Danh sách ban lãnh đạo, ban chấp hành
  11:51:00 29/06/2012

   

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ

  HIỆP HỘI THIẾT BỊ GIÁO DỤC VIỆT NAM

   

  TT

  Họ và Tên

  Ủy viên Thường vụ

  Ủy viên Ban chấp hành

   

  1

  TS. Lê Hoàng Hảo

  Chủ tịch

   

  2

  Ông Nguyễn Quang Ngà

  Phó Chủ tịch

  GĐ. Cty Phấn MIC

   

  3

  Ông Lê Văn Thành

  Phó Chủ tịch

  TGĐ. Cty Động Lực

   

  4

  Bà Hoàng Thị Kim Loan

  Phó Chủ tịch

  TGĐ. Cty Thiết bị GD 1

   

  5

  NGƯT. ThS

  Chu Mạnh Nguyên

  Tổng Thư ký, GĐ Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng

   

  6

  Ông. Nguyễn Thanh Tự

  Phó Tổng Thư ký

  Chánh Văn phòng

   

  7

  Ông Phạm Anh Vỹ

  Trưởng Ban Kiểm tra

  GĐ. Cty TBGD Hải Hà

   

  8

  Ông Nguyễn Văn Cần

  GĐ. Cty CP Sách và TBTH Đà Nẵng

   

  9

  Ông Lê Văn Đường

  GĐ. Cty TNHH Nhật Linh (Đà Nẵng)

   

  10

  Ông Lê Hùng Mạnh

  GĐ. Cty TBGD & Đồ chơi Tràng An (Hà Nội)

   

  11

  Ông Nguyễn Cao Trung

   

  GĐ. Cty Thiết bị GD Tân Thành Trung (TP. HCM)

  12

  Ông Từ Văn Thanh Hải

   

  GĐ. Cty TNHH Thành Kiên (TP. HCM)

  13

  Ông Lưu Công Nguyên

   

  GĐ. Cty CP Đầu tư Hoàng Đạo (ZODIAC.corp)

  14

  Ông Nguyễn Phước Hải

   

  GĐ. Cty  TNHH Máy tính CMS (Hà Nội)

  15

  Ông Ngô Phước Đức

   

  GĐ. Cty CP Sách và TBTH Đồng Nai

  16

  Ông Phan Thành Yến

   

  TGĐ. Cty Thiết bị GD 2  (TP. HCM)

  17

  Ông Nguyễn Hữu Hồng Thanh

   

  GĐ. Cty TNHH Thiết bị GD Hồng Anh (TP. HCM)

  18

  Bà Mạnh Thị Lệ Chinh

   

  Cty Thương mại hỗ trợ kiến thiết miền núi (Hà Nội)

  19

  Ông Trần Doanh Huynh

   

  Trưởng đại diện kinh doanh Cty Viễn Phổ (Hà Nội)

  20

  TS. Phạm Văn Sơn

   

  Tổng biên tập Tạp chí Thiết bị Giáo dục

  21

  Bà Vũ Thị Ngọc Anh

   

  GĐ. Cty Thiết bị GD Hồng Đức (Thanh Hoá)

   

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê