Một số kết quả hoạt động
  16:01:00 28/08/2012
  Một số kết quả hoạt động của Tạp chí TBGD

                 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC

         1. Kết quả hoạt động: Năm 2005 Tạp chí TBGD được Bộ Văn hóa – Thông tin cấp Giấy phép xuất bản số 06/GP-BVHTT. Năm 2010 Tạp chí được Bộ Thông tin - Truyền thông cấp lại Giấy phép xuất bản số 85/GP-BTTTT.

          Từ khi thành lập đến nay Tạp chí gần bước sang tuổi thứ 9 tuổi. Trong quá trình hoạt động Tạp chí luôn tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích được ghi trong Giấy phép xuất bản là: công bố các công trình nghiên cứu khoa học về lĩnh vực TBGD, cung cấp những kiến thức về quản lý, khai thác và sử dụng TBGD, trao đổi kinh nghiệm , hướng dẫn nghiệp vụ thiết bị, phòng thí nghiệm trong và ngoài nước.

  8 năm qua, Tạp chí TBGD đã xuất bản được 85 số tạp chí thường kì với trên 1500 bài báo khoa học ngoài ra phối hợp với các Dự  án Phát triển giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất bản 5 số chuyên đề làm tài liệu tham khảo giảng dạy về khai thác, sử dụng và quản lý TBGD, ứng dụng TBGD để đổi mới phương pháp dạy học, quản lý các hoạt động giáo dục đào tạo.

  Trong tổng số trên 1500 bài báo khoa học đã đăng, có nhiều bài báo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ GD& ĐT nhằm chỉ đạo phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo và công tác Thiết bị giáo dục. Các bài báo đã phục vụ kịp thời cho các cơ quan quản lý giáo dục, các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, cho học sinh sinh viên và bạn đọc trong và ngoài ngành Giáo dục. Nhiều bài báo được độc giả đánh giá là thiết thực và bổ ích đối với hoạt động giảng dạy của giáo viên ở các trường học.

  Từ nhiều năm nay với sự hỗ trợ của Tạp chí TBGD, nhiều tác giả có bài nghiên cứu được công bố trên Tạp chí TBGD được tính điểm trong việc bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, các công trình nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực: giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật công nghệ ở nước ta.

        Từ những kết quả trên, năm 2012 Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã công nhận Tạp chí TBGD là Tạp chí khoa học. Các bài đăng trên Tạp chí TBGD được tính điểm phong học hàm Phó Giáo sư, Giáo sư.

       2. Phương hướng hoạt động trong các năm tới.

        -  Tuyệt đối tuân thủ tôn chỉ mục đích của Tạp chí đã được ghi trong Giấy pháp xuất bản của cơ quan quản lý báo chí.

         - Nâng cao chất lượng của tạp chí: Tăng cường hàm lượng khoa học trong các bài viết để khẳng định uy tín khoa học của tạp chí trong hệ thống tạp chí khoa học của Việt Nam, thường xuyên tiếp cận với thực tiễn, khoa học giáo dục để những bài viết có nội dung sinh động phù hợp với thực tiễn, nhu cầu xã hội; cải tiến các hình thức trình bày để tạp chí vừa có tính mỹ thuật cao vừa thuận tiện theo dõi của bạn đọc.

         - Tiếp tục đảm bảo nội dung các bài báo gắn với hoạt động giáo dục đào tạo, công tác TBGD của các cấp học, bậc học.

         - Nghiên cứu tăng trang xuất bản để cung cấp nhiều thông tin khoa học phục vụ người dạy, người học, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý và bạn đọc tạp chí;

         - Tăng cường marketing để mở rộng mạng lưới phát hành tạp chí cả ở trong nước và nước ngoài.

         - Phấn đấu để tạp chí TBGD luôn là tài liệu tham khảo bổ ích, luôn đồng hành với người dạy và người học và độc giả của Tạp chí.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê