Số 174 (Kỳ I - Tháng 8 - 2018)

12:59:00 08/10/2018

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - APPLIED RESEARCH
Nguyễn Thị Liễu: Một số vấn đề lý luận về dạy học tích hợp ở Việt Nam - Some theory issues related integration in teaching and learning in Vietnam.
1
Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hào: Những hạn chế cơ bản của logic học Aristotle - Some limitations of Aristotle’s logic.
4
Nguyễn Thái Bền: Giải pháp phát huy mặt tích cực trong việc sử dụng mạng xã hội của sinh viên Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng - Some solutions to promote positive sides in using social networking to students at Da Nang University of Sport.
7
Nguyễn Thị Thúy Hoa: Ứng dụng Scilab vẽ đồ thị hàm số - Applying Scilab in drawing Graph of a function.
10
Tăng Thị Anh Thi: Vận dụng dạy học hợp tác theo nhóm trong dạy học chủ đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, Hình học lớp 10 - Applying cooperative - Geometry grade 10”.
13
Nguyễn Công Hỷ: Phát triển khả năng phán đoán và lập luận cho học sinh trong dạy học Hình học không gian lớp 11 - Developing ability of judgement and argument in teaching Spatial Geometry grade 11.
16
Lê Thị Minh Thanh: Xây dựng chương trình thí nghiệm vật lý cho kỹ sư chuyên ngành Điện tử - Viễn thông - Building physics experiment programs for engineers majoring in Electronics and Telecommunication.
19
Nguyễn Thị Giang: Vấn đề giáo dục bản ngữ ở Việt Nam hiện nay - Some issues of native education in Vietnam today.
22
Nguyễn Thị Ngọc: Quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh trung học cơ sở người dân tộc Tày, Nùng ở khu vực miền núi phía Bắc - Process of designing experiential learning activities to enhance communicative skills to secondary school students of Tay and Nung ethnicsin mountainous area of Northern Vietnam.
24
Nguyễn Thị Sen: Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Cống ở tỉnh Điện Biên - Preserving and promoting cultural identity of Cong ethnics in Dien Bien province.
27
Lê Thị Thu Nga: Hướng dẫn sinh viên khoa Giáo dục tiểu học tìm hiểu vấn đề phương ngữ trong sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học - Guiding students of Faculty of Primary Education in studying Dialect in Tieng Viet textbooks.
30
Nguyễn Mạnh Hưởng, Dương Tấn Giàu: Phát triển năng lực đánh giá sự kiện cho học sinh trung học phổ thông qua sử dụng tài liệu ngoài sách giáo khoa - Developing high school students’ skills of evaluating events via using documents without textbooks.
33
Quan Thị Dung: Phát triển năng lực nhận thức cho học sinh trung học phổ thông qua một số nội dung dạy - học môn Sinh học - Developing secondary school students’ awareness ability through content of studying and teaching Biology.
36
Nguyễn Thị Lan Hương: Đổi mới tổ chức dạy học môn Tiếng Anh ở các trung tâm quốc tế anh ngữ GLN - Renewal of English language teaching in GLN International Education Centers.
38
Nguyễn Thị Hương: Phương pháp dạy kỹ năng nghe hiểu Tiếng Anh cho sinh viên ở giai đoạn cơ sở - Methods of teaching listening comprehension skills to students at the beginning period.
41
Lê Thị Hải: Sử dụng một số hoạt động giao tiếp trong dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên - Using communicative activities in teaching English speaking skills to non - English majors at Dien Bien College of Education.
43
Bùi Thị Ánh Dương: Giải pháp phát triển kỹ năng thuyết trình của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh - Some solutions to develop presentation skills to student majoring in English.
46
Đoàn Thị Thoa: Dạy học môn Giáo dục công dân bậc trung học cơ sở tiếp cận dưới thuyết hành vi nhằm phát triển năng lực người học - Teaching Civic Education in secondary schools according to behavioral theory to develop learners’ capacity.
49
Phan Long: Ứng dụng phần mềm Quizbuilder trong biên soạn ngân hàng đề thi trắc nghiệm môn Giáo dục học - Applying Quiz Builder software in designing multiple choice test bank for Pedagogics subject.
52
Đinh Thị Thu Phương, Hồ Thị Loan: Một số phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh trung học theo hướng tiếp cận năng lực - Some methods to test and evaluate high school students towards capability approach.
54
Trương Quang Ngân: Xây dựng quy trình thực hiện đề tài khoa học và các biện pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên - Building process of implementing science subjects and solutions to enhance students’ scientific research activities.
57
Ngô Đức Hồng, Lê Thị Ngần, Nguyễn Thị Thúy Vân: Tầm quan trọng của giáo dục lý luận chính trị trong đào tạo đại học - The importance of political theory education in higher education.
61
Vũ Hoà i Nam, Trương Minh Quý : Những yếu tố ảnh hưởng đến chuẩn bị tâm lý cho học viên tốt nghiệp sĩ quan quân y - Some factors affecting psychological preparation for graduated students majoring in military officer.
64
Nguyễn Thị Thu Hằng: Thực trạng thích ứng tâm lý - xã hội của học sinh trung học phổ thông - The status of high school students’ social psychological adaptation.
67
Nguyễn Minh Sang; Vũ Trung Kiên: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long đáp ứng yêu cầu phát triển nhà trường trong giai đoạn mới - Enhancing quality of lecturers to meet the demand of developing university in new period at Vinh Long University of Technology Education.
70
Mai Hồng Hải, Nguyễn Thị Mỹ Linh: Xây dựng hệ thống bài tập nhằm nâng cao kỹ thuật và thể lực cho nữ vận động viên bóng bàn lứa tuổi 15 - 16 tỉnh Tây Ninh - Building exercise system to enhance techniques and physical strength to female table tennis players aged 15 to 16 years old in Tay Ninh province.
74
Nguyễn Ngọc Long: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho học sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên - Huế - Status and solutions to enhance effectiveness of physical education to students at Thua Thien Hue College of Education.
77
Vũ Công Hòa: Một số biện pháp nâng cao hứng thú trong giờ học giáo dục thể chất cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học hiện nay - Some methods to improve the excitement in physical education classes to students in Colleges and Universities today.
81
Nguyễn Hồng Thắm, Nguyễn Thanh Sơn: Thực trạng công tác giáo dục thể chất của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái - The status of students’ physical education learning at Yen Bai College of Education.
84
Phan Long, Lưu Khánh Linh: Đánh giá tính hiệu quả của hoạt động liên kết giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh - Evaluating the effectiveness of cooperation activities between vocational institutions and enterprises in Ho Chi Minh city.
87
QUẢN LÝ GIÁO DỤC - EDUCATION MANAGEMENT
Lê Thị Hạnh: Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giáo viên các trường mầm non quận 3, thành phố Hồ Chí Minh theo chuẩn nghề nghiệp - Management of training pedagogical skills to teachers in preschools in district 3, Ho Chi Minh city towards professional standard.
91
Tạ Hoa Dung: Thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường mầm non ngoài công lập ở thành phố Hà Nội hiện nay - The status of developing teachers in non-public preschools in Hanoi city today.
94
Quách Thành Tạo: Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lí ở các trường tiểu học huyện U Minh, tỉnh Cà Mau - The status of developing team of managers in primary schools in U Minh district, Ca Mau province.
97
Nguyễn Văn Chi: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục các trường tiểu học huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ - Enhancing quality of education managers in primary schools in Thơi Lai district, Can Tho province.
100
Đoàn Thị Thùy Linh: Yêu cầu và nội dung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trường trung học cơ sở huyện Vĩnh lợi, tỉnh Bạc Liêu theo hướng chuẩn hóa - Requirements and contents of developing education managers in secondary schools in Vinh Loi district, Bac Lieu province towards standardization.
103
Lê Thị Thanh Hương: Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Nam Định hiện nay - The status and solutions of training Civic Education teachers in secondary schools in Nam Dinh province today.
106
Châu Tương Lai: Phát triển đội ngũ giáo viên thể dục ở các trường tiểu học huyện U Minh, tỉnh Cà Mau - Developing gymnastic teachers in primary schools in U Minh district, Ca Mau province.
109
Đặng Thị Yên: Quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non dựa vào đội ngũ cốt cán ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội - Management of training teachers in preschools based on important team in Dong Da district, Hanoi city.
113
Đoàn Loan Thảo: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu theo hướng phát triển năng lực học sinh - Some methods to manage teaching activities in secondary schools in Vinh Loi district, Bac Lieu province towards students’ capacity development.
116
Dương Thị Lệ Thu: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Âm nhạc ở các trường trung học cơ sở thành phố Hà Nội - Methods of managing Music teaching activities in secondary schools in Hanoi city.
119
Phạm Vĩnh Phú: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học cơ sở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh - Managing vocational education activities to secondary school students in Binh Tan district, Ho Chi Minh city.
122
Nguyễn Thu Hương: Quản lý hoạt động trải nghiệm ở trường trung học cơ sở theo định hướng đổi mới giáo dục - Managing experimental activities in secondary schools towards education reform.
125
Lý Văn Hận: Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường trung học phổ thông huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang - Management of educating ethics to students in high schools in An Bien district, Kien Giang provice.
129
Nguyễn Thị Bích Hạnh: Các yếu tố tác động đến quản lý hoạt động dạy học ở Trường Trung cấp Phương Nam, thành phố Hồ Chí Minh theo hướng phát triển năng lực học sinh - Some factors impacting on teaching activities at Phuong Nam College, Ho Chi Minh city towards student’s capacity development.
133
Lê Văn Cảnh: Nội dung quản lý giáo dục nếp sống chính quy cho học viên ở nhà trường quân đội đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay - Management of educating regular way of life to learners in military schools for the requirement of education reform.
136
Phạm Đình Khiêm: Thực trạng quản lý hoạt động đào tạo vận động viên tại Trung tâm Võ thuật Cổ truyền tỉnh Bình Định - The status of managing athletes training in Võ Bình Định center.
139
Nguyễn Văn Phúc, Trần Hoài Bảo: Phát triển các hoạt động phục vụ và kết nối cộng đồng tại trường Đại học quốc tế Miền Đông - Development of community service and connection at Eastern international university. 

142

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê