Số 173 (Kỳ II - Tháng 7 - 2018)

10:57:00 17/08/2018

MỤC LỤC SỐ 173 KỲ II - THÁNG 7 NĂM 2018


NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - APPLIED RESEARCH
Nguyễn Văn Thuận: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại trường chính trị thành phố Cần Thơ - Applying Ho Chi Minh thought to train and foster political theory at Can Tho School of Politics.
1
Ngô Tứ Thành: Xây dựng ngành công nghệ truyền thông giáo dục trong cách mạng công nghiệp 4.0 - Developing Educational Communication and Technology in industry 4.0.
4
Phan Chí Thành: Thành tố xác định khung năng lực công nghệ thông tin trong dạy học - Elements determining IT (Information Technology) competence framework in teaching.
7
Dương Văn Cường; Đỗ Minh Trang: Vận dụng quy trình dạy học theo hướng quy nạp đối với học phần cơ kỹ thuật - Applying process of teaching towards inductive method in module Mechanical Engineering.
10
Trần Thị Hồng Phúc: Xây dựng quy trình hoạt động dạy học nghề cho sinh viên trường cao đẳng Hàng hải II theo tiếp cận năng lực - Buiding process of vocational training to students at Maritime College No. 2 towards capacity approach.
13
Nguyễn Thị Thu Nhung; Lê Thị Ngọc Linh: Phát huy tính tích cực học tập của sinh viên thông qua giải một số bài toán thực tiễn bằng yếu tố cực trị - Promoting students’ positive learning attitude by solving some reality exercises via maximum factors.
16
Nguyễn Dương Hoàng; Nguyễn Thị Ngọc Cẩm: Dạy hình học lớp 10 theo hướng tăng cường khai thác các yếu tố thực tiễn - Teaching Geometry Grade 10 towards enhancing the exploitation of reality factors.
19
Nguyễn Hồng Quý: Cách mạng Công nghiệp 4.0 và sự tác động đến xu hướng khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay - Industry 4.0 and its impact on startup trend in Vietnam today.
22
Trương Việt Khánh Trang: Phát triển nguồn nhân lực ngành dệt may trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 - Human resource development for the textile industry in the context of industry 4.0.
25
Nguyễn Văn Thuận; Lê Thị Thơ: Cơ sở khoa học của phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ giảng viên các trường Chính trị - Scientific base for developing research capacity to lecturers in schools of Politics.
28
Nguyễn Thị Trang: Ứng dụng của Toán tích phân trong kinh tế - Application of integral in Economics.
31
Hà Thái Thủy Lê: Sử dụng Prezi thiết kế bài giảng trong dạy học Vật lý - Using Prezi for designing lessons in teaching Physics.
34
Hoàng Thị Thanh Vân: Sử dụng bản đồ tư duy theo định hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên trong dạy học Vật lý đại cương - Using mind map towards nurturing students’ self-study capacity in teaching General Physics.
37
Trương Thị Quỳnh Tâm: Hình thành kĩ năng sử dụng đồ dùng gia đình cho trẻ 24 – 36 tháng tuổi qua sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non - Forming skills of using household appliances to children from 24 to 36 months through daily activities in preschools.
39
Vũ Thị Én: Rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi thông qua các thí nghiệm đơn giản - Training problem solving skills to preschoolers from 4 to 5 ages through simple testing.
42
Phạm Thị Tâm: Rèn luyện khả năng tập trung chú ý cho trẻ tự kỷ thông qua hoạt động tạo hình ở các trường mầm non - Practicing skills of focusing to autistic children through shaping activities in preschools.
45
Nguyễn Ngọc Mưu: Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Khoa học lớp 4 ở các trường tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh - Designing experimental activities in teaching Science grade 4 in primary schools in Ho Chi Minh city.
47
Ngô Thị Hằng: Xây dựng và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở các trường nghề hiện nay - Building and using facilities, teaching equipments in vocational institutions today.
51
Huỳnh Thị Mỹ Hồng; Trần Thị Thùy Dung: Sử dụng Mail Merge trong Gmail nhằm nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin trong trường phổ thông - Using Mail Merge in Gmail to enhance the effectiveness of transferring information in high schools.
54
Lê Thị Bích Hằng: Nâng cao năng lực tự học cho sinh viên Trường Đại học Điện lực - Enhancing students’ self-learning ablility to at Electric Power University.
57
Đồng Văn Toàn; Nguyễn Văn Thăng: Biện pháp nâng cao văn hóa ứng xử trong trường học đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế - Methods to enhance cultural behavior in schools for the requirement of industrialization, modernization and international intergration.
60
Lê Khánh Tùng: Rèn luyện năng lực tư duy phản biện cho sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn - Training critical thinking skills to students of Faculty of Literature Pedagogy.
63
Nguyễn Thị Bé Tám: Dạy học từ đồng nghĩa lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực giao tiếp - Teaching synonym grade 5 towards developing communicative capacity.
66
Nguyễn Đức Toàn: Sử dụng di tích lịch sử vùng đồng bằng sông Cửu Long trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông tại địa phương - Using historic monument of the Mekong Delta in teaching Vietnamese history in local high schools.
69
Quan Thị Dưỡng: Sử dụng tranh ảnh địa lý để dạy học phần địa lý tự nhiên 1 cho sinh viên ngành cao đẳng sư phạm địa lý Trường Đại học Tân Trào - Using geographic pictures in teaching Physical Geography 1 to students of Geography Teacher Education at Tan Trao University.
73
Giáp Thanh Thủy: Thực trạng thể lực nữ sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Surveying the status of physical strength to female first year students at Hanoi University of Natural Resources and Environment.
75
Tiến Thị Mai: Lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho nữ sinh viên năm thứ hai, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - Choosing exercises to improve physical strength to second year female students at Hanoi University of Natural Resources and Environment.
77
Trần Thanh Tiến: Lựa chọn bài tập nâng cao khả năng di chuyển trong thi đấu đôi cho nam sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành quần vợt - Choosing advanced exercises to enhance ability of moving in doubles matches to third-year male students majoring in Tennis.
79
Nguyễn Thị Hương: Một số thủ thuật giảng dạy tiếng Anh trong lớp đông học sinh - Some techniques of teaching English in big class.
82
Trương Tố Loan: Tiêu chí chuẩn đầu ra môn tiếng Anh ở các trường đại học - Output standard of English subject in Universities.
85
Đinh Thị Hoài Ly: Sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao khả năng tự chủ trong học tập cho người học ngoại ngữ - Using information technology to strengthen learner’s self-control ability.
88
Kiều Lan Nhi; Huỳnh Tấn Hội: Dạy tiếng Nhật sơ cấp thông qua các bài hát - Teaching basic Japanese via songs.
92
Cao Mai Hạnh: Những vấn đề về phát triển kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất không chuyên - Difficulties of non-professional first year students in English listening skills.
95
QUẢN LÝ GIÁO DỤC - EDUCATION MANAGEMENT
Trần Thị Loan: Thực trạng rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên đại học sư phạm - Situation of training skills for lesson design towards capacity approach to pedagogical students.
98
Phùng Thị Hương: Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở Trường trung cấp cảnh sát nhân dân VI - Bộ Công an - Management of training activities to team of teachers at College of Police No. VI - Ministry of Public Security.
101
Nguyễn Thị Thanh Nga: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận văn hóa tổ chức ở trường tiểu học Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh - Methods of managing teaching activities towards cultural orgaization approach at Suoi Hoa primary school, Bac Ninh province.
105
Nguyễn Hồng Thắm; Nguyễn Thanh Sơn: Thực trạng công tác giáo dục thể chất của sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - The status of physical education to first year students at Hanoi University of Natural Resources and Environment.
108
Tạ Văn Toàn: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường trung học cơ sở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang theo hướng chuẩn hóa - Methods of developing team of teachers in secondary schools towards standardization in Luc Nam district, Bac Giang province.
112
Nguyễn Trọng Hiếu: Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý giáo dục ở các trường trung học cơ sở quận 11, thành phố Hồ Chí Minh - Organization for fostering professional skills to team of education managers in secondary schools in District 11, Ho Chi Minh city.
116
Nguyễn Thị Hợp: Thực trạng văn hóa học đường ở Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp, tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh đổi mới giáo dục - The status of school culture at Vocational College of Argricutural Mechanics in the context of education reform.
118
Nguyễn Sĩ Nghị: Thực trạng hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao của sinh viên Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội - The status of students’ extracurricular activities of physical education and sports at Hanoi University of Natural Resources and Environment.
121
Đỗ Ngọc Thiện: Thực trạng quản lí hoạt động dạy học phân hóa học sinh ở các trường tiểu học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - The status of managing teaching activities in differentiation for pupils in primary schools in Hoan Kiem district, Hanoi city.
124
Nguyễn Văn Khoa: Đội ngũ giáo viên công tác xã hội trước yêu cầu phát triển nhân lực ngành công tác xã hội - Team of teachers for the requirement of developing human resources of social affairs.
128
Nguyễn Thị Trúc Tự: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường trung học phổ thông ở thành phố Biên Hòa, Đồng Nai - Managing activities of educating life skills to students in high schools in Bien Hoa city, Dong Nai.
131
Lê Thị Thu Thảo: Quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh tại Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu - Management of English language teaching activities at Ba Ria – Vung Tau College of Education.
134
Phạm Thị Nhu: Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới - Some theoretical issues of management of cultivating activities to primary teachers for the requirement of current curricula of general education.
137
Trần Thu Hà: Thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý ở các trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội theo tiếp cận năng lực - The status of developing team of managers in high schools in Hanoi city towards capacity approach.
140
Đỗ Bảo Đức: Quản lý hoạt động dịch vụ và hỗ trợ sinh viên ở Trường Đại học Đồng Nai - Managing activities of servicing and supporting students at Dong Nai University.
144
Lê Thị Ngân: Phát triển đội ngũ giáo viên trường mầm non Hoa Sen thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh theo tiếp cận chuẩn nghề nghiệp - Developing teachers at hoa sen kindergarten in Bac Ninh city, Bac Ninh province towards professional standard approach.
147
Khuất Quang Hải: Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Management of developing team of teachers in secondary schools in Son Tay Town for the requirement of education reform.
151
Đỗ Thị Diễm: Một số biện pháp đổi mới quản lí hoạt động bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mầm non, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - Methods to innovate management of training activities to teachers in preschools in Cao Lanh district, Dong Thap province.
154
Hà Thị Phương Liên: Một số khó khăn, vướng mắc trong giáo dục hướng nghiệp ở các trường trung học cơ sở hiện nay - Difficulties and challenges of vocational education in high schools today.
157

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê