Bồi dưỡng cấp chứng chỉ

22:51:59 30/07/2012

 

 


CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CẤP CHỨNG CHỈ

 

A1. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Lớp Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cấp Chứng chỉ Viên chức TBDH  trưòng Tiểu học

Tổng số tiết: 152 tiết

(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2007/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 12  năm 2007

của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TT

Nội dung

Số tiết

Thời gian

Giảng viên

 

Khai giảng

 

 

 

Modul 1

Những vấn đề cơ bản về công tác thiết bị dạy học ở trường phổ thông:

- Vị trí, vai trò của công tác TBDH

- Hệ thống TBDH ở trường phổ thông

- Nghiệp vụ quản lý của Viên chức làm công tác TBDH

- Nhiệm vụ của Viên chức làm công tác TBDH

32

 

 

Modul 2

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dùng chung

- Hệ thống thiết bị dùng chung ở trường PT

- Sử dụng máy thu hình, đầu VCD, DVD, hệ thống trang âm trong dạy học

- Sử dụng máy Overhead, Projector, Scanner, Photocopy, máy chiếu phim dương bản, máy ảnh KTS, máy quay phim KTS, máy in laze trong dạy học

- Mạng và sử dụng máy vi tính trong dạy học

80

 

 

Modul 3

Lắp đặt, sử dụng bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dạy học ở trường Tiểu học

- Hệ thống TBDH ở trường Tiểu học

- Lắp đặt TBDH Tiểu học

- Bảo quản TBDH Tiểu học

- Tự làm TBDH Tiểu học

40

 

 

 

Tổng số tiết

152

 

 

 

Bế giảng, phát chứng chỉ

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Lớp Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cấp Chứng chỉ Viên chức TBDH  trưòng THCS

Tổng số tiết: 192 tiết

(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2007/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 12  năm 2007

của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TT

Nội dung

Số tiết

Thời gian

Giảng viên

 

Khai giảng

 

 

 

Modul 1

Những vấn đề cơ bản về công tác thiết bị dạy học ở trường phổ thông:

- Vị trí, vai trò của công tác TBDH

- Hệ thống TBDH ở trường phổ thông

- Nghiệp vụ quản lý của Viên chức làm công tác TBDH

- Nhiệm vụ của Viên chức làm công tác TBDH

32

 

 

Modul 2

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dùng chung

- Hệ thống thiết bị dùng chung ở trường PT

- Sử dụng máy thu hình, đầu VCD, DVD, hệ thống trang âm trong dạy học

- Sử dụng máy Overhead, Projector, Scanner, Photocopy, máy chiếu phim dương bản, máy ảnh KTS, máy quay phim KTS, máy in laze trong dạy học

- Mạng và sử dụng máy vi tính trong dạy học

80

 

 

Modul 4

Lắp đặt, sử dụng bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dạy học ở trường THCS

- Hệ thống TBDH ở trường THCS

- Lắp đặt, sử dụng bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học môn Vật lý

- Lắp đặt, sử dụng bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học môn Hoá học

- Lắp đặt, sử dụng bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học môn Sinh học

- Lắp đặt, sử dụng bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học môn Công nghệ

- Lắp đặt, sử dụng bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học các môn học khác

80

 

 

 

Tổng số tiết

192

 

 

 

Bế giảng, phát chứng chỉ

 

     

 

 

 

 

A3. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Lớp Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cấp Chứng chỉ Viên chức TBDH  trưòng THPT

Tổng số tiết: 192 tiết

(Ban hành kèm theo Quyết định số 74/2007/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 12  năm 2007

của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

TT

Nội dung

Số tiết

Thời gian

Giảng viên

 

Khai giảng

 

 

 

Modul 1

Những vấn đề cơ bản về công tác thiết bị dạy học ở trường phổ thông:

- Vị trí, vai trò của công tác TBDH

- Hệ thống TBDH ở trường phổ thông

- Nghiệp vụ quản lý của Viên chức làm công tác TBDH

- Nhiệm vụ của Viên chức làm công tác TBDH

32

 

 

Modul 2

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dùng chung

- Hệ thống thiết bị dùng chung ở trường PT

- Sử dụng máy thu hình, đầu VCD, DVD, hệ thống trang âm trong dạy học

- Sử dụng máy Overhead, Projector, Scanner, Photocopy, máy chiếu phim dương bản, máy ảnh KTS, máy quay phim KTS, máy in laze trong dạy học

- Mạng và sử dụng máy vi tính trong dạy học

80

 

 

Modul 4

Lắp đặt, sử dụng bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dạy học ở trường THPT

- Hệ thống TBDH ở trường THPT

- Lắp đặt, sử dụng bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học môn Vật lý

- Lắp đặt, sử dụng bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học môn Hoá học

- Lắp đặt, sử dụng bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học môn Sinh học

- Lắp đặt, sử dụng bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học môn Công nghệ

- Lắp đặt, sử dụng bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học các môn học khác

80

 

 

 

Tổng số tiết

192

 

 

 

Bế giảng, phát chứng chỉ

 

     

 

 

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CẤP TÍN CHỈ

CHO GIÁO VIÊN VÀ VIÊN CHỨC VỀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

 

B1. Đối với những người đã được tuyển dụng làm Viên chức TBDH ở trường phổ thông có nhu cầu bồi dưỡng nâng cao, phát triển kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ làm công tác TBDH.

TT

Nội dung bồi dưỡng

Số tiết

Tiểu học

THCS

THPT

1

Kỹ năng nghiệp vụ làm công tác thiết bị dạy học ở cơ sở giáo dục phổ thông

16

(2 ngày)

X

X

X

2

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dùng chung

40

(5 ngày)

X

X

X

3

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dạy học ở trường Tiểu học

32

(4 ngày)

X

 

 

4

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học môn Vật lý trường THCS/THPT

32

(4 ngày)

 

X

X

5

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học môn Hóa học trường THCS/THPT

32

(4 ngày)

 

X

X

6

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dạy học môn Sinh học trường THCS/THPT

24

(3 ngày)

 

X

X

 

 

B2. Đối với Giáo viên Vật lý, Hóa học, Sinh học ở các trường THCS, THPT có nhu cầu phát triển kỹ năng sử dụng TBDH.

TT

Nội dung bồi dưỡng

Số tiết

THCS

THPT

2

Lắp đặt, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng các thiết bị dùng chung

40

(5 ngày)

X

X

4

Lắp đặt, sử dụng thiết bị dạy học môn Vật lý trường THCS/THPT

32

(4 ngày)

X

X

5

Lắp đặt, sử dụng thiết bị dạy học môn Hóa học trường THCS/THPT

32

(4 ngày)

X

X

6

Lắp đặt, sử dụng thiết bị dạy học môn Sinh học trường THCS/THPT

24

(3 ngày)

X

X

 

 

CÁC CHUYÊN ĐỀ

TT

Tên/Nội dung chuyên đề

Thời gian

1

Quản lý tập trung vào chất lượng và hướng tới khách hàng trong các cơ sở giáo dục (QMS ISO 9001:2000)

1 buổi (180 phút)

2

Phát triển Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh nước ta gia nhập WTO

1 buổi (180 phút)

3

Hướng dẫn viết và trình bầy: Tổng kết kinh nghiệm giáo dục

1 buổi (180 phút)

CHU MẠNH NGUYÊN

Mob: 0912858833       Fax: 04.36687061       Email: nguyen.chumanh@gmail.com

Tên tài khoản: Trung tâm Đào tạo- Bồi dưỡng        Số tài khoản: 05611 00384 002,

tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, chi nhánh Hoàng Quốc Việt

Mã số thuế: 0103974614

 

 

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê