Số 175 (Kỳ II - Tháng 8 - 2018)

13:04:00 08/10/2018

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - APPLIED RESEARCH
Nguyễ n Thà nh Nam: Mô hình trường học thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và nền giáo dục 4.0 - Smart schools model in the context of industry 4.0 and education 4.0.
1
Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hào: Logic Toán - điểm giao thoa giữa Logic học và Toán học - Mathematical logic – a cross between logic and Mathematics.
4
Trần Ngọc Bích; Nguyễn Minh Hằng: Thiết kế hoạt động trải nghiệm toán học cho học sinh các lớp cuối cấp Tiểu học - Designing Maths experiences to pupils in final year of primary schools.
7
Nguyễn Thị Hồng Duyên: Toán học trong ngữ cảnh – một hướng tiếp cận hiệu quả để phát triển năng lực người học - Mathematics in the context – An effective approach to developing learner’s abilities.
10
Nguyễn Thị Huyền: Một số bài toán ứng dụng trong nghiên cứu môi trường - Some Math exercises applied in researching environment.
13
Ngô Bích Phương: Tổ chức hoạt động ngoại khóa về ứng dụng kỹ thuật chương “Dòng điện xoay chiều” - Vật lí lớp 12 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh - Organizing extracurricular activities on technical application of chapter "Alternating current” - Physics grade 12 to develop student’s problem - solving skills.
16
Nguyễn Như Ý: Nghiên cứu ứng dụng môn Vật lý trong tổ chức sự kiện - Research of applying Physics in events.
19
Phạm Thị Hải: Tổ chức dạy học ứng dụng kĩ thuật “ động cơ điện xoay chiều một pha”- Vật lí 12 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của hoc sinh - Teaching technical applications “Single-phase alternating current motor” - Physics grade 12 to develop student’s problem - solving skills.
21
Nguyễn Thị Ngọc Diệp: Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề (PBL – PROBLEM BASED LEARNING) và vận dụng vào thiết kế, giảng dạy:bài “mắt và thấu kính” Vật lý lớp 11 - Problem based learning (PBL) and application in designing, teaching lesson titled “Eyes and lens”, Physics grade 11.
24
Hồ Sỹ Linh, Hoàng Thị Thùy Dương: Một số sai lầm thường gặp của học sinh giỏi Hóa khi giải các bài toán về dung dịch - Some mistakes of good chemistry students in solving exercises on fluid.
27
Nguyễn Yến Loan; Nguyễn Thị Tuyết Nhung: Khảo sát thành phần hóa học tinh dầu và cao chiết từ lá cây Đậu cọc rào (JATROPHA CURCAS L) họ Euphorbiaceae - Surveying chemical composition of attar and glue extracted from Jatropha Curcas L leaves (Euphorbiaceae).
29
Trầ n Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Xuân Mai: Phát triển năng lực lập luận cho học sinh bằng biện pháp trao đổi vai trong viết văn nghị luận - Developing student’s argumentative skills by changing role in writing dissertation.
31
Lê Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Thu, Phạm Thị Hồng Tâm: Lưu ý khi sử dụng phương pháp dạy bài lí thuyết của phân môn luyện từ và câu ở chương trình tiếng Việt Tiểu học - Some notifications of teaching theory in writing words and sentences of Vietnamese subject in primary schools.
34
Tạ Thị Thương: Học từ vựng tiếng Anh qua hệ thống phụ tố - Learning English vocabulary through affixes.
37
Ngô Thị Hà: Lựa chọn thiết kế tài liệu giảng dạy môn tiếng Anh chuyên ngành - Some solutions to designing and choosing documents in teaching English for specific purposes.
40
Quàng Thị Ngọc Bích: Some factors affecting English reading comprehension to ethnic students in Dien Bien Teacher Training College - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đọc hiểu tiếng Anh của sinh viên dân tộc thiểu số ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên.
43
Lê Thị Lan; Nguyễn Kim Nhung: Lợi thế của trò chơi trong việc hình thành kỹ năng phòng tránh xâm hại cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non - Advantages of playing games in forming skills to prevent sexual harassment for pupils from 5-6 years old in preschool.
46
Nguyễn Thị Diễm Hằng: Thực trạng giáo dục hành vi giao tiếp có văn hóa cho trẻ mẫu giáo ở một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - The status of educating cultural communication behavior to preschool children in Dong Hoi city, Quang Binh province.
49
Nguyễn Ngọc Trinh: Một số trò chơi nâng cao khả năng chú ý cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi - Some games enhancing attention for pupils from 5-6 years old.
52
Phạm Văn Thành: Tiêu chuẩn tuyển chọn ban đầu đối với nữ vận động viên môn Cầu lông lứa tuổi 9 - 10 bậc Tiểu học tỉnh Hưng Yên - Initial criterion of choosing female badminton athletes from 9-10 years old in primary schools in Hung Yen province.
55
Phạm Kiên Cường: Lựa chọn bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nữ sinh viên đội tuyển bóng đá Đại học Quốc gia Hà Nội - Choosing exercises to enhance professional physical strength to female students of Vietnam National University, Hanoi’s football team.
58
Phạm Thị Thanh: Nâng cao chất lượng giảng dạy đội ngũ giảng viên trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình - Improving the teaching quality of teachers in Thai Binh Culture Art College.
61
Vũ Việt Hùng: Lí luận về phát triển năng lực dạy học phân hóa cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất ở các trường đại học sư phạm - Some theory of developing differentiated instruction ability to students majoring in physical education in Pedagogical Universities.
64
Phùng Thị Bích Hằng: Giáo dục thể chất theo định hướng phát triển năng lực người học trong chương trình giáo dục phổ thông mới - Physical education in the direction of developing learners’ ability in new high education curricular.
67
Bạch Xuân Thanh Minh; Lê Thị Mỹ Hạnh: Hiệu quả chương trình giảng dạy ngoại khóa môn Cầu lông đến sự phát triển thể lực chung của học sinh lớp 4, 5 Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền năm học 2016-2017 - The effectiveness of badminton’s extracurricular activities to the development of physical strength for pupils grade 4-5 in Nguyen Thuong Hien primary school year 2016-2017.
70
Lê Trung Thành: Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể - Designing and organizing experiential learning activities in general education curricular.
74
Bù i Thị Thu Hườ ng: Giáo dục Luật Sở hữu trí tuệ về chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ở các trường đại học tại Việt Nam - Educating the transferal of industrial property users at universities in Vietnam.
77
Lê Huỳnh Tiệp: Giáo dục chính trị, tư tưởng cho quân nhân - vấn đề cấp thiết đặt ra ở nhà trường quân đội và các đơn vị cơ sở hiện nay - Educating politics and thought for military officers - Urgent issues for military schools and organizations today.
79
Bùi Thị Hồng; Lê Duy Dũng: Bồi dưỡng phong cách tư duy Hồ Chí Minh cho cán bộ, giảng viên, đảng viên Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa - Fostering Ho Chi Minh’s style to managers, lecturers and Party members in School of Politics, Thanh Hoa province.
82
Nguyễn Thị Bích Phượng: Tổng quan nghiên cứu về nhu cầu học tập của người Khmer vùng đồng bằng sông Cửu Long - Comprehensive study of Khmer people’s learning demand at Mekong Delta.
85
Quách Mỹ Quyên: Vận dụng một số kỹ thuật đánh giá trong dạy học môn Lý luận giáo dục tại Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng - Applying some evaluation techniques in teaching education theory at Soc Trang Pedagogical College.
88
Đinh Thị Huyên: Nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy lý luận chính trị ở Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh - Enhancing practicality in teaching political theory at Ly Tu Trong College, Ho Chi Minh city.
91
QUẢN LÝ GIÁO DỤC - EDUCATION MANAGEMENT
Phan Đình Lập: Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên - Some solutions to apply information technology in teaching at Dien Bien Pedagogical College.
94
Lê Thị Giang: Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi môn Giáo dục công dân tại các trường trung học cơ sở - Managing activities of training gifted students of civil education in secondary schools.
97
Lê Đức Thiện: Thực trạng giờ học giáo dục thể chất ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - The status of physical education learning at Hanoi University of Natural Resources and Environment.
100
Nguyễn Văn Nghĩa: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các trường tiểu học thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Some methods to develop education managers in primary schools in Gia Rai town, Bac Lieu province for the requirements of education reform.
104
Phùng Thị Phú: Biện pháp quản lý tuyển sinh vào các học viện, trường đại học trong quân đội - Some methods to manage enrolment in military institutions and universities,
107
Phạm Văn Thuận: Quản lý hoạt động thực tập của học viên các trường sĩ quan quân đội theo định hướng phát triển năng lực - Management of learners’ internship activities in Schools of military towards ability development.
110
Đoàn Thị Thơm; Đinh Thị Hoa; Lê Hồng Phượng: Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục thể chất ở Trường Đại học Hoa Lư - Some solutions to enhance quality of physical education lecturers at Hoa Lu University.
113
Cấn Thanh Niên: Quản lý chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ở Học viện Chính trị - Managing Master’s degree training program at Political Academy.
116
Lê Thị Liên: Thực trạng giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ tại các trường mầm non hiện nay - The status of educating self-protection skills for kids in preschools today.
119
Phạm Văn Khang: Biện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học cơ sở thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục nhà trường - Some methods to train teachers in secondary schools in Hanoi city for the requirements of education reform.
123
Nguyễn Huy Dũng: Quản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể (TQM) áp dụng vào các trường cao đẳng thuộc tập đoàn điện lực Việt Nam - Training management under Total Quality Management applied in Colleges of Vietnam Electricity.
126
Phạm Tiến Minh: Quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh - Management of training teaching ability to teachers at Hai Ha ethnic minority school, Quang Ninh province.
129
Nguyễn Thị Phượng: Nội dung và những yếu tố tác động đến tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội - Contents and factors affecting self-assessment of educational activities in high schools in Ha Dong district, Hanoi city.
132
Nguyễn Thị Hồng Nhung: Đổi mới công tác phục vụ bạn đọc tại Thư viện trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Renewing reader service at Hanoi University of Home Affairs’ library.
135
Vũ Văn Cường: Quản lý hoạt động bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 ở Trường Quân sự quân khu 7 - Management of fostering knowledge of national defence and security to Objective 2nd at military school of 7th Military Region.
138
Đinh Văn Nhân: Vai trò của các thiết chế văn hóa ở Đồng Tháp trong giáo dục giá trị văn hóa truyền thống - Role of cultural institution in educating traditional value and culture in Dong Thap province.
141

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê