢC HỌC NGOẠI NGỮ Ở NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Khái niệm về chiến lược học ngoại ngữ

2.1. Chiến lược học tập

2.2. Chiến lược học ngoại ngữ

3. Phân loại chiến lược học ngoại ngữ

4. Vai trò của giáo viên trong việc hình thành và phát triển chiến lược học ngoại ngữ cho học sinh

5. Kết luận

Tác giả bài viết

Bùi Diệu Quỳnh

 

Bài báo

15

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

RÈN LUYỆN KỸNĂNG XÁC ĐỊNH VÀ PHÁT ÂM ĐÚNG TRỌNG ÂM TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH NĂM THỨ NHẤT, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng kỹ năng xác định và phát âm đúng trọng âm của SV năm thứ nhất trường Đại học Đồng Tháp

3. Giải pháp rèn luyện kỹ năng xác định và phát âm đúng trọng âm của SV

Tác giả bài viết

Thái Thị Kim Diệu, Trần Thị Kim Trang

 

Bài báo

16

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

MỘT SỐ LƯU Ý KHI DỊCH TIÊU ĐỀ BÀI BÁO TIẾNG ANH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Cách dịch tiêu đề bài báo tiếng Anh

2.1. Dịch ngay tiêu đề khi đọc bài báo

2.2. Dịch tiêu đề sau khi đã nắm được đại ý, hoặc sau khi đã dịch toàn bộ nội dung

3. Những lưu ý khi dịch tiêu đề bài báo tiếng Anh

3.1. Tiêu đề bài báo là một chuỗi danh từ

3.2. Tiêu đề bài báo là một câu đơn

3.3. Tiêu đề bài báo lược chủ ngữ

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Hồ Thị Phương Mai

 

Bài báo

17

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

CÁC BƯỚC THIẾT KẾTÀI LIỆU TỰHỌC CÓHƯỚNG DẪN THEO MODULE MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA

MÁC - LÊNIN (PHẦN 2) ỞTRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Các bước thiết kếtài liệu tựhọc cóhướng dẫn theo module môn Những nguyên lýcơ bản của chủnghĩa Mác - Lênin (phần 2) cho sinh viên ởTrường Cao đẳng sư phạm HàTây

3. Yêu cầu khi thiết kếtài liệu tựhọc cóhướng dẫn theo Module môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 2) ở trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Văn Hải

 

Bài báo

18

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

GIÁO DỤC KỸNĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Lí luận về GDKNS cho học sinh TH dựa vào CĐ

2.1. Một số khái niệm cơ bản

2.2. Đặc điểm KNS của học sinh TH

2.3. Quá trình GDKNS cho học sinh TH dựa vào CĐ

3. Một số biện pháp GDKNS cho học sinh TH dựa vào CĐ trên địa bàn quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

4. Một số biện pháp GDKNS cho học sinh TH dựa vào CĐ ở quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tác giả bài viết

Mai Thị Lan

 

Bài báo

19

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TRÌNH CHIẾU POWERPOINTVỚI PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC KHÁC

Nội dung

 

1. Vai trò của trình chiếu Powerpoint trong dạy học

2. Sử dụng trình chiếu Powerpoint với các phương tiện dạy học

2.1. Không trùng lặp nội dung

2.2. Không gây phân tán sự chú ý

2.3. Mỗi slide chỉ trình bày một ý tưởng và phải có điểm nhấn

2.4. Không biến giờ học thành giờ xem

2.5. Thiết kế đảm bảo tính thẩm mỹ

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Xuân Trung

 

Bài báo

20

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

LỊCH SỬ CỦA SÁCH ĐƯỢC TẠO NÊNTỪ CÂY PAPYRUS - AI CẬP

Nội dung

 

 

Tác giả bài viết

Ngô Thị Thu Huyền

 

Bài báo

21

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG BỘ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC “PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ”

THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Vai trò của đồ dùng dạy học trong phát triển ngôn ngữ cho TMN

2.1. Vai trò và nội dung “Phát triển ngôn ngữ cho TMN”

2.2. Vai trò của đồ dùng dạy học

3. Giới thiệu bộ họcliệu “Phát triển ngôn ngữ” cho TMN

3.1. Bộ “Thẻ chữ cái” và “Các nét”

3.2. Bộ tranh (ảnh) giúp phát triển ngôn ngữ cho trẻ

4. Hướng dẫn cách sử dụng bộ đồ dùng, học liệu “Phát triển ngôn ngữ” cho TMN

Tác giả bài viết

Đặng Lộc Thọ

 

Bài báo

22

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GÓC CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON NGOẠI THÀNH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Tổ chức hoạt động góc cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường MN

2.1. Đặc điểm tâm, sinh lý của trẻ 5 - 6 tuổi

2.2. Góc hoạt động và ý nghĩa của việc tổ chức hoạt động góc

3. Thực trạng tổ chức HĐG cho trẻ 5 - 6 tuổi ở một số TMN ngoại thành TP Hải Phòng

4. Biện pháp tổ chức HĐG cho trẻ 5-6 tuổi ở một số TMN ngoại thành TP. Hải Phòng

4.1. Xây dựng môi trường góc hoạt động

4.2. Hướng dẫn trẻ hoạt động trong góc

 

Tác giả bài viết

Phạm Thị Loan

 

Bài báo

23

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO GÓC NỘI DUNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG HỌC PHẦN TỰ NHIÊN XÃ HỘI VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC 2

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Tổ chức dạy học theo góc học phần “TNXH và phương pháp dạy học 2”

2.1. Khái niệm dạy học theo góc:

2.2. Quy trình thực hiện dạy học theo góc

3. Giáo án minh họa

Tác giả bài viết

Phạm Thị Đào

 

Bài báo

24

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học tiếng Anh

3. Biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học tiếng Anh ở Trường Đại học Đồng Tháp

3.1. Nâng cao nhận thức về ứng dụng CNTT cho đội ngũ giảng viên tiếng Anh

3.2. Tổ chức bồi dưỡng cho giảng viên tiếng Anh về ứng dụng CNTT vào dạy học

3.3. Phát huy tối đa và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng CNTT trong dạy học tiếng Anh

3.4. Đổi mới quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy tiếng Anh

3.5. Đổi mới quản lý ứng dụng CNTT trong hoạt động học tiếng Anh

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Cao Thị Thanh Nghĩa*, Phạm Minh Giản

 

Bài báo

25

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

BẢO VỆ SỨC KHỎE TÂM THẦN CỦA HỌC SINH LÀ MỘT TRONG NHỮNG ĐIỀU KIỆN CỦA QUÁ TRÌNH GIÁO DỤC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Nội dung

2.1. khái niệm

2.2. Quan tâm bảo vệ sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm thần, tâm lý cá nhân trong cộng đồng

2.3. Điều kiện cơ bản để HS phát triển tâm lý xã hội bình thường là môi trường tĩnh tại và thân thiện, nhờ đó tạo cơ hội thường xuyên cho người lớn (cha mẹ, thầy cô) quan tâm đến nhu cầu xúc cảm của HS.

3. Biện pháp bảo vệ sức khỏe tâm thần của học sinh

3.1.Tác động đồng bộ, có định hướng của giáo viên, các nhà giáo dục, các nhà tâm lý đến HS

3.2. Phát huy vai trò của các nhà giáo dục xã hội

3.3. Phát huy tính linh hoạt của HS

3.4. Kết hợp giữa gia đình, nhà trường trong bảo vệ sức khỏe tâm thần của HS

Tác giả bài viết

Nguyễn Văn Tịnh

 

Bài báo

26

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng và giải pháp quản lý HĐBD GVTHPT theo hướng chuẩn hóa 3. Giải pháp quản lý HĐBD GVTHPT thành phố Hà Nội theo hướng chuẩn hóa

3.1. Nâng cao nhận thức cho các chủ thể quản lý và GVTHPT về tầm quan trọng của HĐBD giáo viên đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

3.2. Lập kế hoạch bồi dưỡng GVTHPT theo chuẩn nghề nghiệp và bám sát các xu thế tiến bộ của khoa học sư phạm

3.3. Hoàn thiện bộ máy quản lý bồi dưỡng GVTHPT theo hướng hiệu quả

3.4. Chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp bồi dưỡng và tự bồi dưỡng GVTHPT.

3.5.Thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động bồi dưỡng GVTHPT

3.6. Tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các trường THPT trong HĐBD giáo viên theo hướng chuẩn hóa.

 

Tác giả bài viết

Lê Văn Huấn

 

Bài báo

27

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TỔNG THỂ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Quản lý chất lượng

3. Quản lý chất lượng HVHCQG theo tiếp cận TQM

3.1. Trường ĐH, HV là một tổ chức dịch vụ trong cơ chế thị trường

3.2. Quản lý chất lượng tổng thể trong QLCL HVHCQG

 

Tác giả bài viết

Nguyễn Văn Thanh

 

Bài báo

28

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số vấn để cơ bản về công tác SV

2.1. Công tác SV (CTSV )

2.2. Chức năng của công tác SV

3. Thực trạng công tác SV tại Trường Đại học giáo dục, ĐHQGHN

4. Các giải pháp quản lý nâng cao chất lượng CTSV tại Trường ĐHGD trong giai đoạn hiện nay

4.1. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt quan tâm tới việc giáo dục phẩm chất đạo đức nhà giáo, định hướng nghề nghiệp cho SV

4.2. Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch CTSV phối hợp chặt chẽ với các bộ phận làm công tác quản lý SV

4.3. Tạo sân chơi cho SV thông qua các hoạt động

4.4. Nâng cao chất lượng về điều kiện học tập và sinh hoạt cho SV

5. Kết luận

Tác giả bài viết

Hà Thị Thanh Thủy

 

Bài báo

29

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY HIỆN NAY

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Những kết quả đạt được trong tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo ở Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thế Trung

 

Bài báo

30

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

RÈN LUYỆN PHONG CÁCH GIAO TIẾP SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN TRẺ Ở TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN 1

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng và yêu cầu rèn luyện PCGTSP cho giảng viên trẻ ở Trường SQLQ1

3. Biện pháp tâm lý sư phạm rèn luyện PCGTSP cho GVT Trường SQLQ1

3.1. Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức về PCGTSP và động cơ nghề nghiệp cho GVT

3.2. Thông qua các hoạt động sư phạm để rèn luyện PCGTSP

3.3. Xây dựng môi trường sư phạm (MTSP) chuẩn mực giúp GVT rèn luyện PCGTSP

3.4. Xây dựng và quản lý tốt các mối quan hệ giao tiếp xã hội của GVT

3.5. Phát huy tính tự giác, tích cực rèn luyện PCGTSP đáp ứng với mục tiêu, yêu cầu đào tạo

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Hà Thanh Tùng

 

Bài báo

31

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Thực trạng hoạt động NCKH của trường ĐH TDTT Đà Nẵng trong những năm qua

2.1. Thực trạng về đội ngũ cán bộ giảng viên

2.2. Thực trạng về nhiệm vụ NCKH ở cấp Thành phố, Bộ và Nhà nước

2.3. Thực trạng về thực hiện nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở

2.4. Thực trạng về chất lượng các đề tài nghiên cứu

2.5. Nguyên nhân hạn chế trong hoạt động nghiên cứu khoa học

3. Một số giải pháp phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học

3.1 Các giải pháp mang tính vĩ mô

3.2. Các giải pháp mang tính vi mô

Tác giả bài viết

Nguyễn Thanh Tùng

 

Bài báo

32

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TIẾNG ANH CỦA HỌC SINH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ QUÝ ĐÔN, THÀNH PHỐ CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng học tiếng Anh của học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Cao Lãnh

3. Một số giải pháp nâng cao chất lượng học tiếng Anh của học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, thành phố Cao Lãnh

3.1. Nhóm giải pháp đối với nhà trường: Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị

3.2. Nhóm giải pháp đối với giáo viên

3.3.Nhóm giải pháp đối với học sinh

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Bùi Thị Kim Hằng*, Đặng Thị Duyên

 

Bài báo

33

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO CÔNG NHÂN NGÀNH MAY

Ở CÁC TRƯỜNG DẠY NGHỀ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Thực trạng hoạt động đào tạo công nhân ngành may ở các trường dạy nghề tại Thành phố Hồ Chí Minh

2.1. Thực trạng hoạt động đào tạo công nhân ngành may

2.2. Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo công nhân ngành may ở các trường dạy nghề tại TP. Hồ Chí Minh

3. Các biện pháp quản lý hoạt động đào tạo công nhân ngành may ở các trường dạy nghề trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

3.1. Kế hoạch hóa hoạt động đào tạo công nhân ngành may ở các trường dạy nghề

3.2. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo công nhân ngành may phù hợp với mục tiêu đào tạo và đáp ứng yêu cầu của xã hội

3.3. Xây dựng và thực hiện quy trình hóa quản lý hoạt động đào tạo công nhân ngành may

3.4. Quản lý hoạt động giảng dạy, học tập và đổi mới phương pháp đào tạo của giáo viên và học viên

3.5. Đảm bảo các điều kiện và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đào tạo công nhân ngành may

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Thị Mai Thuận

 

Bài báo

34

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Hoạt động giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động

3. Quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động

4. Thực trạng quản l ý hoạt động giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động

5. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

5.1. Nâng cao nhận thức của các đối tượng có liên quan hoạt động giáo dục pháp luật

5.2. Đổi mới quản lý hoạt động giáo dục pháp luật; phối hợp chặt chẽ các sở, ban ngành trong quản lý hoạt động giáo dục pháp luật

5.3. Phát triển đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên của các sở, ban ngành có số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý

5.4. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về hoạt động giáo dục pháp luật

6. Kết luận

Tác giả bài viết

Tống Thị Thùy Nga

 

Bài báo

35

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP, THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y, DƯỢC HIỆN NAY

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý hoạt động TTTH của SV trường cao đẳng y, dược:

2.1 Chuẩn bị trước khi đi TTTH:

2.2. Tổ chức TTTH cho SV

2.3. Tổng kết đánh giá thực tập, thực hành của SV

3. Biện pháp quản lý hoạt động TTTH của SV các trường cao đẳng y, dược

3.1. Nâng cao nhận thức CBQL trường, khoa, của giảng viên và SV

3.2. Tăng cường chức năng quản lý hoạt động TTTH

3.3. Tạo động lực kích thích hoạt động TTTH

3.4. Phân cấp quản lý hoạt động TTTH của sinh viên

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Bùi Thị Hà Bích

 

Bài báo

36

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số vấn đề về quản lý hoạt động ngoại khóa

3. Các biện pháp quản lý hoạt động ngoại khóa của sinh viên trường Đại học Đồng Tháp

3.1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hoạt động ngoại khóa cho cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên và các lực lượng trong nhà trường

3.2. Nâng cao năng lực lập kế hoạch cho hiệu trưởng, các trưởng khoa, trưởng bộ môn

3.3. Đổi mới nội dung và các hình thức tổ chức hoạt động ngoại khóa

3.4. Huy động các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để tổ chức thực hiện hoạt động ngoại khóa

3.5.Tăng cường chức năng quản lý đối với việc thực hiện các hoạt động ngoại khóa của nhà trường

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Thị Ngọc Mai

 

Bài báo

37

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP Y TẾ BẮC GIANG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng ĐNGV của trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

2.1. Số lượng ĐNGV trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

2.2. Cơ cấu ĐNGV của trường

2.3. Chất lượng ĐNGV của trường

3. Thực trạng phát triển ĐNGV trường Trung cấp Y tế Bắc Giang

3.1. Thực trạng xây dựng quy hoạch phát triển ĐNGV

3.2. Thực trạng tuyển chọn, bố trí và sử dụng ĐNGV, tạo động lực phấn đấu cao trong hoạt động sư phạm

3.3. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho ĐNGV

3.4. Xây dựng môi trường phát triển ĐNGV

3.5. Thực hiện chế độ chính sách đối với ĐNGV3.6. Kiểm tra, đánh giá việc phát triển đội ngũ giáo viên

4. Các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá chung về phát triển ĐNGV trường TC Y tế Bắc Giang

4.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển ĐNGV trường TC Y tế Bắc Giang: 4.2. Đánh giá chung về phát triển ĐNGV của trường TC Y tế Bắc Giang

Tác giả bài viết

Nguyễn Văn Tuyến

 

Bài báo

38

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÂY DỰNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIAỞ HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số vấn đề về HĐCĐ tham gia xây dựng trường TH đạt CQG ở các huyện

2.1. HĐCĐ tham gia xây dựng trường TH đạt CQG

2.2. Công tác HĐCĐ tham gia xây dựng trường TH đạt CQG

3. Thực trạng HĐCĐ tham gia xây dựng trường TH đạt CQG ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

4. Một số biện pháp HĐCĐ tham gia xây dựng trường TH đạt CQG ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Tác giả bài viết

Vũ Văn Trưởng

 

Bài báo

39

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

TỔ CHỨC DẠY NGHỀ CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN HẢI AN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số vấn đề lý luận về tổ chức DN cho HSPT tại trung tâm GDNN-GDTX

2.1. Dạy nghề

2.2. Đặc điểm của HSPT tại Trung tâm GDNN – GDTX

2.3. Tầm quan trọng của công tác dạy nghề cho HSPT tại các Trung tâm GDNN - GDTX đối với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương

3. Một số biện pháp tổ chức DN cho HSPT tại Trung tâm GDNN-GDTX quận Hải An, thành phố Hải Phòng theo yêu cầu phát triển KT - XH của địa phương

3.1. Thực trạng tổ chức DN cho HSPT tại trung tâm GDNN

3.2. Một số biện pháp tổ chức DN cho HSPT tại Trung tâm GDNN-GDTX

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Đoàn Thị Nga

 

Bài báo

40

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

PHỐI HỢP CÁC LỰC LƯỢNG CỘNG ĐỒNG TRONG GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Hướng nghiệp và giáo dục hướng nghiệp

2.1. Hướng nghiệp

2.2. Đặc điểm của HS THPT

3. Phối hợp các lực lượng các lực lượng cộng đồng tham gia giáo dục hướng nghiệp cho HS THPT

3.1. Các lực lượng tham gia hướng nghiệp cho HS THPT

3.2. Phối hợp các lực lượng cộng đồng trong giáo dục hướng nghiệp cho HS THPT

3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục hướng nghiệp cho HS THPT

Tác giả bài viết

Lê Quốc Lâm

 

Bài báo

41

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO TRONG CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

1. Tầm quan trọng của hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới sau năm 2015 *

1.1. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (HĐTNST)là phương pháp:

1.2. HĐTNST là hoạt động giáo dục

2. Đánh giá ý kiến phản hồi của hoạt động bồi dưỡng chuyên đề hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong thời gian qua

3. Một số định hướng nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động bồi dưỡng chuyên đề HĐTNST

Tác giả bài viết

Phan Văn Tuấn, Phùng Thái Dương, Huỳnh Thị Kiều Trâm

 

Bài báo

42

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng dạy học môn giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở các trường đại học TP HCM

3. Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn giáo GDQP&AN cho sinh viên ở các trường đại học TP HCM

3.1. Đổi mới nội dung, chương trình môn học GDQP&AN

3.2. Đổi mới phương pháp quản lý họat động dạy và học môn GDQP&AN

3.3. Tổ chức phát triển hệ thống giảng đường, thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất huấn luyện, thiết bị dạy học GDQP&AN

 

Tác giả bài viết

Trịnh Tấn Hoài

 

Bài báo

43

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC KỶ LUẬT TÍCH CỰC ĐỐI VỚI HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

Nội dung

 

1. Mục tiêu, ý nghĩa của giáo dục kỷ luật (GDKL) tích cực đối với học sinh tiểu học

2. Thực trạng sử dụng phương pháp GDKLTC ở các trường tiểu học hiện nay

3. Biện pháp nâng cao hiệu quả GDKLTC đối với HS trường tiểu học

3.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của giáo viên về GDKTC

3.2. Tăng cường vận dụng các phương pháp GDKLTC trong giáo dục và dạy học

3.3. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa giáo viên chủ nhiệm và HSTH

3.4. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong hoạt động GDKLTC đối với HS.

Tác giả bài viết

Nguyễn Anh Tuấn

 

Bài báo

44

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

HÌNH THÀNH KĨ NĂNG SO SÁNH CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN Ở TRƯỜNG MẦM NON XUÂN HỒNG, NGHI XUÂN, HÀ TĨNH

Nội dung

 

1. Sự cần thiết phải hình thành kĩ năng so sánh (KNSS) cho trẻ mẫu giáo

2. Thực trạng hình thành KNSS cho trẻ MG 4 - 5 tuổi trong hoạt động làm quen với toán ở trường MN Xuân Hồng, Huyện Nghi Xuân

2.1. Thực trạng nhận thức của giáo viên về vấn đề hình thành KNSS cho trẻ MG trong hoạt động làm quen với toán.

2.2. Thực trạng các biện pháp hình thành KNSS cho trẻ 4 - 5 tuổi trong hoạt động làm quen với toán.

2.3. Hình thức tổ chức để hình thành KNSS cho trẻ MG 4-5 tuổi trong hoạt động làm quen với toán ở trường MN Xuân Hồng

2.4. Thực trạng mức độ hình thành KNSS của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi trong hoạt động làm quen với toán ở trường MN Xuân Hồng

3. Một số nhận định qua nghiên cứu thực trạng

Tác giả bài viết

Phan Thị Thúy Hằng*Nguyễn Thị Sương Lan

 

Bài báo

45

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

ĐỔI MỚI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Đặc trưng và thực trạng tổ chức HĐGDNGLL theo hướng PTNL người

2.1. Đặc trưng HĐGDNGLL theo hướng PTNL người học

2.2. Thực trạng tổ chức HĐGDNGLL ở trường THCS

3. Giải pháp tổ chức HĐGDNGLL theo hướng PTNL học sinh THCS.

 

Tác giả bài viết

Lê Văn Tài

 

Bài báo

46

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG KỸTHUẬT TƯ DUY CỦA EDWARD DE BONO TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC NHẰM PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Những vấn đề cơ bản về lý luận sử dụng kỹthuật tư duy của Edward de Bono trong dạy học toán

2.2. Áp dụng các kthuật tư duy của E.D. Bono trong dạy toán

3. Thực nghiệm sư phạm

3.1. Chuẩn bị thực nghiệm

3.2. Các ví dụ

4. Kết quả khảo sát và thực nghiệm

Tác giả bài viết

Nguyễn Thế Vận

 

Bài báo

47

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THẨM MỸCHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐĂK LĂK

Nội dung

 

1. Ý nghĩa của giáo dục thẩm mỹ cho học sin h tiểu học *

2. Thực trạng giáo dục thẩm mỹ cho học sinh tiểu học Tp Buôn Ma Thuột

3. Một số biện pháp quản lý hoạt động GDTM cho hS tiểu học ở TP Buôn Ma Thuột

3.1. Tổ chức nâng cao nhận thức của CBQL, GV, học sinh và các lực lượng giáo dục về sự cần thiết phải giáo dục TM cho HSTH

3.2. Kế hoạch hóa hoạt động GDTM cho HSTH

3.3. Chỉ đạo việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức GDTM cho HSTH

3.4. Tăng cường kiểm tra, đánh giá hoạt động GDTM cho HSTH

3.5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học trong GDTM cho HSTH

3.6. Bồi dưỡng nâng cao năng lực GDTM cho đội ngũ giáo viên

Tác giả bài viết

Lương Thị Bích Nguyên

 

Bài báo

48

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHUẨN

“SINH VIÊN 5 TỐT” TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2015-2016

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phong trào “sinh viên 5 tốt” tại Trường ĐHNN-ĐHQGHN năm học 2015 - 2016.

2.1. Sinh viên vun đắp lí tưởng, rèn luyện đạo đức, tác phong

2.2. Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học

2.3. Sinh viên rèn luyện thể chất

2.4. Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

2.5. Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Vũ Văn Hải

 

Bài báo

49

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 137 - 1/2017

Tên bài báo

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI CHÍNH PHỦ TẠI MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

Nội dung

 

1. Một số khái niệm về hiệp hội doanh nghiệp

2. Đặc điểm của hiệp hội doanh nghiệp

3. Mối quan hệ giữa HHDN với chính phủ tại một số nước

3.1. Tại vương quốc Anh

3.2. Hoa Kỳ

3.3. Ca-na-đa

4. Một số đánh giá nhận xét và gợi mở trong mối quan hệ giữa hiệp HHDN với chính phủ ở nước ta

4.1. Một số nhận xét, đánh giá chung

4.2. Một số gợi mở vận dụng tại Việt Nam

5. Kết luận

Tác giả bài viết

Phạm Mai Linh*Nguyễn Thị Quỳnh Giang

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê