Số 172 (Kỳ I - Tháng 7 - 2018)

10:56:00 17/08/2018

MỤC LỤC SỐ 172 KỲ I - THÁNG 7 NĂM 2018


NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - APPLIED RESEARCH
Nguyễn Thị Hằng: Blended learning – sự kết hợp hoàn hảo giữa dạy học trên lớp và dạy học trực tuyến - Blended learning - the perfect combination between teaching in class and teaching online.
1
Bùi Văn Hưng: Ứng dụng công nghệ IOT trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - Applying IOT technology in actitities of vocational education in vocational education & training institutions.
4
Bùi Ngọc Sơn: Giảng dạy kỹ năng mềm thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông - Using application of information and communications technology in teaching soft skills.
7
Nguyễn Điệp: Tạo hứng thú học tập cho sinh viên với sự trợ giúp của phần mềm Matrix calculator online trong dạy học Đại số tuyến tính - Creating excitement in learning for students with the support of Matrix calculator online software in teaching Matrix Algebra.
10
Nguyễn Thị Hồng Diễm: Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề bất phương trình bậc nhất, bậc hai một ẩn - Đại số lớp 10 - Fostering problem solving skills for pupils through themes related linear equation, quadratic equation in one unknown- Algebra grade 10.
13
Nguyễn Ngọc Minh: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học giải bài tập hình học không gian lớp 11 - Developing problem solving skills for pupils through solving solid geomatry exercises grade 11.
16
Nguyễn Thị Thu Vân: Rèn luyện các thao tác tư duy cơ bản cho học sinh lớp 3 thông qua dạy học chủ đề số học - Improving basic thinking manipulation to pupils grade 3 via teaching arithmetic subject.
19
Nguyễn Thị Thanh Hương, Phùng Thị Tố Loan, Hồ Thị Lý: Tổ chức dạy học chủ đề Stem “Chế tạo máy bắt muỗi” nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh - Teaching organization with Stem subjects "Making a mosquito killer machine" to develop the creative capacity to students.
22
Trần Ngọc Chất, Nguyễn Thu Huyền: Minh họa đường truyền tia sáng bằng các dụng cụ được làm từ vỏ lon và chai nhựa - Illustrating path of the rays of light with appliances made from cans and plastic bottles.
25
Thái Thu Trang: Tổ chức hoạt động ngoại khóa chương “Cảm ứng điện từ” - Vật lí lớp11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học phổ thông - Organizing extracurricular activities of chapter titled “Electromagnetic induction” - Physic grade 11 aim to develop problem solving skills to high school students.
27
Lê Văn Dũng, Nguyễn Văn A: Xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập về sắt và hợp chất của sắt nhằm nâng cao năng lực lĩnh hội kiến thức hóa học cho học sinh lớp 12 trung học phổ thông - Building and using exercise system related iron and iron compound to enhance the comprehension of chemical knowledge to grade 12 students.
30
Lê Khánh Tùng: Hình thành năng lực thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm cho sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn - Forming the capacity of designing and organizing experiential learning activities to students of Faculty of philological pedagogy.
33
Trịnh Văn Quỳnh: Xu hướng sử dụng thực tế ảo tăng cường trong dạy học Ngữ văn ở Việt Nam - Tendency in using virtual reality for teaching literature in Viet Nam.
36
Bùi Thị Hương: Sử dụng phim tài liệu trong CD ROM “Hồ Chí Minh toàn tập” khi dạy học Lịch sử Việt Nam ở trường trung học phổ thông - Using documentary film in cd rom titleed “Ho Chi Minh toan tap” in teaching vietnamese history in high.
40
Nguyễn Thị Vân Thu: Xây dựng xêri bản đồ thành phố Hải Phòng để hỗ trợ dạy học địa lí địa phương lớp 9 ở trường trung học cơ sở - Creating Hai Phong city’s map series to support for teaching local geographic grade 9 in high schools.
43
Trần Thị Vân: Phát triển năng lực học sinh thông qua một số hình thức tổ chức dạy học mĩ thuật - Developing student’s ability through some activities of Art teaching.
46
Nguyễn Văn Tài, Lê Thị Mỹ Hạnh: Một số test đánh giá sức mạnh chung cho nam sinh viên bóng chuyền khóa 38 khoa Huấn luyện thể thao Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh - The appreciation tests of team’s strength of mens’ volleyball students course 38th of Faculty of Sports Training at Ho Chi Minh Sports and Physical Gymnastics University.
49
Lương Thị Hải Hà: Cải thiện khả năng nói tiếng Anh cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào - Improving English Speaking Skills to students at Tan Trao University.
53
Nguyễn Thị Hương: Các yếu tố ảnh hưởng đến hứng thú học ngoại ngữ của sinh viên khối không chuyên ngữ Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây - Some factors influencing interest of learning foreign language to non-professional students at Ha Tay Teacher Training College.
56
Nguyễn Thị Xuân Hoa: Nâng cao năng lực tự học cho học sinh trong dạy học thông qua sử dụng các chủ đề - Improving self-study ability to students via using of topics.
59
Đoàn Thị Cúc, Nguyễn Văn Dân: Rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm - Improving professional skills to students of Faculty of Pedagogy.
62
Ngô Văn Tuyên: Một số yêu cầu về phẩm chất và năng lực đối với đội ngũ hiệu trưởng trường mầm non trong bối cảnh hiện nay - Some qualification and capacity requirements to team of headmasters in preschools in the current context
65
Ngô Thị Thu Huyền: Tiêu chuẩn kiến thức thông tin của Cilip và ứng dụng trong giáo dục đại học ở Việt Nam - Criterion for Cilip’s knowledge and application in higher education in Vietnam.
68
Đặng Văn Duy: Cập nhật, chỉnh sửa chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ ở Học viện An ninh nhân dân - Updating and revising curricula of higher education according to credit system at the People's Security Academy.
72
Nguyễn Văn Thuận: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính tại Trường Chính trị thành phố Cần Thơ - Improving the quality of training and fostering political and administrative theories at Can Tho Political Institute.
75
Lê Thị Hồng Phượng: Tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở quận Hà Đông, thành phố Hà Nội - Organizing self-assessment activities of education quanlity in secondary schools in Ha Dong distrisct, Ha Noi City.
79
Vũ Hải Hà: Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành huấn luyện quân sự, huấn luyện võ thuật ở Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang - Improving education quality of Faculty of military and martial training at the College of Armed Police.
82
Lê Nữ Linh Sang: Thiết kế và sử dụng phiếu học tập nhằm phát huy tính tích cực, chủ động trong dạy học cho học sinh dân tộc thiểu số - Designing and using learning cards to promote positive and active trait in teaching to ethnic minority students.
84
QUẢN LÝ GIÁO DỤC - EDUCATION MANAGEMENT
Huỳnh Cao Khải: Nội dung và yếu tố tác động đến phát triển đội ngũ giáo viên ở các trường trung học cơ sở huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Content and factors affecting the development of team of teachers in secondary schools in Hoa Binh district, Bac Lieu province for the requirement of education reform.
88
Đoàn Thị Thùy Linh: Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Trung học cơ sở huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu theo hướng chuẩn hóa - Factors affecting the development of team of managers in secondary schools in Vinh Loi district, Bac Lieu province according to standardization.
91
Hà Thị Thêu: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường tiểu học thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Developing team of managers in primary schools in Bac Ninh city, Bac Ninh province for the requirement of education reform.
94
Nguyễn Thị Hằng: Cơ sở lý luận của việc tổ chức dạy học theo chủ đề ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực - Theoratical basic of teaching themes in high school towards capacity development.
97
Nguyễn Đức Cường, Bùi Thị Kim Anh: Giải pháp quản lý đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở theo hướng phát triển năng lực học sinh - Solutions to managing and renovating teaching methods in secondary school towards students’capacity development.
100
Nguyễn Thị Tuyết Nhài: Tổ chức hoạt động tự học của học sinh các trường tiểu học thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo hướng tiếp cận phát triển năng lực - Organizing self-study activities to pupils in primary schools in Tu Son town, Bac Ninh province towards capacity development.
103
Nguyễn Thế Đông: Quản lý hoạt động dạy học ở Trường Trung cấp Phật học Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới - Management of teaching activities at Bac Ninh Buddhist College for the requirementof innovation.
106
Trần Thị Lý: Quản lý dạy học môn Vật lý ở các trường trung học cơ sở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh hướng tới dạy học tích hợp - Management of Physics teaching activities in secondary schools in Bac Ninh city, Bac Ninh province towards integrated teaching.
109
Nguyễn Thị Nhành: Phát huy vai trò của cố vấn học tập ở các trường đại học trong đào tạo theo tín chỉ - Promoting role of academic counselors in universities in credit-based training.
112
Nguyễn Đặng An Long: Quản lý kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường trung học cơ sở trong bối cảnh đổi mới giáo dục - Managing education accreditation in secondary schools in the context of education reform.
116
Đỗ Văn Mười: Biện pháp tăng cường quản lý dạy và học môn Toán ở các trường trung học cơ sở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng - Measurements to strengthen management of teaching and learning Mathematics in secondary schools in Thuy Nguyen district, Hai Phong province.
120
Bùi Hoàng Tân: Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đồng bằng sông cửu long thông qua mô hình cộng đồng học tập chuyên nghiệp - Fostering professional development for teacher at Mekong Delta s via form of professional learning community.
123
Phạm Thị Thu Hà: Quản lý đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội - Management of innovating methods of English language teaching in secondary schools in Chuong My district, Hanoi city.
126
Đồng Văn Toàn, Ngô Hồng Điệp: Phát triển giáo dục và đào tạo nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng đặc thù kinh tế trọng điểm phía Nam - Development of education and training to supply high-quality human resources in southern Vietnam key economic regions.
129
Sỹ Thị Thúy Hằng: Quản lý quá trình dạy học tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội - Managing process of English language teaching in secondary schools in Chuong My district, Hanoi city.
132
Hà Chí Vũ, Lê Thị Mỹ Hạnh: Thực trạng công tác giáo dục thể chất tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2017 - Situation of Physical Education at Tran Quoc Toan Primary School, Gia Tan 2 Commune, Thong Nhat District, Dong Nai Province in period of 2016 - 2017.
135
Nguyễn Thị Bích Hạnh: Quản lý hoạt động dạy học ở Trường Trung cấp Phương Nam, tp Hồ Chí Minh theo định hướng phát triển năng lực học sinh - Management of teaching activities at Phuong Nam College, Ho Chi Minh City towards student capacity development.
139
Trần Thị Mỹ Linh: Quản lý hoạt động dạy học môn Giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội - Management of teaching Physical Education in high schools in Chuong My district, Hanoi city.
142

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê