Các đơn vị tổ chức bồi dưỡng Viên chức TBDH

20:22:00 31/08/2012

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐƯỢC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAO NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, CẤP CHỨNG CHỈ

CHO VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 

TT

Tên trường

1

Đại học sư phạm Hà Nội

2

Đại học sư phạm Hà Nội 2

3

Đại học Sài Gòn

4

Đại học sư phạm Đồng Tháp

5

Đại học sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

6

Trường Bồi dưỡng Cán bộ giáo dục Hà Nội

7

Đại học sư phạm Huế

8

Đại học sư phạm Đà Nẵng

9

Cao đẳng sư phạm Kiên Giang

10

Đại học Tây Nguyên

11

Đại học Vinh

12

Đại học Tây Bắc

13

Đại học Cần Thơ

14

Đại học sư phạm Thái Nguyên

15

Đại học Quốc Gia

16

Cao đẳng sư phạm Hà Tây

17

Cao đẳng sư phạm Trung ương

18

Trung cấp kinh tế kỹ thuật Hồng Lam

19

Cao đẳng sư phạm Nam Định 

20

Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng (Hiệp hội thiết bị giáo dục Việt Nam)

21

Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

22

Đại học Hoa Lư

23

Cao đẳng cộng đồng Lai Châu

24

Cao đẳng cộng đồng Bắc Kan

 

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê