Số 153 (Kỳ II - Tháng 9 - 2017)

14:13:00 23/10/2017

Bài báo

1

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

    CẤU TRÚC NỘI DUNG DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHỆP THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC NGHỀ NGHỆP

Tác giả bài viết

 Bùi Văn Hồng*, Đặng Khúc Hoàng Thi**

Nơi công tác

 * TS, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

** Trường Cao đẳng Nghề Thành phố Hồ Chí Minh

 

Bài báo

2

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA ĐỐI VỚI NGÀNH

CỬ NHÂN SƯ PHẠM VẬT LÝ THEO HƯỚNG TIẾP CẬN CDIO

Tác giả bài viết

 Nguyễn Thị Nhị*

Nơi công tác

 * PGS,TS, Trường Đại học Vinh

 

Bài báo

3

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN CÔNG NGHỆ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỔNG THỂ

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

Tác giả bài viết

 Lê Trọng Phong, Nguyễn Thị Thu Hiền*

Nơi công tác

* ThS. Khoa sư phạm - Trường ĐHSPKT Vinh

 

Bài báo

4

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

TAM GIÁC PEDAL VÀ MỘT SỐ BÀI TOÁN ÁP DỤNG

Tác giả bài viết

 Lưu Thị Thu Huyền*

Nơi công tác

* ThS. Trường Đại học Hùng Vương

 

Bài báo

5

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN ĐỂ TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG

Tác giả bài viết

Trương Thị Hường*

Nơi công tác

* Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

 

Bài báo

6

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÀM SỐ

VÀO BÀI TOÁN PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỶ

Tác giả bài viết

Trần Minh Thắng*

Nơi công tác

* Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

 

 

 

Bài báo

7

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

QUY TRÌNH DẠY HỌC PHÂN HÓA CHỦ ĐỀ TAM THỨC BẬC HAI

Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tác giả bài viết

Lê Thị Thu Hương*, Dương Thị Kim Thu**

Nơi công tác

* TS. Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên

** HVCH, khoa Toán Trường ĐHSP Thái Nguyên

 

Bài báo

8

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

THIẾT KẾ KẾHOẠCH BÀI HỌC MÔN TOÁN Ở TIỂU HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Như Quỳnh*

Nơi công tác

* Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 

Bài báo

9

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM SỬ DỤNG TRONGDẠY HỌC CHỦ ĐỀ “VA CHẠM GIỮA CÁC VẬT” (VẬT LÍ LỚP 10)

Tác giả bài viết

Nguyễn Văn Biên*, Phan Thượng Tòng**

Nơi công tác

*PGS.TS. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

**Trường THPT Buôn Mê Thuột - Đăk Lăk

 

Bài báo

10

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀCHO HỌC SINH

TRONG DẠY HỌC VẬT LÍVỚI SỰHỖ TRỢCỦA MÁY VI TÍNH

Tác giả bài viết

Nguyễn ThịÁi Duyên*

Nơi công tác

*HVCH Trường ĐHSP - ĐH Huế

 

Bài báo

11

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINH VỚI SỰ HỖTRỢ CỦA THÍ NGHIỆM MÔ PHỎNG

Tác giả bài viết

Phạm Thị Yến Ly*

Nơi công tác

* HVCH Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 

Bài báo

12

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO HỌC SINHVỚI SỰ HỖTRỢ CỦA MÁY VI TÍNH TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” (VẬT LÝ LỚP 11)

Tác giả bài viết

Huỳnh Thị Hiếu*

Nơi công tác

* Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 

Bài báo

13

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINHTRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” VẬT LÝ 10 THPT THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM

Tác giả bài viết

Lê Thị Diễm My*

Nơi công tác

* HVCH Trường ĐHSP - ĐH Huế

 

Bài báo

14

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂNNĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUA BÀI TẬPPHẦN NHIỆT HỌC VẬT LÍ LỚP10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tác giả bài viết

Lê Văn Giáo*, Hà Duy Son**

Nơi công tác

* PGS.TS, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

** Học viên Cao học chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lí - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 

Bài báo

15

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

QUY TRÌNH SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM TỰ TẠOVÀO TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

Tác giả bài viết

Lê Văn Giáo*, Trần Trọng Công**Bounnao Pathoumma***

Nơi công tác

* PGS.TS, Trường ĐHSP-ĐH Huế

** ThS, Trường ĐHSP-ĐH Huế

*** HVCH Trường ĐHSP-ĐH Huế

 

Bài báo

16

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY VẬT LÍ CHO HỌC SINH THPT THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG PHỐI HỢP THÍ NGHIỆM VÀ CÁC PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI

Tác giả bài viết

Trần Thị Bích Ngọc*

Nơi công tác

* HVCH Trường ĐHSP - ĐH Huế

 

Bài báo

17

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG BÀI TẬP VẬT LÍ CÓ NỘI DUNG THỰC TIỄNNHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ” - VẬT LÝ LỚP 12

Tác giả bài viết

Bùi Cừ Thiện*

Nơi công tác

* Trường THPT Trần Quốc Tuấn-Đăk Hà-Kon Tum

 

 

 

Bài báo

18

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO KỸ NĂNG VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

CHO SINH VIÊN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG - ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Tác giả bài viết

Bùi Minh Triết*

Nơi công tác

* ThS. Trường Đại Học Đồng Tháp

 

Bài báo

19

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRONG DẠY HỌC CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAITẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Tác giả bài viết

Trần Thị Bình*, Nguyễn Thị Thùy Dung**Nguyễn Thị Thu Hiền***

Nơi công tác

* ThS Trường ĐH Tân Trào

** ThS Trường ĐH Tân Trào

*** ThS Trường ĐH Tân Trào

 

Bài báo

20

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG HỌC LIỆU TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Tác giả bài viết

Ngô Thị Thu Huyền*

Nơi công tác

* Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

 

Bài báo

21

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP WEBQUEST TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TỰ HỌCCHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Tác giả bài viết

Nguyễn Đức Toàn*

Nơi công tác

* Thạc sĩ, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

 

Bài báo

22

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

TỔ CHỨC DẠY HỌC CHỦ ĐỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI

TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tác giả bài viết

Nguyễn Hữu Hòa*

Nơi công tác

* Trường THPT Phú Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội

 

Bài báo

23

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC SỬ DỤNG DI TÍCH LỊCH SỬ CẤP QUỐC GIA ĐẶC BIỆT TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Hiền*

Nơi công tác

* HVCH Trường ĐHSP Hà Nội

 

Bài báo

24

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG TRANH CỔ ĐỘNG TRONG DẠY HỌCLỊCH SỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO HƯỚNGPHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

Tác giả bài viết

Bùi Thị Tuyết Nhung*

Nơi công tác

* HVCH Trường ĐHSP Hà Nội

 

Bài báo

25

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

GIÁO DỤC NHÂN CÁCH HỌC SINH QUA CÁC CÂU CHUYỆN TRONG DẠY HỌC BÀI NGOẠI KHÓA LỊCH SỬỞ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tác giả bài viết

Nguyễn Mai Huệ*

Nơi công tác

* HVCH Trường ĐHSP Hà Nội

 

Bài báo

26

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

VẬN DỤNG MỘT SỐ GIÁ TRỊ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH

TRONG GIÁO DỤC NHÂN CÁCH CHO SINH VIÊN

Tác giả bài viết

Nguyễn Văn Tráng*

Nơi công tác

* ThS.Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Bài báo

27

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

GIÁO DỤC NHỮNG GIÁ TRỊ LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP CHO SINH VIÊN

Tác giả bài viết

Nguyễn Thế Hồng*

Nơi công tác

* Trường Đại học Đồng Tháp

 

 

Bài báo

28

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG BIỂN - ĐẢO VIỆT NAMCHO TRẺ 5-6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

Tác giả bài viết

Hồ Thị Hồng Nhung*

Nơi công tác

* HVCH K25 GDMN - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

 

Bài báo

29

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

GIÁO DỤC BẢN SẮC DÂN TỘC QUA NÉT ĐẸP VĂN HÓA NHÀ SÀNCỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở HÒA BÌNH NHẰM THỰC HIỆNNGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG V KHÓA VII

Tác giả bài viết

Bùi Thị Dinh*

Nơi công tác

* Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

Bài báo

30

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊCHO HỌC VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGHỆ ANTRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Tác giả bài viết

Nguyễn Phùng Khánh*, Nguyễn Thị Loan**

Nơi công tác

* ThS, Trưởng phòng HC-TC, Trường Chính trị Nghệ An

**ThS, Phó trưởng khoa Dân vận, Trường Chính trị Nghệ An

 

Bài báo

31

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

PHƯƠNG PHÁP SỬA LỖI VIẾT TIẾNG ANH CHO

SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Tác giả bài viết

Đồng Thị Xuân Dung*

Nơi công tác

* ThS. Trường Đại học Tân Trào

 

Bài báo

32

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

PHÂN TÍCH KẾT QUẢKHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI HỌCĐỂ ĐƯA RA GIẢI PHÁP TIẾP CẬN TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Tác giả bài viết

Nguyễn Văn Xu*, Nguyễn Quốc Tuấn**Nguyễn Thị Kim Lan***, Trần Thanh Phúc****, Nguyễn Trí Túc*****

Nơi công tác

* ThS. Phòng Khảo thí & ĐBLĐT - Trường Đại học Đồng Tháp

** ThS. Phòng Khảo thí & ĐBLĐT - Trường Đại học Đồng Tháp

*** ThS. Phòng Khảo thí & ĐBLĐT - Trường Đại học Đồng Tháp

**** CN. Trung tâm NN&TH - Trường Đại học Đồng Tháp.

***** CN. Phòng CTSV - Trường Đại học Đồng Tháp

 

Bài báo

33

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰCTRONG PHÂN MÔN THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Chuyền*

Nơi công tác

* THCS Tân Trung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

 

 

 

 

Bài báo

34

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO NGOẠI KHOÁ

CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Tác giả bài viết

Trần Duy Hòa*, Phạm Thanh Tâm**

Nơi công tác

* TS, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

** ThS, Trường Đại học Tài chính - Kế toán

 

Bài báo

35

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

THIẾT KẾ BÍCH CHƯƠNG PHÒNG TRÁNH XÂM HẠI

DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Tác giả bài viết

Vũ Thu Hương*, Đào Thúy Nga**

Nơi công tác

* TS. Trường Đại học sư phạm Hà Nội

** Trường Đại học sư phạm Hà Nội

 

Bài báo

36

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TƯ VẤN CHO CỐ VẤN HỌC TẬP

CỦA KHOA Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Tác giả bài viết

Trần Thanh Thúy*

Nơi công tác

* ThS, Trường Đại học Đồng Tháp

 

Bài báo

37

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÀNH KỸ NĂNG THẢO LUẬN NHÓM TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Tác giả bài viết

Lê Văn Quốc*

Nơi công tác

* Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

 

Bài báo

38

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG VÙNG CAO VIỆT BẮC ĐÁP ỨNG NHU CẦU LAO ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG

Tác giả bài viết

Triệu Thị Lương*

Nơi công tác

* Trường ĐHSP Hà Nội 2

 

Bài báo

39

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO NGHỀ TRÌNH ĐỘ SƠ CẤPGIỮA CƠ SỞ DẠY NGHỀ ĐẠI VIỆT PHÁT VÀ CÁC DOANH NGHIỆPTỈNH BÌNH DƯƠNG

Tác giả bài viết

Bùi Văn Hồng*, Nguyễn Trọng Thuật**

Nơi công tác

* TS, Trường ĐHSPKT TP. Hồ Chí Minh;

** CSDN Đại Việt Phát, tỉnh Bình Dương

 

 

 

 

Bài báo

40

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Tác giả bài viết

Vũ Trung Kiên*

Nơi công tác

* ThS. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

 

Bài báo

41

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỊA PHƯƠNG

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Minh Tuân, Đinh Quang Kiều*

Nơi công tác

* Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ

 

Bài báo

42

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH

THEO TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tác giả bài viết

Trần Xuân Hòa*

Nơi công tác

* Trường THPT Yên Minh, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

 

Bài báo

43

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

NỘI DUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

NGÀNH THỜI TRANG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tác giả bài viết

Trần Thị Mỹ Duyên*

Nơi công tác

* ThS, Trường Đại học Văn Lang, Thành phố Hồ Chí Minh

 

Bài báo

44

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỖTRỢ SINH VIÊNTẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINHĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tác giả bài viết

Nguyễn Hoành Sơn*

Nơi công tác

* Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

 

 

 

 

 

Bài báo

45

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONGQUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Tác giả bài viết

Vũ Hồng Thái*

Nơi công tác

* Giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Bài báo

46

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ XÂM HẠI TRẺ EM

Tác giả bài viết

Phí Thị Hiếu*

Nơi công tác

* Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

Bài báo

47

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 153 – Kỳ II – T9/2017

Tên bài báo

MỘT SỐ GỢI Ý GIÚP SINH VIÊN LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thùy Dung*, Trần Thị Bình**Phạm Mạnh Hà***

Nơi công tác

* ThS.Trường ĐH Tân Trào

** ThS.Trường ĐH Tân Trào

*** ThS.Trường ĐH Tân Trào

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê