Số 176 (Kỳ I - Tháng 9 - 2018)

15:12:00 23/11/2018

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - APPLIED RESEARCH
Chu Mạnh Nguyên, Vũ Đình Luyến: Một số ý kiến về “Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN- BYT hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông” - Some opinions on “Joint circular No. 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT providing guidance on the standard of classroom desks and chairs in primary schools, secondary schools and high schools”.
1
Lê Quang Minh: Phát triển chương trình đào tạo ứng dụng công nghệ thông tin tại Trường Đại học Đồng Tháp - Developing training program of applying information technology at Dong Thap University.
4
Hà Thị Phương Liên: Giáo dục hướng nghiệp ở các trường trung học cơ sở dưới tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 - Vocational education in secondary schools under the impact of Industry 4.0.
7
Trần Dương Quốc Hòa: Một số biện pháp tổ chức dạy học tương tác ở tiểu học - Some methods to organize interactive teaching activities in primary schools.
10
Lê Thị Trung: Phát triển năng lực cho học sinh tiểu học theo định hướng hoạt động thông qua dạy học môn khoa học ở trường tiểu học - Developing pupils’ ability under orientation of teaching science in primary schools.
13
Lê Công Triêm, Tạ Văn Minh: Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chương "Chất khí" Vật lý 10 nâng cao trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực tự học của học sinh - Using mind map in teaching Chapter “Gases” - Advanced Physics grade 10 towards developing students’ self-learning ability.
16
Nguyễn Thị Kim Hồng, Hoàng Thanh Thủy: Khai thác hiệu quả các phòng thí nghiệm khoa Công trình Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - Using effectively laboratories of Faculty of Hydraulic Engineering at Vietnam Maritime University.
20
Nguyễn Ngọc Trâm: Sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học hóa học - Implementing method of group teaching to develop students’ cooperative skills in Chemistry.
24
Phạm Ngọc Hoàng Hân: Phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh qua việc xây dựng và sử dụng các bài tập thực nghiệm trong dạy học hóa học - Developing students’ experimental ability though building and using experimental exercises in teaching Chemistry.
27
Nguyễn Văn Thuận, Hồ Lý Trúc Giang: Hàm ý hội thoại trong truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư - Conversational implication of Nguyen Ngoc Tu’s short story.
30
Phạm Thị Út: Sử dụng tư liệu gốc dưới dạng chữ viết trong dạy học lịch sử Việt Nam (từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX) ở trường trung học phổ thông - Using original documents with writing form in teaching Vietnam history (the 10th to the 19th Century) in high schools.
33
Bùi Hoàng Tân: Định hướng khai thác tài liệu số hóa trong giảng dạy môn Lịch sử cho sinh viên đại học - Orientation of exploiting digital data in teaching History for students in university.
36
Đỗ Văn Hảo: Ứng dụng các dịch vụ miễn phí của Google biên tập website học liệu điện tử địa lí địa phương tỉnh Thái Nguyên - Applying Google’s free services to edit local geography electronic learning Website in Thai Nguyen province.
39
Nguyễn Thị Thanh Vân, Huỳnh Ngọc Linh: Giáo dục chủ quyền biển, đảo cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm của môn Địa lý ở trường trung học phổ thông - Educating awareness on island and sea sovereignty to pupils through Geography’s experimental activities in high schools.
43
Trần Thị Nga: Dạy học theo nhóm và tổ chức đánh giá kết quả làm việc theo nhóm trong hoạt động dạy học môn Địa lý ở trường trung học phổ thông - Teaching and evaluating result of group work in teaching Geography in high schools.
46
Hoàng Thị Kiều Ân: Phát triển kỹ năng nghe mở rộng cho sinh viên thông qua các nguồn tài nguyên trên internet - Developing students’ advanced listening skills through Internet resources.
49
Huỳ nh Tấ n Hộ i: Những khó khăn đối với người học khi sử dụng kính ngữ trong tiếng Nhật - Difficulties of using honorific in Japanese language for learners.
53
Hà Thị Nhung: Tổ chức hoạt động khám phá khoa học nhằm phát triển vốn từ cho trẻ 5 - 6 tuổi ở trường mầm non trên địa bàn phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội - Organizing science activities to develop vocabulary for children aged 5-6 years in Hoang Liet Ward, Hoang Mai district, Hanoi.
55
Huỳnh Kim Tường Vi, Nguyễn Minh Phụng: Sử dụng phương pháp trực quan trong dạy học từ ngữ cho học sinh khiếm thính lớp 2 ở Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Tháp - Using visual methods in teaching words to children with hearing loss grade 2 at Dong Thap parenting children with disabilities school.
58
Trần Thị Thu Hiền: Giáo dục hòa nhập đối với trẻ tự kỷ ở các trường mầm non - Intergrated education for autism children in preschools.
61
Nguyễn Thị Kim Chung, Nguyễn Thị Hương: Biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An - Methods to enhance quality of regular pedagogical training to students at Nghe An College of Education.
65
Phan Thị Lung: Nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Sư phạm tiểu học Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên - Enhancing career ability to students majoring in primary education at Dien Bien Teacher Training College.
68
Lê Thị Ngần, Huỳnh Thanh Danh: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác giảng dạy lý luận chính trị - Enhancing quality of training the lecturers who teach political theory.
71
Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Trung Thành: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong hoạt động giảng dạy lý luận chính trị - Renewing and enhancing quality of thought education in teaching political theory.
74
Bùi Đức Dũng: Đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học trong quân đội theo thuyết kiến tạo - Renewing teaching method of Social Science and Humanities subjects in schools of military under constructivism theory.
77
Phạm Thành Trung: Đổi mới chương trình các môn khoa học xã hội và nhân văn ở Học viện Chính trị theo hướng phát triển năng lực - Renewing curricular of social science and humanities subjects at Political Academy towards capability development.
80
Nguyễn Thị Hợp: Kinh nghiệm sử dụng phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực học sinh - Experiments of using teaching methods towards students’ capacity approach.
83
Bùi Thị Mai Lan, Đỗ Quốc Hùng, Hà Thị Thu Hiền, Đoàn Việt Tuân, Nguyễn Hoàng Nam: Xây dựng tiêu chí chuẩn năng lực nghề thư viện ở Trường Đại học Hùng Vương - Building criteria for librarian competency at Hung Vuong University.
86
Hoàng Thị Huê: Phương pháp dạy học tình huống trong giảng dạy học phần tín ngưỡng cho sinh viên chuyên ngành du lịch - Situational teaching methods in teaching belief to students majoring in tourism.
89
Trần Thanh Thúy: Nâng cao chất lượng hoạt động dạy học học phần Thực hành công tác đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại Trường Đại học Đồng Tháp - Enhancing teaching quality chapter “Activities of Ho Chi Minh Young Pioneer Organization” at Dong Thap University.
92
Đặng Việt Hùng: Vận dụng tư tưởng “An dân” của Nguyễn Bỉnh Khiêm vào công tác dân vận ở tỉnh Điện Biên trong giai đoạn hiện nay - Applying “Calming people” thought of Nguyen Binh Khiem in people’s mobilization in Dien Bien province in current period.
94
Nguyễn Văn Khoa: Tổ chức đào tạo nhân lực ngành công tác xã hội trong thời kỳ mới - Training workforces majoring in social work in current period.
97
QUẢN LÝ GIÁO DỤC - EDUCATION MANAGEMENT
Ngô Lan Anh: Quản lý thiết bị dạy học ở các trường tiểu học quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Managing teaching facilities in primary schools in Ha Dong district, Hanoi city for the requirements of education reform.
100
Lê Văn Thanh: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Toán ở các trường trung học cơ sở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội - Some methods to manage Maths teaching in secondary schools in Chuong My district, Hanoi city.
103
Nguyễn Văn Long, Lê Phước An: Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân bậc trung học cơ sở ở tỉnh Nam Định hiện nay - Training civil education teachers in secondary schools in Nam Dinh province today.
106
Đoàn Thị Xuân Lan: Thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 4, 5 ở các trường tiểu học quận 5, thành phố Hồ Chí Minh - The status of educating life skills for pupils grade 4 and 5 in primary schools in District 5, Ho Chi Minh city.
109
Vũ Hồng Minh: Quản lý giáo dục hành vi văn hóa học tập cho học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, thành phố Hà Nội - Management of educating learning behaviors to pupils at Le Ngoc Han primary school, Hanoi city.
111
Đồng Văn Toàn, Nguyễn Văn Thăng, Lê Thị Hằng: Giá trị cốt lõi về văn hóa ứng xử trường học trong bối cảnh mới - Core value of school culture in the current context.
115
Trần Ngọc Phương Lan, Ngô Thị Minh Thực: Nghiên cứu triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 đối với công tác đảm bảo chất lượng tại Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân - Implementing the quality management system ISO 9001:2008 to quality assurance at Technical and Logistics University - Vietnam People's Public Security.
118
Đinh Hiền Minh: Quản lý hoạt động thực tập sư phạm tại các trường cao đẳng sư phạm trung ương trong bối cảnh đổi mới giáo dục - Managing pedagogical internship activities in National Colleges for Education in the context of education reform.
122
Lưu Văn Tiến: Quản lý hoạt động bồi dưỡng nhân lực ở Học viện Viettel theo mô hình trường đại học trong doanh nghiệp - Management of training workforces at Viettel Academy under model of Universities which belong to enterprises.
125
Nguyễn Thu Hà: Quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục ở các trường đại học Việt Nam - Management of master’s degree training in education management in Vietnam’s universities.
128
Nguyễn Thị Hồng Hiền: Đổi mới quản lý đào tạo ngành nghệ thuật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế - Renovating management of art training for the requirements of international integration.
132
Trần Thanh Tùng: Tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh thành phố Hồ Chí Minh - Educating laws to students at Nguyen Huu Canh technical and financial School, Ho Chi Minh city.
136
Lương Đức Minh: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong đào tạo lý luận chính trị tại Học viện Chính trị Công an nhân dân - Developing education managers in teaching political theory at Political Academy of People’s Public Security.
139
Lê Tùng Hưng: Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá trong dạy học ở Học viện chính trị Công an nhân dân - Managing testing and evaluating activities at Political Academy of People’s Public Security.
142

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê