Số 185 (Kỳ II- Tháng 1 - 2019)

11:03:00 19/03/2019

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - APPLIED RESEARCH
Chu Mạnh Nguyên: Một số vấn đề cần nghiên cứu định hướng cho việc thiết kế, sản xuất thiết bị dạy học phuc vụ thực hiện chương trình các môn học của chương trình giáo dục phổ thông mới - Some issues need to be studied for the orientation of designing and manufacturing teaching equipment for the implementation of the curriculum of the new general education program
1
Trần Minh Tuấn: Dạy học Mô đun chuyên ngành kỹ thuật trong giáo dục nghề nghiệp theo định hướng năng lực nghề nghiệp của người học - Specialized technical module teaching in vocational education oriented learners' professional competencies
5
Lã Đăng Hiệp, Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Thị Thu Hà: Sử dụng thủy vân thuận nghịch để bảo vệ cơ sở dữ liệu điểm thi trắc nghiệm trên máy tính tại Trường Đại học Hoa Lư - Use reversible watermark to protect multiple choice test scores on computers at Hoa Lu University
8
Ngô Thị Thủy: Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên khoa mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An đáp ứng yêu cầu Cách mạng Công nghiệp 4.0 - Some creative directions of equations containing formulas Enhance the capacity of the faculty of preschool faculty of Nghe An Teacher Training College to meet the requirements of industrial revolution 4.0
11
Nguyễn Thị Dung: Nâng cao khả năng suy nghĩ rõ ràng, kĩ lưỡng và sâu sắc cho sinh viên trong dạy học toán cao cấp - Improve the ability to think clearly, thoroughly and deeply for students in advanced math teaching
14
Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Văn Nghĩa: Một số hướng sáng tạo phương trình chứa căn thức - Some orientations for creatingthe equation containing radical
17
Phạm Tô Huy: Cải tiến thí nghiệm để dạy học bài “Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Hooke” sách giáo khoa Vật lí 10 trung học phổ thông - Improving experiments to teach lessons "Spring elasticity - Hooke's Law" 10 physics high school textbooks
20
Huỳnh Thị Bích Ngân: Tích hợp giáo dục đạo đức trong dạy học tập đọc cho học sinh lớp 3 - Integrating moral education in reading learning for 3rd grade students
21
Nguyễn Thùy Dung: Phát hiện sao chép dữ liệu văn bản tiếng Việt bằng phương pháp đối sánh câu - Detecting copy of Vietnamese text data by sentence matching method
25
Phạm Ngọc Yến, Trần Hoàng Anh: Xây dựng một số bài tập dạy các lớp từ có quan hệ về nghĩa trong phân môn luyện từ và câu ở tiểu học - Develop a number of exercises to teach the word classes with relationships in terms of the practice of word and sentence training in elementary schools
28
Mai Đại Hải, Dương Tấn Giàu: Rèn luyện kỹ năng vẽ nhanh lược đồ trên bảng trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông - Train skills in quickly drawing diagrams on the board in history teaching in high school
31
Nguyễn Tấn Danh: Tìm hiểu nét đặc sắc trong tác phẩm văn học của Banana Yoshimoto góp phần nghiên cứu và giảng dạy văn học Nhật Bản ở Việt Nam - Learn about the features of Banana Yoshimoto's literary work that contribute to the study and teaching of Japanese literature in Vietnam
34
Trần Thế Lữ: Tích hợp kiến thức lịch sử địa phương trong dạy văn miêu tả cho học sinh lớp 5 ở tỉnh Cà Mau - Integrating local historical knowledge in teaching descriptive text for grade 5 students in Ca Mau province
37
Nguyễn Văn Liên: Nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ giảng viên ở các trường cao đẳng thành phố Hà Nội trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 - Improve the quality of fostering foreign language and informatics knowledge for lecturers in Hanoi City colleges in the context of Industrial Revolution 4.0
40
Chu Thị Phương Vân: Vai trò của người dạy và người học trong quá trình tự học tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Công Nghệ - The role of teachers and learners in the process of self-learning English of University of Technology students
43
Nguyễn Thị Như Quỳnh: Một số biện pháp giúp sinh viên không chuyên năm thứ nhất Trường Đại học Công Nghệ học từ vựng tiếng Anh một cách hiệu quả - Some measures to help amateur students in the first year of the University of Technology learn English vocabulary effectively
46
Nguyễn Minh Huệ: Sử dụng những câu chuyện trong dạy kĩ năng nói tiếng Anh - Stories for teaching speaking
49
Phan Thái Anh Thư: Khai thác các ứng dụng ghi âm để nâng cao kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh ở Trường Đại học Đồng Tháp - Using voice recording to improve speaking skills for English majors at Dong Thap University
51
Hoàng Thị Mai Hồng: Lựa chọn phương pháp trong đào tạo sinh viên bằng kép ngành tiếng Nhật tại Trường Đại học Ngoại Ngữ - Selecting a method in training Japanese dual-language students at the Foreign Language University
54
Nguyễn Hữu Gọn, Lương Thị Huỳnh Như: Nâng cao chất lượng hoạt động dạy học học phần tiếng Anh chuyên ngành Du lịch cho sinh viên ngành Việt Nam học ở Trường Đại học Đồng Tháp - Improving the quality of English language learning activities in Tourism for Vietnamese students studying at Dong Thap University
57
Lê Thanh Nga: Đào tạo giáo viên mầm non ở các nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam - Training preschool teachers in countries around the world and lessons for Vietnam
59
Ảnh bìa 1: SV Việt Nam cùng chuyên gia nước ngoài chế tạo Thiết bị dạy học
Tác giả: Phan Ngọc Quang
Đỗ Thị Minh Liên: Phát triển kỹ năng định hướng không gian cho trẻ 5 - 6 tuổi thông qua hoạt động giáo dục thể chất - Develop spatial orientation skills for children aged 5-6 through physical education activities
62
Lê Thị Cẩm Nhung: Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ mầm non - Some measures to improve the quality of meals for preschool children
66
Trần Cẩm Vân; Nguyễn Thị Hoa: Biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn cho giáo viên mầm non - Professional quality improvement measures for preschool teachers
68
Lê Thị Hồng Phương; Nguyễn Thị Bích Liên: Xây dựng môi trường trong lớp học theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non - Build an environment in the classroom from a child-centered perspective at preschool
71
Võ Nguyễn Đoan Trinh: Rèn luyện kỹ năng giải quyết tình huống sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non ở Trường Đại học Thủ Dầu Một - Training skills to solve pedagogical situations for students in primary education and preschool education at Thu Dau Mot University
74
Lê Thị Kim Anh, Hồ Thị Duyên: Xây dựng bộ công cụ hỗ trợ để nâng cao chất lượng hoạt động tổ cố vấn học tập tại Trường Đại học Phú Yên - Building support toolkit to improve the quality of the academic advisory group at Phu Yen University
77
Phạm Thị Thanh: Phương pháp dạy học nêu vấn đề học phần quản trị nhân lực trong du lịch - Teaching methods raise the problem of human resource management in tourism
80
Bùi Văn Nam: Các quy trình, kỹ năng tự học môn Giáo dục học quân sự cho học viên ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 - Processes and skills of self-study military education for students at the Army Cadets School 1
83
Nguyễn Huy Vũ: Đổi mới phương pháp dạy học các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn theo định hướng phát triển năng lực người học ở các nhà trường quân đội - Innovating teaching methods of Social Sciences and Humanities oriented to develop learners' capacity in military schools
86
Mai Văn Hoàng: Giải pháp hạn chế tình trạng bạo lực học đường tại một số trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tỉnh Bình Dương - Solution to limit school violence in some middle and high schools in Binh Duong province
89
Nguyễn Thị Thu Tính, Phạm Thị Út: Tăng cường hoạt động thực hành nghề nghiệp cho sinh viên ngành Sư phạm tiểu học ở Trường Đại học Hải Phòng - Enhance professional practice activities for students in Primary Education at Hai Phong University
92
Lưu Hoàng Tùng: Xây dựng và sử dụng bài tập nhận thức trong dạy học ở các trường đại học quân đội - Building and using cognitive exercise in teaching at military universities
95
Lê Thị Thanh Hương; Vũ Thị Mai: Phát huy tính tích cực của sinh viên trong học tập môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ở Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định - Measures to promote the activeness of students in studying the Revolutionary Way of the Communist Party of Vietnam at Nam Dinh Teacher Training College
98
QUẢN LÝ GIÁO DỤC - EDUCATION MANAGEMENT
Nguyễn Thị Thu Thơm, Đỗ Thị Hà: Một số biện pháp quản lý hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm - Some measures to manage activities of training pedagogical skills for pedagogical college students
101
Đàm Thúy Ngọc: Thực trạng đào tạo giáo viên dạy công nghệ tại khoa Sư phạm Kỹ thuật Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Actual situation of training technology teachers at Hanoi Pedagogical University
104
Nguyễn Thị Thùy Dương: Tăng cường quản lý dạy học môn Tin học ở các trường Tiểu học, quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội - Measures to strengthen the management of informatics teaching in primary schools, Nam Tu Liem district, Hanoi city
107
Nguyễn Huy Dũng: Thực trạng quản lý đào tạo ở các Trường cao đẳng thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam - Actual situation of training management in colleges of Vietnam Electricity Group
110
Hà Mạnh Hùng: Quản lý giáo dục học viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang trong tình hình mới - Education management students contribute to improving the training quality at the Armed Police High School in the new situation
114
Nguyễn Thị Thu Hiền: Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân đáp ứng chuẩn đầu ra - Managing activities of self-assessing the quality of education at the people's police middle schools to meet the output standards
117
Nguyễn Thụy Vũ: Quản lý hoạt động giáo dục phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở các trường mầm non ngoài công lập thành phố Hồ Chí Minh - Managing child injury prevention and education activities at non-public preschools in Ho Chi Minh City
120
Nguyễn Đức Thắng: Các công trình nghiên cứu liên quan đến quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học cơ sở ở các xứ đạo công giáo - Studies related to ethical education management for middle school students in Catholic parishes
123
Đỗ Quốc Hùng: Nâng cao chất lượng đào tạo từ công tác phối hợp quản lý học viên của đơn vị liên kết - Improving the quality of training from the coordination of student management of affiliated units
127
Ngô Đức Hồng: Giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở các Trường Đại học tư thục - Teachers of political theories at private universities
129
Đinh Xuân Hanh: Phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường quân đội - Developing teaching staff to meet the requirements of improving the quality of training in military schools
132
Hoàng Thị Thu Trang: Quản lý hoạt động học tập của học sinh ở các trường tiểu học quận Hà Đông, thành phố Hà Nội trong bối cảnh đổi mới giáo dục - Manage the learning activities of students in primary schools in Ha Dong district, Hanoi city in the context of educational innovation
135
Nguyễn Thị Yến: Nội dung quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh ở các trường trung học cơ sở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội - Contents of management of adolescent reproductive health education for students in secondary schools in Ha Dong district, Hanoi city
138
Nguyễn Văn Hiệp: Quản lý hoạt động dạy học nghiệp vụ theo định hướng phát triển năng lực nghề nghiệp ở Trường Đại học Phòng cháy Chữa cháy - Managing professional teaching activities according to the orientation of professional capacity development at the University of Fire Prevention and Fighting
141

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê