Số 152 (Kỳ I - Tháng 9 - 2017)

14:27:00 12/10/2017

Bài báo

1

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

   PHƯƠNG PHÁP KHẮC PHỤC MỘT SỐ LỖI THƯỜNG GẶPKHI THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM MISA SME.NET 2015 ỞHỌC PHẦN KẾ TOÁN MÁY CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN

Tác giả bài viết

 Nguyễn Thị An

Nơi công tác

 ThS. Trường Đại học kinh tế Nghệ An.

 

Bài báo

2

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

BỒI DƯỠNG VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG DẠY HỌCTHEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TRONG DẠY HỌC TOÁN CAO CẤP ĐÁP ỨNG CHƯƠNG TRÌNH SÁCH GIÁO KHOA MỚI

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Hoài Quyên

Nơi công tác

 ThS. Trường CĐSP Nghệ An

 

Bài báo

3

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC PHÂN TÍCH TÌM CÁCH GIẢI BÀI TOÁN THÔNG QUA PHÂN TÍCH VÀ SỬA CHỮA SAI LẦM CỦA HỌC SINH

Tác giả bài viết

Nguyễn Dương Hoàng*, Nguyễn Thị Xuân Mai

Nơi công tác

* TS. Trường Đại học Đồng Tháp

** TTGD&KTHN Tỉnh Đồng Tháp

 

Bài báo

4

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NHẬN THỨC CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Tác giả bài viết

Hồ Thị Kiều Nga

Nơi công tác

THPT Phú Quốc, Kiên Giang

 

Bài báo

5

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

LẬP ĐỀ TOÁN LỚP 1 TỪ BÀI TOÁN CÓ SẴN

BẰNG CÁCH GẮN VỚI YẾU TỐ THỰC TIỄN

Tác giả bài viết

Lê Thị Thu Hương

Nơi công tác

TS. Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên

 

Bài báo

6

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

QUY TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC VẬT LÍ THPT THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA MÁY TÍNH

Tác giả bài viết

Nguyễn Cao Trúc Giang

Nơi công tác

HVCH Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 

Bài báo

7

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

DẠY HỌC CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP “CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT TRONG KHÔNG KHÍ” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN CỦA HỌC SINH

Tác giả bài viết

Nguyễn Văn Biên*, Nguyễn Thị Kim Dung**

Nơi công tác

*PGS.TS. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

** Trường THPT Trần Quốc Tuấn - TP HCM

 

Bài báo

8

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

Tác giả bài viết

Nguyễn Huy Cường

Nơi công tác

HVCH Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

 

Bài báo

9

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VỀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT

NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Sơn

Nơi công tác

HVCH, K25, Lớp LL&PPDH Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

Bài báo

10

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VIẾT SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN

NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TIẾNG VIỆT

Tác giả bài viết

Trần Thị Phượng Nga

Nơi công tác

Trường Đại học Phú Yên

 

Bài báo

11

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

TÌM HIỂU TRIẾT LÝ NHÂN SINH TRONG TRANH DÂN GIAN

ĐÔNG HỒ ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC THẨM MỸ CHO HỌC SINH

Tác giả bài viết

Cao Thị Lan Anh

Nơi công tác

NXB Chính trị Quốc gia- Sự thật

 

Bài báo

12

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

TỔCHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢPTRONG MÔN ĐỊA LÍLỚP 10 TRUNG HỌC PHỔTHÔNGTHEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Tác giả bài viết

Dương ThịOanh

Nơi công tác

Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

Bài báo

13

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

LỰA CHỌN BÀI TẬP BỔ TRỢ CHUYÊN MÔN VỚI VÁCH TƯỜNG CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẦN VỢT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG

Tác giả bài viết

Trần Duy Hòa*, Đặng Bùi Thanh Tuấn**

Nơi công tác

* TS, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

** ThS, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

 

Bài báo

14

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

ĐẶC ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC DẠY HỌC HỢP TÁC Ở TIỂU HỌC

Tác giả bài viết

Nguyễn Hồng Thúy*

Nơi công tác

* ThS, Phòng GD&ĐT Quận Thanh Xuân - Hà Nội

 

Bài báo

15

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

ĐẶC ĐIỂM VÀ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC DẠY HỌC TƯƠNG TÁC Ở TIỂU HỌC

Tác giả bài viết

Trần Dương Quốc Hòa

Nơi công tác

Trường Đại học Đồng Nai

 

Bài báo

16

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

THIẾT KẾ BÀI HỌC KHOA HỌC Ở TIỂU HỌCTHEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Tác giả bài viết

Phạm Quang Tiệp

Nơi công tác

TS. Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

 

Bài báo

17

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH TIẾNG ANH CỘNG ĐỒNG “VUI HỌC TIẾNG ANH” DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC Ở ĐỒNG THÁP

Tác giả bài viết

Phạm Thị Kim Dung; Lê Huỳnh Thanh Huy; Phan Thái Anh Thư*

Nơi công tác

Trường Đại học Đồng Tháp

 

Bài báo

18

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ THỰC TIỄN

CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG DẠY HỌC

MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Ngọc Bích*

Nơi công tác

* TS. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

Bài báo

19

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

THIẾT KẾ TÌNH HUỐNG TRONG DẠY HỌC PHẦNSỨC KHỎE SINH SẢN (KHOA HỌC 5) NHẰM PHÁT TRIỂN

NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC

Tác giả bài viết

Trần Thị Minh Thư*

Nơi công tác

* Học viên cao học Trường Đại học Sư phạm Huế

 

Bài báo

20

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

THIẾT KẾ TRÒ CHƠI HỌC TẬP TRONG HOẠT ĐỘNGKHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH NHẰM CỦNG CỐ BIỂU TƯỢNG VỀ BIỂN ĐẢO CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI

Tác giả bài viết

Ngô Thị Hải Yến

Nơi công tác

HVCH K25, GDMN, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

Bài báo

21

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN TÂM LÝ HỌC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Tác giả bài viết

Nguyễn Tuyết Lan

Nơi công tác

TS. Học viện Chính trị CAND

 

Bài báo

22

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC HOÀ NHẬPCHO TRẺ TỰ KỈ LỨA TUỔI MẦM NON TẠI KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Tác giả bài viết

Trần Thị Minh Huế

Nơi công tác

TS, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

Bài báo

23

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ SINH VIÊNỞ TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH,

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Tác giả bài viết

Nguyễn Hoành Sơn

Nơi công tác

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội

 

Bài báo

24

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

HỆ THỐNG GIÁO DỤC CÁC NƯỚC TRONGTHỜI ĐẠI TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Tác giả bài viết

Nguyễn Văn Thông

Nơi công tác

NCS khóa 35 ngành QLGD, Trường ĐHSP Hà Nội

 

Bài báo

25

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

HOÀN THIỆN KHUNG NĂNG LỰC VÀ CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Tác giả bài viết

Hoàng Minh Cương

Nơi công tác

ThS, NCS, HT Trường CĐ KT Đắc Lắc

 

Bài báo

26

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

NỘI DUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊNỞ CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN TÂN PHÚ,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Mạnh Tiến

Nơi công tác

HVCH, Học viện Chính trịbị

 

Bài báo

27

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tác giả bài viết

Trần Thị Hồng Duyên

Nơi công tác

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 

Bài báo

28

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TẠO HÌNH Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON QUẬN GÒ VẤP, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thu Thủy*, Đỗ Duy Môn**

Nơi công tác

* HVCH, Học viện Chính trị

** PGS.TS, Học Viện Chính trị

 

Bài báo

29

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

NỘI DUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

Tác giả bài viết

Đỗ Thanh Tâm

Nơi công tác

Học viên Cao học, Học viện Chính trị

 

 

 

Bài báo

30

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ RÈN LUYỆN THÓI QUEN HÀNH VI ĐẠO ĐỨCCHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tác giả bài viết

Nguyễn Quý Dũng

Nơi công tác

GV trường THPT Đan Phượng, Hà Nội

 

Bài báo

31

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUẢN LÝHOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TIỂU HỌC

Tác giả bài viết

Lê Viết Anh

Nơi công tác

Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

 

Bài báo

32

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 152 – Kỳ I – T9/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬPCỦA SINH VIÊN NGÀNH Y THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Tác giả bài viết

Phan Hoàng Trọng

Nơi công tác

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP Hồ Chí Minh

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê