Số 151 (Kỳ II - Tháng 8 - 2017)

14:26:00 12/10/2017

Bài báo

1

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

  ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐỂ DẠY BÀI

“GIỚI THIỆU VÀ SỬ DỤNG CÁC HÀM CƠ BẢN TRONG EXCEL 2010” CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN

Tác giả bài viết

Lê Quang Minh

Nơi công tác

ThS. Phó Trưởng Bộ môn Tin học. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. Trường Đại học Đồng Tháp

 

Bài báo

2

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

 ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TINTRONG DẠY HỌC MÔN TOÁN THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈTẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Tác giả bài viết

Nguyễn Ngọc Linh

Nơi công tác

ThS, Khoa Đại cương - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

Bài báo

3

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ SỬDỤNG CÔNG NGHỆTHÔNG TIN TRONG LỚP HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NON HIỆN NAY

Tác giả bài viết

Nguyễn Mạnh Tuấn

Nơi công tác

TS. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

Bài báo

4

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

ĐÀO TẠO MÔ ĐUN KỸ THUẬT LÁI ĐẦU MÁY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ THEO ĐỊNH HƯỚNG GẮN NHÀ TRƯỜNG VỚI DOANH NGHIỆP

Tác giả bài viết

Bùi Văn Hồng*, Nguyễn Hoàng Phong**

Nơi công tác

* TS, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

** Trường cao đẳng nghề Đường Sắt

 

Bài báo

5

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

VAI TRÒ CỦA DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ TRONG VIỆC RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGHỀNGHIỆP CHO SINH VIÊN CÁC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Tác giả bài viết

Đoàn Thị Thanh Huyền

Nơi công tác

ThS, Trường Đại học tài nguyên và môi trường Hà Nội

 

Bài báo

6

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO VÀO DẠY HỌC KHÁI NIỆM SỐCHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 2

Tác giả bài viết

Nguyễn Dương Hoàng*, Trương Thị Thiên Kim**

Nơi công tác

* TS. Trường Đại học Đồng Tháp

** Trường Tiểu học Hòa An 1 - Giồng Riềng - Kiên Giang

 

Bài báo

7

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

RÈN LUYỆN TƯ DUY LOGIC THÔNG QUA DẠY HỌC CÁC YẾU TỐHÌNH HỌC TOÁN LỚP 3

Tác giả bài viết

Nguyễn Dương Hoàng*, Nguyễn Thị Mai**

Nơi công tác

* TS. Trường Đại học Đồng Tháp

** Trường Tiểu học Lê Lợi - Rạch Gá - Kiên Giang

 

Bài báo

8

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINHTRONG DẠY HỌC VẬT LÍ

Tác giả bài viết

Lê Văn Giáo*, Nguyễn Thị Bảo Trang**

Nơi công tác

PGS. TS. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

** HVCH, trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

 

Bài báo

9

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP DAO ĐỘNG ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN ĐỔI LAPLACE CHO HỌC SINH CHUYÊN VẬT LÝ

Tác giả bài viết

Phạm Thị Phú*, Lê Thịnh**

Nơi công tác

* PGS. TS. Trường Đại học Vinh

** Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tp HCM

 

Bài báo

10

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN VẬT LÍĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Quỳnh Ngoan*

Nơi công tác

* ThS. Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

 

Bài báo

11

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

CẤU TRÚC VĂN HÓA ĐỌC BỊ BIẾN ĐỔIDƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TIỆN ĐỌC

Tác giả bài viết

Trần Bá Long*

Nơi công tác

* ThS, P. Trưởng phòng Khoa học - Thông tin - Tư liệu, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

 

 

Bài báo

12

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG VĂN HÓA ĐỌC HIỆN NAY

Tác giả bài viết

Trần Bá Long, Trần Duy Rônin*

Nơi công tác

* ThS, Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

 

Bài báo

13

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN

VỐN THÀNH NGỮ VÀ TỤC NGỮ CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

Tác giả bài viết

Phan Thị Hương Giang*

Nơi công tác

* Trường ĐHSP - Đại học Huế

 

Bài báo

14

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ ỞTRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tác giả bài viết

Đinh Thị Hằng*

Nơi công tác

* HVCH, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 

Bài báo

15

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ

TRONG DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÍ ỞTRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tác giả bài viết

Nguyễn Văn Thái*

Nơi công tác

* ThS. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 

Bài báo

16

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

SỬDỤNG KỸ THUẬT TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG

Tác giả bài viết

Nguyễn ThịThanh Ngân*

Nơi công tác

* Trường THPT Sơn Tây, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

 

Bài báo

17

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP NGOẠI NGỮ -

MỘT BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ

Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Tác giả bài viết

Đặng Đức Chính*

Nơi công tác

* ThS, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

 

 

 

Bài báo

18

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

LỰA CHỌN SỬ DỤNG HOẠT ĐỘNG BỔ SUNG VÀ

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO GIỜ DẠY NGOẠI NGỮ

Tác giả bài viết

Lê Minh Hằng*

Nơi công tác

* Bộ môn Ngoại ngữ - Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

 

Bài báo

19

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ MỚI TRONG ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲKỸ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ NĂM THỨ NHẤT

Tác giả bài viết

Hồ Thị Phương Mai*

Nơi công tác

* ThS. Khoa Ngoại ngữ-Trường CĐSP Nghệ An

 

Bài báo

20

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN THỂ DỤC CHO HỌC SINHTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞTÂY SƠN - THÀNH PHỐĐÀ NẴNG

Tác giả bài viết

Nguyễn Thanh Tùng*

Nơi công tác

* TS, Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

 

Bài báo

21

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC

CHO NAM SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ

Tác giả bài viết

Trần Duy Hòa*, Nguyễn Thanh Nguyên**

Nơi công tác

*TS. Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

** ThS, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

 

Bài báo

22

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢHOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA THỂ DỤC THỂ THAOCHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ

Tác giả bài viết

Nguyễn Thanh Tùng*, Trần Văn Nho**

Nơi công tác

* TS, Trường Đại học TDTT Đà Nẵng

** Trường Cao dẳn công nghiệp Huế

 

Bài báo

23

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

MỘT SỐBIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY HỌC PHẦN “PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO TRẺ MẦM NON”

Tác giả bài viết

Dương Thị Tuyết*

Nơi công tác

* Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn

Bài báo

24

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN

TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Tác giả bài viết

Võ Thị Thanh Lan*

Nơi công tác

* Văn phòng Đảng - Đoàn, Trường Đại học Đồng Tháp.

 

Bài báo

25

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

KINH NGHIỆM GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG ỞMỘT SỐNƯỚC VÀ ĐỀXUẤT VÀO GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨCCHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TỈNH AN GIANG

Tác giả bài viết

Trần Văn Hùng*

Nơi công tác

* ThS, Trường Đại học An Giang

 

Bài báo

26

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

CÁC YẾU TỐẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÒNG NGỪA VI PHẠM KỶ LUẬTCỦA QUÂN NHÂN ỞBINH CHỦNG ĐẶC CÔNG

Tác giả bài viết

Hà Ngọc Thảnh*

Nơi công tác

* Thượng tá, ThS. Học viện Chính trị

 

Bài báo

27

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO ỞTRƯỜNG TIỂU HỌC

Tác giả bài viết

Trần Ngọc Bích*, Nguyễn Thị Thu Hằng**

Nơi công tác

* TS. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

** Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

 

Bài báo

28

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

TRONG DẠY HỌC MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI (LỚP 3)

Tác giả bài viết

Võ Kim Long*

Nơi công tác

* Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập tỉnh Phú Yên - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên

 

Bài báo

29

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THỎA THUẬN

CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN

VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH

Tác giả bài viết

Lê Thị Bé Tuyết*

Nơi công tác

* Trường Đại họcThủ Dầu Một

 

Bài báo

 

30

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI

ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀNHẰM HÌNH THÀNH KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ MẪU GIÁO 3 - 4 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON

Tác giả bài viết

Ngô Thị Phương Thảo*, Nguyễn Thị Hải Yến**

Nơi công tác

* ThS. Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

**Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên

 

Bài báo

31

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH THÔNG QUAHOẠT ĐỘNG GÓC GIÚP TRẺ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔIPHÁT TRIỂN KỸ NĂNG HỢP TÁC

Tác giả bài viết

Lê Thị Hoàng Điệp*

Nơi công tác

* Khoa GD Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Phú Yên

 

Bài báo

32

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Tác giả bài viết

Hà Thị Vân Anh*

Nơi công tác

* ThS, Trường Đại học Đồng Nai

 

Bài báo

33

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG THPT QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH

Tác giả bài viết

Thái Quang Cường*

Nơi công tác

* Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

 

Bài báo

34

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SÁNG TẠO

VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TỈNH BẮC NINH

Tác giả bài viết

Nguyễn Thu Nga*

Nơi công tác

* Học viên Cao học Trường ĐH Giáo dục, ĐHQG Hà Nội

 

Bài báo

35

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CHO SINH VIÊN KHOA VĂN HÓA - DU LỊCH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Tác giả bài viết

Lương Thị Huỳnh Như*, Nguyễn Hữu Gọn**

Nơi công tác

* ThS. Trường ĐH Đồng Tháp

** ThS. Trường ĐH Đồng Tháp

 

Bài báo

36

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ

ỞTRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞTRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Tác giả bài viết

Trần Thu Thủy*

Nơi công tác

* Trường THCS Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

 

Bài báo

37

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN QUÂN SỰỞ HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Tác giả bài viết

Vũ Thanh Tùng*

Nơi công tác

* Giảng viên, Học viện An ninh Nhân dân

 

Bài báo

38

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ GIÁO DỤC VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG

CHO HỌC SINH ỞTRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀKỸ THUẬT

VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

Tác giả bài viết

Trần Thị Yến*

Nơi công tác

* Học viên Cao học Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

 

Bài báo

39

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI ỞCÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞHUYỆN CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI

Tác giả bài viết

Đặng Thị Phương Hạnh*

Nơi công tác

* Học viên Cao học, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

 

Bài báo

40

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Tác giả bài viết

Nguyễn Bách Thắng*, Nguyễn Thị Trung Thủy**

Nơi công tác

* TS, Trường Đại học An Giang

** Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn

 

Bài báo

41

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

CÁC YẾU TỐTÁC ĐỘNG TỚI QUẢN LÝ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ 5 TUỔI ỞCÁC TRƯỜNG MẦM NONQUẬN BA ĐÌNH, HÀ NỘI

Tác giả bài viết

Lê Bảo Ngọc*

Nơi công tác

* Hiệu trưởng Trường mầm non Chim non Quận Ba Đình, Hà Nội

 

Bài báo

42

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO ỞTRƯỜNG THCS BẠCH LONG, HUYỆN GIAO THỦY, TỈNH NAM ĐỊNH

Tác giả bài viết

Lê Văn Thủy*

Nơi công tác

* Phó Hiệu Trưởng trường THCS Bạch Long, GiaoThủy, Nam Định

 

Bài báo

43

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐỞCÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞHUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG

Tác giả bài viết

Kiều Văn Lay*

Nơi công tác

* Trường THCS Hồng Giang, Lục Ngạn, Bắc Giang

 

Bài báo

44

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNGCHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐHỒ CHÍ MINH

Tác giả bài viết

Huỳnh Văn Bình*

Nơi công tác

* Trường THPT Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

 

Bài báo

45

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

ỞTRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Tác giả bài viết

Lương Thị Thùy Vân*

Nơi công tác

* Thượng úy, Trường Cao đẳng CSND II

 

Bài báo

46

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

NỘI DUNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP CẢNH SÁT VŨ TRANG

Tác giả bài viết

Nguyễn Công Vui*

Nơi công tác

* Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang

 

Bài báo

47

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 151 – Kỳ II – T8/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TIẾNG ANHTẠI CÁC TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ỞTHÀNH PHỐNINH BÌNH

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thúy Vân*

Nơi công tác

* Phó Trưởng phòng đào tạo ngoại ngữ, Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Hướng nghiệp tỉnh Ninh Bình

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê