Từ khóa: Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành:
Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Mô tả
số 29/2003/NĐ-CP 31/03/2003 BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Về phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với Cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Số: 24/2007/QĐ-BKHCN 28/09/2007 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Về việc ban hành " Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy"
Số: 32/2008/QĐ-BTC 29/05/2008 BỘ TÀI CHÍNH   Về việc ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
Số: 78/2004/QĐ-BNV 03/11/2004 BỘ NỘI VỤ   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC VÀ NGẠCH VIÊN CHỨC
Số: 1221/2000/QĐ-BYT 18/04/2000 BỘ Y TẾ   QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định về vệ sinh trường học.
Số: 01/2009/TT-BKHCN 20/03/2009 BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ   THÔNG TƯ Quy định danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
SỐ 07/2007/TT-BVHTT 20/03/2007 BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN   THÔNG TƯ  CỦA BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN SỐ 07/2007/TT-BVHTT NGÀY 20 THÁNG 03 NĂM 2007 HƯỚNG DẪN CẤP, ĐỔI VÀ THU HỒI THẺ NHÀ BÁO
Số: 23-LĐTBXH/TT 07/07/1993 BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI   THÔNG TƯ CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 23-LĐTBXH/TT NGÀY 7-7-1993 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM. 
SỐ 59/2003/TT-BTC 23/06/2003 BỘ TÀI CHÍNH   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 59/2003/TT-BTC NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2003/NĐ-CP NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Số: 63/2007/TT-BTC 05/06/2007 BỘ TÀI CHÍNH   THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
Số 26/TTLB 29/08/2012 Liên Bộ
Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê