Số 171 (Kỳ II - Tháng 6 - 2018)

10:55:00 17/08/2018

MỤC LỤC SỐ 171 KỲ II - THÁNG 6 NĂM 2018


NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG - APPLIED RESEARCH
Lê Công Triêm, Phạm Thu Hà: Cơ sở phối hợp các phương pháp dạy học tích cực - The foundation for coordinating positive teaching methods.
1
Nguyễn Thị Thanh: Vận dụng các học thuyết dạy học cơ bản phân tích chương trình dạy học tương tác ảo - Applying theory of basic teaching for analyzing virtual interactive teaching program.
3
Nguyễn Ngọc Điệp: Bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức cho học sinh trong dạy học chủ đề “Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - hình học 10”- Cultivating capability of knowledge enhancement for pupils in teaching lesson titled “Ordinate method in the flat - Geometry grade 10”.
5
Nguyễn Thị Thu Thùy: Rèn luyện kỹ năng dạy học môn Toán theo hướng tăng cường năng lực tự học của sinh viên - Improving skills of teaching Mathematics towards the development of students’ self-study.
9
Nguyễn Hoàng Anh: Xây dựng các tiêu chí đánh giá năng lực thực nghiệm dựa trên thí nghiệm tự tạo - Building the assessment criteria of experimental capacity based on self-created experiments.
12
Trần Thị Huyền, Nguyễn Thị Hồng Đức: Xây dựng thiết bị thí nghiệm đo hệ số nhớt của chất lỏng - Building experimental devices for slimy coefficient of liquid.
15
Nguyễn Văn Nghiệp: Thiết kế bộ thí nghiệm khảo sát từ trường dòng điện - Designing the experiment in surveying electromagnetic field.
17
Trần Văn Thạnh, Lê Thị Thu Hương: Các biện pháp sử dụng bài tập vật lý theo định hướng bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh - Some methods of using Physics exercises to enhance students’ ability of solving problems.
19
Nguyễn Thị Hằng: Giải pháp xanh hóa trong đào tạo nghề ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - Solutions to greening vocational training in vocational training institutions.
21
Nguyễn Thanh Dũng, Trần Nhật Lệ: Khảo sát dao động điều hòa và ứng dụng vào giải các bài toán vật lý bồi dưỡng học sinh giỏi - Analyze harmonic oscillator and application to solving physics problems for gifted students.
24
Huỳnh Thị Như Huyền: Phát triển kỹ năng giao tiếp cho học sinh tiểu học thông qua thành ngữ, tục ngữ trong dạy học tiếng Việt - Developing communicative skills for primary pupils via idioms, proverbs in teaching Vietnamese. Some issues of language types.
28
Phạm Thị Liên, Nguyễn Thị Giang: Một số vấn đề về loại hình ngôn ngữ - Some applications to solve physics exercises for gifted students.
32
Phạm Thục Anh: Đề ngữ liên nhân trong các diễn văn Anh - Việt - Interpersonal theme in English-Vietnamese.
35
Nguyễn Thị Lệ Thanh: Tổ chức dạy học bài “Đàn ghi ta của Lorca”(Thanh Thảo) theo mô hình lớp học đảo ngược - Teaching lesson titled “ Guitar of Lorca (Thanh Thao” like inversion class model.
37
Lê Thị Thanh Nhàn: Tác dụng của phân tích cấu tạo kiểu chữ in thường trong hoạt động cho trẻ làm quen với chữ cái ở trường mầm non - The effectiveness of analyzing non-capital letters to pupils towards familiarization with letters in preschool.
41
Nguyễn Thị Thu Hương: Ảnh hưởng của văn hóa dân tộc tới giáo dục trong nhà trường tại Vương quốc Thái Lan - Influences of traditional culture on education in schools in the Kingdom of Thailand.
45
Phạm Đức Thuận: Vị trí cuộc khởi nghĩa của Việt Nam quang phục hội ở phủ Tam Kỳ (Quảng Nam) trong chương trình giáo dục phổ thông và giáo dục đại học hiện nay - The position of the battle “Vietnam Quang phuc hoi” in Tam Ky (Quang Nam Province) in current curricula of general education and higher education.
47
Trần Thị Hiền: Qui trình rèn luyện nghiệp vụ nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm chuyên ngành Lịch sử - Procedure of career training to pedagogical students of Faculty of History.
50
Nguyễn Cao Lâm: Các tổ chức kinh tế của người Hoa ở nam kì thời pháp thuộc (1858 - 1945) - Oversea Chinese’s economic organizations in Southern of Vietnam in French colonial period (1858 - 1945).
52
Đinh Thị Vân: Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học Địa lí bậc trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực - Building and using objective multiple choices in teaching Geography in high school towards capability development.
54
Nguyễn Văn Thạch: Sử dụng phối hợp các phương tiện trong dạy học Địa lí lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực - Combining teaching aids in Geography of grade 11 towards capability development.
58
Đỗ Thị Thu Phương: Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Lý thuyết âm nhạc cơ bản nhằm phát huy năng lực người học - Solutions to quality enhancement of teaching basic music theory with the aim of developing learner’s ability.
61
Hoàng Thị Thanh: Dạy học hát cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học theo hướng phát triển năng lực - Teaching music to students of faculty of primary education towards capability development.
63
Mai Thị Vân Hương: Thiết kế dạy âm nhạc theo hướng tiếp cận học hợp tác cho sinh viên khoa Giáo dục tiểu học Trường Đại học Tân Trào - Teaching music to students of faculty of primary education - Tan Trao University towards cooperative approach.
66
Hà Thu Huyền: Một số vấn đề về tổ chức hoạt động học tập môn Mỹ thuật theo nhóm cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học - Some issues of organizing learning activities of Art in group to students of faculty of primary education.
68
Bùi Thị Hoàng Huệ: Phương pháp luyện nghe tiếng Anh giao tiếp cho sinh viên không chuyên Trường Đại học Tân Trào - Methods of English communicative listening to non - professional students at Tan Trao University.
71
Nguyễn Thanh Huy: Sử dụng trò chơi trong giảng dạy kỹ năng nói cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngành Tiếng Anh - Using games in teaching speaking skills to second year students of Faculty of English.
74
Nguyễn Hồng Quang: Lựa chọn biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên không chuyên Trường Đại học Hà Tĩnh - Choosing methods to enhance quality of physical education to non-professional students at Ha Tinh university.
77
Nguyễn Thanh Tùng, Phan Nam Thái, Hoàng Thanh Thúy: Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho học sinh Trường Dân tộc nội trú Trà Bồng, Quảng Ngãi - Enhancing quality of physical education to pupils at Tra Bong stay-in Ethnic school, Quang Ngai Province.
79
Nguyễn Văn Tiến: Ứng dụng các bài tập phát triển thể lực chung cho nam sinh viên Trường Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội - Applying some exercises for physical development to male students at Hanoi University of Natural Resources and Environment.
82
Lê Thị Phương Dung: Mức độ trí tuệ cảm xúc của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An - Emotional intelligent levels of students at Nghe An Pedagogy College.
84
Vũ Hoài Nam: Tích cực hóa hoạt động tự giáo dục, tư tu dưỡng, rèn luyện y đức của người thầy thuốc quân đội hiện nay - Military doctors’ positiveness in activities of self-educating, self-improving and self-training of medical ethics today.
86
Nguyễn Thị Bích Hường: Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên các trường đại học - Enhancing competence for teachers universitys.
88
QUẢN LÝ GIÁO DỤC - EDUCATION MANAGEMENT
Nguyễn Thị Hoàng Anh: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non tp. Bắc Ninh theo tiếp cận năng lực thực hiện - Developing team of managers in preschools in Bac Ninh province towards capability approach.
90
Quách Mỹ Quyên: Tiếp cận xu hướng mới về kiểm tra, đánh giá trong dạy học hiện nay - Approaching new trend of examination and assessment in teaching.
93
Cao Thị Hồng Tho: Xây dựng hệ thống bảo đảm chất lượng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp - Building the system of quality assurance at vocational training institutions.
96
Nguyễn Kiều Trang: Hoạt động kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo - Activities of examining and assessing primary pupils accordance with Circular No. 22/2016/TT-BGDĐT of The Ministry of Education and Training.
100
Phạm Đình Văn, Hoàng Thị Khuyến, Nguyễn Ngọc Mưu: Nâng cao năng lực đánh giá học sinh tiểu học trong quá trình dạy học các môn Tự nhiên Xã hội - Enhancing the capability of assessing primary pupils in process of teaching science and social subjects.
103
Phạm Tiến Tùng: Quản lý hoạt động học tập môn Toán của học sinh ở các trường trung học cơ sở hiện nay - Management of Maths learning activities in secondary schools nowadays.
107
Thành Công Tú: Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt ở các trường tiểu học huyện Đức Huệ, tỉnh Long An trong bối cảnh đổi mới giáo dục - Management of Vietnamese language teaching activities in primary schools in Duc Hue district, Long An province in the context of education reform.
110
Phùng Thị Hằng, Nguyễn Thị Chúc, Phạm Thị Phú: Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở - Management of cultivating activities for good pupils in English language in secondary schools.
113
Khuất Thị Thu Hà: Tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ thông qua trải nghiệm - Organizing some activities of life skills education through experience to pupils at primary schools in Ha Hoa district, Phu Tho province.
117
Lê Thị Như Mai: Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở thành phố Bắc Ninh - Management of cultivating activities for good pupils in English language in secondary schools in Bac Ninh province.
120
Trần Thanh Tiến: Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn - Solutions to enhance the effectiveness of physic education to students at Korea-Vietnam friendship IT College.
123
Phạm Minh Trí: Quản lí hoạt động tư vấn tâm lí học đường cho học sinh trung học sơ sở quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh - Management of consultation of school psychology to pupils in secondary schools in Binh Tan district, Ho Chi Minh city.
127
Nguyễn Thị Xuân Hương: Quản lý giá o dục ý thức chấp hành an toàn giao thông cho học sinh các trường tiểu học quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Management of educating awareness of traffic safety to pupils in primary schools in Hai Ba Trung district, Hanoi city.
130
Nguyễn Tiến Sơn: Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ ở các trường trung học cơ sở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên - Management of internal evaluation in secondary schools in Van Lam district, Hung Yen province.
134
Nguyễn Văn Lợi: Quản lý hoạt động thực tập cuối khóa của học viên Học viện Hậu cần theo hướng phát triển năng lực - Management of end-of-term probation to Military academy of logistics’s learners towards capability development.
137
Lê Thị Như Quỳnh: Quản lý giáo dục kỹ năng ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh dân tộc thiểu số ở trường phổ thông Dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Hà Giang - Management of educating ethnics pupils’ skills to cope with climate change to in stay - in ethnics high school in Ha Giang province.
141
Mai Thị Thu Hằng, Đặng Thuý Quỳnh, Nguyễn Thị Vui: Nội dung bồi dưỡng chức danh điều dưỡng trong thời kì cá ch mạng công nghiệp 4.0 - Training for nursing positions in the industrial revolution 4.0.
144
Hà Văn Quỳnh, Vương Thị Phương Hạnh: Sử dụng thiết bị dạy học góp phần hình thành và phát triển năng lực người học - Using teaching equipment in forming and developing learners’ capacity.
147
Nguyễn Thị Hằng: Áp dụng kỹ thuật dạy học hợp tác trong dạy môn Kỹ thuật điện - Applying cooperative techniques in teaching electronical engineering.
151
Nguyễn Thị Thanh Huyền, Đặng Quang Đoàn: Hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh các trường trung học cơ sở thành phố Thái Nguyên - Pupils’ activities of scientific and technical research in high schools in Thai Nguyen province.
154
Hà Thị Nguyệt: Biện pháp thúc đẩy tính tích cực học tập của sinh viên Trường Đại học Tân Trào - Some methods of promoting students’ positive study at Tan Trao university.
158

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê