Số 182 (Kỳ I - Tháng 12 - 2018)

10:57:00 07/01/2019

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - APPLIED RESEARCH
Nguyễn Hồng Quý: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại các trường đại học ở Việt Nam - Training high quality human resources meet the requirements of the industrial revolution 4.0 at universities in Vietnam.
1
Trần Đức: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo động lực thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nhà trường quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam - The Industrial Revolution 4.0 is a driving force behind the modernization of the military and defense industries in Vietnam.
4
Nguyễn Thị Diễm, Tống Hải Yến: Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, đạo đức, lối sống cho sinh viên Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang - The impact of the industrial revolution 4.0 on education, training spirit, ethics, lifestyle for students Nong Lam University, Bac Giang.
6
Nguyễn Đức An, Đặng Thị Khánh Linh: Ứng dụng hệ thống máy in 3D trong giảng dạy các môn học ở bậc phổ thông - Application of 3D printer system in teaching subjects in the general level.
9
Lê Thị Vui, Trịnh Thị Lý: Cải thiện chất lượng hệ thống di động 4G/LTE với công nghệ MIMO hỗ trợ giáo dục trực tuyến - Improved 4G / LTE mobile system quality with MIMO technology supporting online education.
11
Trần Thị Hồng Dung: Hệ mã hóa RSA và bài toán an toàn thông tin trong bảo mật đề thi - RSA encryption and security issues in test security.
14
Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Tài Hoa: Dạy học phân hóa trong tổ chức ôn tập về bất đẳng thức (lớp 10) để nâng cao hiệu quả học tập cho học sinh kém - Distributed learning in the review organization of inequality (grade 10) to improve the learning performance of poor students.
16
Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Định: Sử dụng máy tính cầm tay Casio FX570ES để giải các bài toán trắc nghiệm có đáp án là một tập hợp - Use the Casio FX570ES handheld calculator to solve multiple-choice problems as a set.
19
Đàm Thanh Tuấn: Giải gần đúng phương trình phi tuyến - Approximate the nonlinear equation.
22
Dương Tuấn Anh: Thiết kế một số tình huống dạy học toán ở tiểu học theo hướng vận dụng quy trình mô hình hóa toán học hỗ trợ học sinh khám phá tri thức - Design a number of mathematics instructional situations in elementary schools using the mathematical modeling process to assist students in exploring knowledge.
24
Võ Thị Thùy Dung: Xây dựng và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Toán lớp 4, 5 - Develop and organize experiential activities in teaching mathematics in grades 4, 5.
27
Đào Quốc Việt, Trần Huy Hoàng: Xây dựng và sử dụng Webquest vào dạy học dự án nhằm bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học vật lí - Develop and use Webquests to teach self-study ability for high school students in physics teaching.
30
Lê Văn Giáo, Phạm Thị Y Lan: Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh thông qua dạy học nhóm có sử dụng thí nghiệm học sinh trong dạy học vật lí - Develop collaborative capacity for students through group teaching using student experiments in physics teaching.
33
Nguyễn Văn Biên, Lê Trần Nguyệt Vi: Xây dựng và sử dụng bộ thiết bị thí nghiệm ghép các nguồn điện thành bộ nhằm phát triển năng lực vật lí của học sinh - Build and use a set of experimental instruments to match the power sources in order to develop the physical capabilities of the students.
36
Vũ Thị Thu Hà: Vận dụng một số phương pháp tổng hợp hữu cơ hiện đại vào bài giảng Hóa học hữu cơ ở trường đại học - Updates on modern organic synthesis methods in chemistry teaching at university.
40
Lý Việt Anh, Phan Quang Thế: Mạ đồng (Cu) lên bề mặt nhựa ABS thông qua các liên kết hữu cơ, một giải pháp kỹ thuật kinh tế, thân thiện với môi trường - Copper (Cu) on the surface of ABS plastic through the organic link, an economic solution, environmentally friendly.
42
Vũ Thị Hồng Nga: Thiết bị thông mimh cảnh báo ngộ độc khí dựa trên nền tảng Arduino - Intelligent device warns of gas poisoning based on the Arduino platform.
45
Nguyễn Thị Huyền: Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu sự ảnh hưởng của thời gian bảo quản đến các tính chất của rượu nếp cẩm - Instructs students to study the effect of preservation time on the properties of cinnamon alcohols.
48
Trần Văn Chung: Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học làm văn ở trường phổ thông - Deevelopment of creative abilities for students in the teaching of writting in schools.
52
Lê Minh Nguyệt: Đổi mới dạy học môn Ngữ văn ở các trường trung học theo định hướng phát triển năng lực học sinh - Innovative teaching in Literacy at high schools is driven by the development of student competence.
56
Nguyen Thu Huong: Thiết kế các hoạt động để phát triển kỹ năng tư duy sáng tạo của học sinh qua môn Tập đọc lớp 3 - Designed activities to develop creative thinking skills of students through reading subjects grade 3.
59
Ngô Thị Hà, Đinh Thị Hoài Ly, Đỗ Mai Quyên: Các lỗi thường gặp trong bài viết đoạn văn tiếng Anh của sinh viên năm nhất - Common mistakes in the English text of the freshman.
63
Nguyễn Thị Thu Hằng: Nâng cao kỹ năng nghe hiểu thông qua các bài hát tiếng anh cho sinh viên cao học khóa 3 - ngành Quản lý đất đai Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Improving listening comprehension skills through English songs for graduate students in the third course of land management at Hanoi University of Natural Resources and Environment.
66
Lê Văn Quốc: Giải pháp nâ ng cao chất lư ợng đào tạo theo học chế tín chỉ tại Trư ờng Đại học Bà Rịa Vũng Tàu - Solutions to improve the quality of training under the credit system at Ba Ria Vung Tau University.
69
Ảnh bìa 1: Một góc Thư viện Trường CĐSP Đăk Lăk
Tác giả: Phan Ngọc Quang
Trần Văn Hưng, Nguyễn Thị Hằng: Thiết kế khóa học kết hợp dựa vào phong cách học tập trong dạy học cho sinh viên ở trường đại học - Design of the learning style - based blended learning course in training university students.
71
Hồ Thị Hồng Cúc: Đổi mới phương pháp dạy học các môn Lý luận chính trị ở trường chính trị các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long theo hướng phát triển năng lực- Renovation of teaching methods in political disciplines Political schools in the Mekong Delta provinces in the direction of capacity development.
75
Đào Mai Hiên: Vai trò của giảng viên trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây - The role of faculty in innovation of teaching methodology in politics at the College of Education in Ha Tay.
78
Nguyễn Ngọc Quy, Lê Thị Sương Mai, Nguyễn Khánh Duy, Lê Thị Hoàng Phương: Sử dụng mạng xã hội trong học sinh, sinh viên Thành phố Cần Thơ hiện nay - Thực trạng và một số vấn đề đặt ra - Using social networks in Can Tho District pupils and students nowadays - The current situation and some issues.
81
Thân Thị Hoa: Hoạt động tự học môn Giáo dục học của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây - Self-study in the subject of education of students of Ha Tay Teachers College.
84
Bùi Thị Thu Huế: Sử dụng công cụ tạo mẫu thử (Prototype) - Invison trong đào tạo những môn học thiết kế tương tác - Use the prototype tool - Invison in the training of interactive design courses.
87
Trần Thị Hà Nghĩa: Nghiên cứu lý thuyết về tâm lý trị liệu và liệu pháp nhận thức hành vi trong trị liệu tâm lý - Research of theoretical therapy and pharmacokinetics in pharmacokinetics.
90
Nguyễn Thị Hiền, Đào Hồng Vân: Đánh giá thực trạng phát triển du lịch bền vững ở Sầm Sơn để nâng cao nhận thức của sinh viên ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành - Assessing the status of sustainable tourism development in Sam Son to raise awareness of students in Tourism and Travel Management.
93
Phạm Phi Hùng, Lương Hồ Vũ: Ảnh hưởng tập luyện ngoại khóa môn Taekwondo đến sự phát triển các tố chất thể lực của nữ sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu - The influence of external Taekwondo training on the development of physical strengths of female students in Ba Ria - Vung Tau Teacher Training College.
96
Kim Văn Viên, Vũ Quang Hà: Giáo dục kỹ năng sống thông qua dạy học môn đạo đức cho học sinh tiểu học - Educate life skills through ethics teaching for elementary students.
99
Nguyễn Thị Thu, Phạm Như Hoa, Tao Thị Hải Yến: Giáo dục đạo hiếu trong gia đình Việt Nam cho thế hệ trẻ hiện nay - Educate the family in vietnam for the young generation.
101
QUẢN LÝ GIÁO DỤC - EDUCATION MANAGEMENT
Đỗ Văn Trung: Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp giảng dạy ở các trường đại học - Solutions to improve the efficiency of information technology application in innovation teaching methods in universities.
104
Chu Minh Tâm: Các yếu tố tác động đến quản lý phát triển phương tiện dạy học hiện đại ở Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Factors affecting the development of modern teaching facilities at People's Security College I meet the requirements of education reform.
107
Nguyễn Thanh Thảo: Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non - Contents of management of professional fostering activities for preschool teachers.
110
Nguyễn Văn Tuấn: Biện pháp quản lý đảm bảo chất lượng giáo dục ở các trường sĩ quan quân đội trong bối cảnh đổi mới giáo dục - Management measures to ensure the quality of education in military schools in the context of education reform.
113
Nguyễn Thị Dung, Vũ Phạm Điệp Trà: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính nhà nước trong thời gian tới - Some solutions contribute to improving the efficiency of state administrative reform in the coming time.
115
Phạm Phương Tâm: Thực trạng và giải pháp quản lý giáo dục thường xuyên tại Trường Đại học Cần Thơ - Status and solutions for continuing education management at Can Tho University.
118
Phí Hồng Hạnh: Nội dung quản lý hoạt động dạy học ở trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện - Contents of management of teaching activities at district-level political fostering centers.
121
Nguyễn Thành Trung: Biện pháp quản lý hoạ t động tự giáo dục của sinh viên ở Học viện An ninh nhân dân - Measures to manage the self-education activities of students at the People's Security Institute.
124
Hà Ngọc Thảnh: Biện pháp giáo dục phòng ngừa vi phạm kỷ luật của quân nhân ở binh chủng Đặc công - Measures for preventing the violation of the discipline of the military in background.
127
Lò Văn Giảng: Một số biện pháp giáo dục hạn chế tác hại của rượu, bia đối với sinh viên Trường Đại học Tây Bắc - A number of educational measures to limit the harmful effects of alcohol and beer on students of Tay Bac University.
130
Đặng Thị Hiền: Nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Enhancing school culture for students of Hanoi University of Natural Resources and Environment.
133
Nguyễn Tất Long, Phạm Minh Sơn: Khảo sát nhu cầu tập luyện thể dục thể thao ngoại khoá của sinh viên năm thứ nhất Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Survey on the demand for extra-curricular physical exercise and sports of first-year students of Hung Yen Industrial College.
136
Vũ Thị Hiền: Phát huy vai trò nhân lực nữ làm công tác giáo dục ở Việt Nam hiện nay - Promote the role of human resources for education in Vietnam today.
139
Lê Thị Kim Thư, Nguyễn Thị Thanh Hiền, Nguyễn Công Ước, Trần Thúy Lan: Thực trạng về kỹ năng làm việc theo nhóm trong các học phần chuyên ngành của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam - Current status of teamwork skills in the specialized modules of Vietnamese Academy of Agriculture students.
141
Phùng Thị Hằng, Trần Đăng Khoa: Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - Status of management of life skills education for pupils in primary school ethnic minority boarding schools, Nam Ph district, Dien Bien province.
145
Trần Thị Hồng Loan: Quản lý hoạt động giáo dục thể chất theo hướng tích hợp cho trẻ mầm non ở Trường Mẫu giáo Số 5 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội - Integrated Physical Education Management for Preschool Children in Kindergarten No. 5 Ngoc Ha, Ba Dinh, Hanoi.
148
Đào Thị Làn: Nội dung quản lý hoạt động xuất bản các chuyên san của tạp chí khoa học - Content management activities publish the journal's specialty journal.
151
Phạm Thị Kim Chung: Thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm cho học sinh Trường Trung học cơ sở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng - Situational management of experiential activities for pupils of Thuy Nguyen secondary school, Hai Phong city.
155
Phạm Thị Dạ Thảo, Đồng Văn Toàn: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học cơ sở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương - Effective improvements for managing educational education activities for students in lower secondary schools in township tan uyen, Binh Duong province.
158

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê