Số 178 (Kỳ I - Tháng 10 - 2018)

15:15:00 23/11/2018

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - APPLIED RESEARCH
Ngô Tứ Thà nh: Xây dựng ngành Công nghệ thông tin giáo dục - Building Information Technology in Education.
1
Nguyễn Ngọc Linh: Ứng dụng E-learning trong giảng dạy tại các trường đại học hiện nay - The application of E-learning in teaching at universities recently.
4
Nguyễn Thị Thanh Phương: Phát triển năng lực hợp tác với sự hỗ trợ của thí nghiệm - Developing co-operative competency with the assistance of experiments.
6
Trần Lê Thủy: Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong thực hiện chương trình toán ở cấp tiểu học - Applying projected teaching method in the implementation of Mathematics program at primary school.
9
Phùng Thị Hồng Vân, Phạm Thị Trang: Chế tạo và nghiên cứu tính chất vật lí của vật liệu tổ hợp g-C3N4/ZnWO4 - Fabrication and research physical properties of g-C3N4/ZnWO4.
12
Đặng Ngọc Quang: Dạy học vật lí theo hướng phát triển năng lực hợp tác cho học sinh với sự hỗ trợ của phiếu học tập - Teaching physics in developing cooperative abilities for students with the assistance of learning cards.
14
Dương Hồng Thái: Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học vật lý ở trường phổ thông thông qua dạy học khám phá - Fostering the competency of problem solving in teaching Physical at High school through discovery learning.
17
Nguyễn Thị Hợp: Hướng dẫn phương pháp ôn thi học sinh giỏi môn Sinh học lớp 11 cấp trung học phổ thông - Guiding the method of revising for grade 11’s Biology exam for excellent student in high school.
20
Lê Thị Thanh: Một số lỗi thường gặp trong quá trình xây dựng mẫu bộ xương động vật có xương sống phục vụ dạy học thực hành - Some common mistakes which happened in the construction of vertebrate form for teaching practice.
23
Vũ Thị Hải: Phát triển các kỹ năng đọc hiểu văn bản nghị luận cho học sinh lớp 12 - Methods develop skills to read comprehensively deliberated literature for students in the twelfth grade.
25
Nguyễn Thị Sen: Triết lý nhân sinh của người Việt qua ca dao, tục ngữ - The philosophy of human life of the vietnamese through folk songs, proverbs.
28
Trần Thị Minh Thu: Giáo dục ngôn ngữ tiếng Việt cho học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số - Vietnamese education for ethnic people.
32
Trần Vĩnh Tường, Lê Thị Kiều Ngân: Phát triển năng lực phân tích, tổng hợp cho học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông - Improving the analysis & summary competency for high school student through teaching History.
35
Phạm Hương Giang: Sử dụng hiệu quả bản đồ tư duy trong dạy học Địa lí lớp 10 trung học phổ thông - Utilize of mind map in teaching Geography grade 10 in high school.
38
Nguyễn Thị Vân Anh: Sử dụng phương pháp Dictogloss trong dạy và học ngữ pháp tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất, khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Tây Bắc - The effectiveness of dictogloss in teaching and learning english grammar for 1st year- english major students at Tay Bac university.
41
Lê Thị Lan Anh, Trần Việt Hùng: Nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mĩ cho sinh viên Trường Đại học Hoa Lư trong giai đoạn hiện nay - Improve the effectiveness of the aesthetic education for students of hoa lu university today.
44
Nguyễn Thị Bích Phượng: Hành vi tích cực học tập của sinh viên người Khmer đang học tại Trường Đại học Cần Thơ - Positive behaviors in learning of khmer students Can Tho university.
47
Nguyễn Thị Út Sáu: Cơ sở lý luận về đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đại học sư phạm theo hồ sơ năng lực - Theory background of assesement learning results for education universities by the comepenty file.
50
Phạm Thị Kim Oanh: Phát triển nhân học ứng dụng trong giáo dục hiện nay - Improving humanism appling in education nowadays.
54
Vi Thị Hoa: Biện pháp sử dụng trò chơi dân gian nhằm phát triển biểu tượng số lượng cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi - Applying folk games in teaching to improve quantity symbol for kindergartens.
57
Nguyễn Thị Bích Yến: Thực trạng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi học tập ở các trường mầm non tại Hà Nội và Hà Nam - Situation of problem - solving competency developing method for children aged from 5 to 6 in learning play in kindergartens in HaNoi and HaNam.
60
Nguyễn Thị Thu Hằng, Lê Thị An: Phát triển năng lực tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội cho học sinh tiểu học thông qua trò chơi học tập - Eveloping the capacity of learning natural and social environment for elementary school students through learning games.
63
Nguyễn Thị Na, Nguyễn Thị Phương Thu: Đổi mới phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo hướng chuẩn hóa - Renovation of teaching method in the subject of political theory in Hanoi University of Natural Resources and Enviroment approaching standardization.
66
Lê Thị Hương: Đào tạo khoa học đại cương gắn với các khoa học chuyên ngành, tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - General science training associated with specialized sciences at Hanoi Unviersity of Natural Resources and Enviroment.
69
Nguyễn Đặng An Long: Vai trò của kiểm định chất lượng giáo dục trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục - The role of high school education quality accreditation in the context of education reform.
72
Tăng Phú Đức: Nghiên cứu lựa chọn các bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho đội tuyển bóng đá nam sinh viên Trường Đại học Tiền Giang - Research selection of physical fitness development exercises for Tien Giang University football team.
75
Nguyễn Thi Thanh: Interaction and conducting the interaction procedure.
79
Đặng Hải Đăng: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật thông qua các hoạt động cộng đồng - Professional ethic education for technology university’s students through community activities.
83
Nguyễn Bích Dung: Giáo dục kỹ năng sống cho nữ sinh trung học phổ thông dựa vào cộng đồng - Living skill education for high school female students on basis of community.
86
QUẢN LÝ GIÁO DỤC - EDUCATION MANAGEMENT
Nguyễn Khắc Bình: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo - Assesment of implement task results 2017 - 2018 of Education and Training Sector.
89
Đoàn Thị Xuân Lan: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống của hiệu trưởng Trường Tiểu học quận 5, thành phố Hồ Chí Minh - Solution to manage of life skill education for Principal of Primary School 5 Ward, Ho Chi Minh City.
92
Đặng Thị Thủy: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường trung học phổ thông Tp. Thái Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Management of specialize group activites at high school in Thai Binh to response education reform requirement.
95
Nguyễn Thị Hồng Phương: Bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên mầm non tại trường - Training specialize competency for kindergarten teacher.
99
Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thu Loan: Quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn theo tiếp cận năng lực học sinh trường trung học - Management of Literature’s learning assement actitivites approached compentency in high school.
102
Vũ Thanh Đồng: Sử dụng phương pháp Analytic hierarchy process trong quản lý chất lượng ở trường trung học phổ thông - Applying the method of analytic hierarchy process in quality’s management for high school.
105
Võ Thị Sương: Giải pháp hoàn thiện quản lý đào tạo sau đại học tại các trường đại học tư thục khu vực Hà Nội theo tiếp cận đảm bảo chất lượng - Solution to complete the post graduate education management approached quality at private universities in Hanoi.
108
Dương Văn Nghĩa, Phạm Minh Giản: Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ - Solution of management training activities for lectures of Can Tho Collegue of Economics and Technology.
111
Nguyễn Hoàng Minh, Phạm Minh Giản: Quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học phổ thông Huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ - Management of teaching activities at high schools in Phong Dien District, Can Tho Province.
114
Triệu Quốc Thanh: Quản lý hoạt động dạy học ở các trường tiểu học thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương - Management of teaching activities at primary schools in Di An District, Binh Duong Province.
117
Đặng Hồng Phương: Thực trạng hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm của giáo viên tại một số trường mầm non ở Hà Nội - Situation of teachers’ inititative writing activities at kindergarten schools in Hanoi.
120
Thái Cao Đa: Cơ sở lý luận về quản lý chương trình đào tạo ở Học viện Phật giáo - Management of curriculum’ theory background in Buddhist Institution.
124
Đào Mai Hiên: Biện pháp quản lý hoạt động học tập của sinh viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây - Solution of management students’learning activities in Ha Tay Collegue.
127
Đỗ Thị Thiên Hương: Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học ở quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh - Solutions to improve effect of management of life skill education for primary student in Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City.
Hoàng Đăng Khoa: Bản chất, nguyên tắc và nội dung quản lí giáo dục đạo đức dựa vào cộng đồng ở trường trung học cơ sở - Essence, principle and content of ethic education based on community in high school.
Phạm Xuân Hưởng: Biện pháp ứng phó với Stres của học sinh trường trung học phổ thông quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh - Solution for stress management of student in high schools of Tan Phu Dist, Ho Chi Minh City.
Đoàn Thị Duyến, Nguyễn Thị Thanh Huyền: Quản lý giáo dục kĩ năng sống thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học thành phố Lào Cai - Management of life skill education by experient activities for primary pupils in Lao Cai province.
Đỗ Thị Nguyên Tiêu, Ngô Quang Sơn: Giải pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống đáp ứng nhu cầu phòng tránh các tệ nạn xã hội ở các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở ở các tỉnh miền núi phía Bắc - Solutions to manage life skills education activities to meet the need to prevent social evils in ethnic minority boarding low secondary schools in the northern mountainous provin.

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê