Số 148 (Kỳ I - Tháng 7 - 2017)

16:09:00 06/10/2017

Bài báo

1

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA HỌC SINH LỚP 5

BẰNG TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

 2. Đánh giá kết quả học tập môn Toán bằng trắc nghiệm khách quan đối với học sinh lớp 5

3. Những thuận lợi và khó khăn

4. Kết luận

Tác giả bài viết

  Nguyễn Thị Cẩm Hương

 

Bài báo

2

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

  RÈN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

TRONG DẠY HỌC MẠCH NỘI DUNG SỐ HỌC

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Kĩ năng giải toán có lời văn của học sinh tiểu học

3. Thực trạng kĩ năng giải toán có lời văn của học sinh tiểu học

4. Một số đề xuất rèn luyện kĩ năng giải toán có lời văn trong dạy học mạch nội dung số học

Tác giả bài viết

Lê Thị Thu Hương*, Nguyễn Phương Linh

 

Bài báo

3

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

  SỬ DỤNG THÍ NGHIỆM KẾT NỐI MÁY VI TÍNHTRONG DẠY HỌC KIẾN THỨC VỀ BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Kiến thức cơ bản về động lượng và bảo toàn động lượng

3. Thí nghiệm ghép nối MVT kiểm nghiệm định luật bảo toàn động lượng

Tác giả bài viết

Nguyễn Hồng Hải, Lâm Thị Thanh Phương, Nguyễn Thị Xuân Đào

 

Bài báo

4

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

  THIẾT KẾ CHẾ TẠO BỘ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG VỀ SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA CƠ NĂNG THÀNH NHIỆT NĂNG

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Xây dựng thiết bị thí nghiệm về sự chuyển hóa cơ năng thành nhiệt năng.

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Xaypaseuth VYLAYCHIT*, Nguyễn Văn Biên**Nguyễn Anh Thuấn

 

 

Bài báo

5

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

 SỬ DỤNG MÁY SCAN SỐ HÓA TÀI LIỆU HỖ TRỢ DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Sử dụng máy Scan số hóa tài liệu hỗ trợ dạy học

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Trung Thành

 

Bài báo

6

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

 SỬ DỤNG HỢP LÍ HỆ THỐNG CÂU HỎITRONG PHÂN MÔN TẬP ĐỌC SÁCH TIẾNG VIỆT TIỂU HỌC

Tác giả bài viết

Huỳnh Thị Như Huyền

 

Bài báo

7

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

THIẾT KẾ DỰ ÁN HỌC TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

VIẾT SÁNG TẠO CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Tác giả bài viết

Trần Thị Phượng Nga

 

Bài báo

8

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƯ PHẠM MÔN LỊCH SỬ:MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI

Tác giả bài viết

Bùi Hoàng Tân

 

Bài báo

9

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC DẠY HỌC CÁC MÔN GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

Tác giả bài viết

Chu Tuấn Hưng

 

Bài báo

10

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

NGHIÊN CỨU CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNGTRONG HOẠT ĐỘNG THỂ THAO

Tác giả bài viết

Lê Thị Minh Đạo

 

Bài báo

11

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

TỔ CHỨC DẠY HỌC TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO QUAN ĐIỂM “HỌC TẬP HỢP TÁC”

Tác giả bài viết

Đỗ Mai Quyên

 

Bài báo

12

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGHE HIỂU TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN

Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Tác giả bài viết

Triệu Thuỳ Hương

 

Bài báo

13

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH BẰNG TIẾNG ANH

CHO SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Bài báo

14

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

HỆ THỐNG THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ TRÒ CHƠI TRONG GIẢNG DẠY

MÔN TIẾNG ANH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tác giả bài viết

Trần Thị Thúy Lan

 

Bài báo

15

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁKẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

Tác giả bài viết

Nguyễn Nam Thành, Nguyễn Văn Đông

 

Bài báo

16

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN GÓP PHẦNNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI CÁC TRƯỜNG NGHỀ

Tác giả bài viết

Nguyễn Quốc Vỹ

 

Bài báo

17

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

NHU CẦU THAM VẤN TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Quỳnh*, Lê Vĩnh Hoàng Linh

 

Bài báo

18

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNGCHO HỌC SINH TIỂU HỌC TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Tác giả bài viết

Trần Lưu Hoa

 

Bài báo

19

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

NGUYÊN TẮC GIỮ GÌN HÒA KHÍ TRONG QUẢN LÍ GIÁO DỤC

Tác giả bài viết

Đặng Thành Hưng

 

Bài báo

20

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌCTHEO TIẾP CẬN CDIO

Tác giả bài viết

Ngô Đức Nhàn

 

Bài báo

21

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN HƯNG YÊN THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

 

Bài báo

22

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP CẢNH SÁT VŨ TRANG

Tác giả bài viết

Trịnh Anh Dũng

 

Bài báo

23

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

PHÁT HUY VAI TRÒ TỰ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔNCỦA GIÁO VIÊN MẦM NON Ở QUẬN 3, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tác giả bài viết

Hà Thị Mai Lan

 

Bài báo

24

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

CỦA HIỆU TRƯỞNG Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tác giả bài viết

Vũ Trí Thanh

 

Bài báo

25

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ NHẰMPHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SINH VIÊN ĐẠI HỌC

Tác giả bài viết

Nguyễn Văn Khoa

 

Bài báo

26

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KỸ NĂNG MỀM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Út Sáu*, Nguyễn Thị Thanh**Phạm Thị Thanh Thu

 

Bài báo

27

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH NHÂN DÂN I

Tác giả bài viết

Lê Thế Hoan

 

Bài báo

28

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ GIÁO DỤC AN TOÀN GIAO THÔNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Tác giả bài viết

Vũ Thị Thảo

 

Bài báo

29

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINHCÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN NGÔ QUYỀN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Tác giả bài viết

Phạm Văn Tuấn

 

Bài báo

30

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCTẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG XÁ HUYỆN GIA LÂM, HÀ NỘI

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Hiền

 

Bài báo

31

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNGỞ TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐAM SAN

Tác giả bài viết

Nguyễn Thái Bình*, Phan Quốc Lâm

 

Bài báo

32

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 148 – Kỳ I – T7/2017

Tên bài báo

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO Ở TÂY BẮCGIAI ĐOẠN 2007 - 2016

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thanh Bình*, Nguyễn Hải Yến

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê