Số 147 (Kỳ II - Tháng 6 - 2017)

16:08:00 06/10/2017

Bài báo

1

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

 VAI TRÒ CỦA DỰ BÁO NHU CẦU GIÁO VIÊNTRONG PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Lý luận và thực tiễn về công tác dự báo giáo dục

3. Kết luận

Tác giả bài viết

 Nguyễn Thị Thanh Huyền

 

Bài báo

2

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng công tác đào tạo chuyên ngành Kế toán tại TĐHTT

3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo chuyên ngành Kế toán tại TĐHTT

Tác giả bài viết

 Đinh Thị Lan

 

Bài báo

3

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG CÂU HỎI ĐỊNH HƯỚNG TƯ DUY HỌC SINH TRONG DẠY HỌC BÀI TẬP VẬT LÝ TRUNG HỌC CƠ SỞ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Câu hỏi định hướng tư duy học sinh trong dạy học vật lý

3. Kỹ năng sử dụng câu hỏi định hướng tư duy học sinh trong dạy học vật lý

4. Vận dụng - Câu hỏi định hướng tư duy trong dạy học bài tập “Vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn”

Tác giả bài viết

 Phạm ThịMỹ Hạnh

 

Bài báo

4

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ TÍNH TOÁN CÔNG SUẤTCỦA TURBINE GIÓ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI SINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Nghiên cứu quá trình chuyển đổi năng lượng gió và tính toán công suất của turbine gió

3. Kết quả và thảo luận

Tác giả bài viết

 Lưu Văn Phúc

 

Bài báo

5

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG GIÓ VÀ TÍNH TOÁN CÔNG SUẤTCỦA TURBINE GIÓ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI SINH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Nghiên cứu quá trình chuyển đổi năng lượng gió và tính toán công suất của turbine gió

3. Kết quả và thảo luận

Tác giả bài viết

 Lưu Văn Phúc

 

Bài báo

6

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG BỘ MẪU ẢNH CÁC LOÀI CHIM THUỘC BỘ HẠC CICONIIFORMES PHỤC VỤ GIẢNG DẠYỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Phương pháp xây dựng bộ mẫu ảnh

3. Kết quả xây dựng bộ mẫu ảnh từ năm 2012 đến năm 2016

4. Kết luận

Tác giả bài viết

 Đỗ Thị Như Uyên

 

Bài báo

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

HỆ THỐNG ĐIỆN SỬ DỤNG CHO ROBOT TỰ HÀNH

Nội dung

 

1. Giới thiệu

2. Robot tự hành và hệ thống điện sử dụng cho robot tự hành

3. Kết luận

Tác giả bài viết

 Nguyễn Thị Thanh*, Lê Đức Minh

 

Bài báo

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA NGHỀ ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP THANH HÓA

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Xây dựng mô hình khung chuẩn đầu ra nghề ĐTCN

3. Chuẩn đầu ra nghề ĐTCN

4. Đánh giá, thử nghiệm

5. Kết luận

Tác giả bài viết

 Nguyễn Văn Hiếu

 

Bài báo

9

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

THIẾT KẾ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ TRONG DẠY HỌCMÔN KHOA HỌC Ở TIỂU HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Nội dung

 

1. Đánh giá môn Khoa học ở tiểu học theo tiếp cận năng lực

2. Quy trình thiết kế công cụ đánh giá trong dạy học môn Khoa học ở tiểu học theo tiếp cận năng lực

3. Thiết kế bài test đánh giá học sinh trong dạy học bài “Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?” (Bài 7, Khoa học 4)

Tác giả bài viết

 Nguyễn Thị Duyên

 

Bài báo

10

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT

DẠY HỌC CHO GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Những vấn đề chung về bồi dưỡng kỹ năng sử dụng PTKTDH cho giảng viên các trường quân đội

3. Thực trạng kỹ năng sử dụng PTKTDH của giảng viên các trường quân đội

4. Biện pháp bồi dưỡng kỹ năng sử dụng PTKTDH cho giảng viên các trường quân đội

Tác giả bài viết

 Trần Đức Thắng

 

Bài báo

11

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC LỊCH SỬ TRÊN LỚPTHEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số vấn đề lý luận về HĐDH theo hướng phát triển năng lực

3. Các biện pháp tổ chức HĐDH lịch sử trên lớp theo hướng PTNL học sinh

Tác giả bài viết

 Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Bài báo

12

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG CÂU HỎI TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁQUÁ TRÌNH THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Lý luận về KT, ĐG trong dạy học lịch sử

3. Sử dụng câu hỏi KT, ĐG quá trình theo hướng PTNL HS trong DHLS ở trường THPT

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Hoàng Kiều Hoa

 

Bài báo

13

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

ỨNG DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC TÍCH CỰCTRONG GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦAĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC - ĐẠI HỌC HUẾ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Giảng dạy môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam theo hệ thống tín chỉ

3. Ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Lữ Hồng Anh

 

Bài báo

14

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

DẠY HỌC NGỮ PHÁP TIẾNG ANH THÔNG QUAHOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng công tác dạy-học môn tiếng Anh ở Trường Đại học Tân Trào

3. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy - học môn Ngữ pháp tiếng Anh thông qua hoạt động giao tiếp cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào.

4. Thực nghiệm phương pháp dạy học ngữ pháp tiếng Anh thông qua hoạt động giao tiếp cho sinh viên Trường ĐH Tân Trào.

Tác giả bài viết

Đồng Thị Xuân Dung

 

Bài báo

15

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY - HỌC TIẾNG ANH

CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng về năng lực tiếng Anh của sinh viên TĐHTT

3. Cơ sở lý luận về sự thành công trong học ngoại ngữ

4. Giải pháp nâng cao chất lượng dạy-học môn tiếng Anh ở TĐHTT

5. Kết luận

Tác giả bài viết

Phạm Thục Anh

 

Bài báo

16

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN GÓP PHẦN ĐẠT CHUẨN NĂNG LỰC NGÔN NGỮKHI HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Đặc điểm và bản chất của hoạt động tự học và động cơ học tập (động lực học)

3. Vai trò của GV trong việc xây dựng phương pháp tự học và động cơ học tập (động lực học) cho SV

4. Xây dựng phương pháp tự học cho SV

Tác giả bài viết

Đào Thị Kim Nhung

 

Bài báo

17

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

GIẢNG DẠY KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANHCHO SINH VIÊN NĂM THỨ 3 CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Bố cục một bài thuyết trình

3. Bốn bước cơ bản để thực hiện một bài thuyết trình

4. Tiêu chí đánh giá một bài thuyết trình

5. Hiệu quả của thuyết trình đối với việc dạy và học ngoại ngữ

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Vân Anh

 

Bài báo

18

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG KỸ THUẬT DICTOGLOSS ĐỂ TẠO NGỮ CẢNH TRONG DẠY NGỮ PHÁP CHO SINH VIÊNNGÀNH SƯ PHẠM TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số đặc điểm trong dạy học môn Ngữ pháp trong trường cao đẳng sư phạm

3. Dạy ngữ pháp trong ngữ cảnh bằng chính tả (Dictogloss)

4. Vận dụng phương pháp chính tả vào dạy ngữ pháp trong ngữ cảnh

Tác giả bài viết

Võ Thị Khánh Linh*, Nguyễn Phương Thúy

 

Bài báo

19

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG

NÂNG CAO THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Lựa chọn và ứng dụng trò chơi vận động nâng cao thể chất cho sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Hà Tĩnh”

3. Lựa chọn trò chơi vận động nâng cao thể chất cho sinh viên năm thứ nhất, trường Đại học Hà Tĩnh

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Trần Thanh Tiến*; Nguyễn Hồng Quang

Bài báo

20

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNGBÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC MẠNH TỐC ĐỘ CHO NAM SINH VIÊNCHUYÊN SÂU THỂ DỤC NĂM THỨ 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam sinh viên chuyên sâu thể dục

3. Kết quả thực hiện bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam sinh viên năm 2 chuyên sâu Thể dục trường Đại học TDTT Đà Nẵng

Tác giả bài viết

Trần Thanh Tiến*, Trần Thị Toàn

 

Bài báo

21

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN SINH VIÊNSƯ PHẠM MẦM NON THỰC HIỆN CÁC BÀI XÉ, CẮT, DÁN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Xây dựng quy trình hướng dẫn các bài xé, cắt, dán theo hướng phát triển năng lực

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Văn Hoàn

 

Bài báo

22

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

GIÁO DỤC HÀNH VI GIAO TIẾP CÓVĂN HÓA CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI QUA VIỆC TỔCHỨC CHẾĐỘSINH HOẠT HÀNG NGÀY ỞTRƯỜNG MẦM NON

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Giáo dục hành vi giao tiếp (GDHVGT) có văn hóa cho trẻ 5-6 tuổi qua việc tổ chức chế độ sinh hoạt hàng ngày ở trường mầm non

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Trần ThịThanh

 

Bài báo

23

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

DẠY HỌC KẾT HỢP - NHỮNG ÍCH LỢI VÀ THÁCH THỨC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Khái niệm - đặc điểm của dạy học kết hợp (Blended learning)

3. Ích lợi và thách thức của dạy học kết hợp

Tác giả bài viết

Bùi Thị Thúy Hằng

 

Bài báo

24

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG TRONG HOẠT ĐỘNG

HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Vì sao phải phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên trong học tập?

3. Những yếu tố tác động đến việc phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên trong học tập

4. Một số giải pháp nhằm phát huy tinh tính tích cực, chủ động của sinh viên trong quá trình học tập

Tác giả bài viết

Vũ Thị Hồng Hạnh

 

Bài báo

25

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

DẠY HỌC TÂM LÍ HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẠ LONG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học Tâm lý học

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Vũ Thanh Hoà

 

Bài báo

26

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO NĂNG LỰC GIAO TIẾP SƯ PHẠM CHO SINH VIÊN

KHOA MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng năng lực GTSP khoa Mầm non

3. Các biện pháp nâng cao năng lực GTSP cho SV khoa Mầm non

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Cảnh

 

Bài báo

27

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

HOÀN THIỆN QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNGTRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Các nội dung cơ bản và quy trình đánh giá hiệu trưởng trường THPT theo Chuẩn hiệu trưởng

3. Đề xuất các bước nhằm hoàn thiện quy trình đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý trường THPT theo Chuẩn hiệu trưởng

Tác giả bài viết

Phan Trọng Nam*, Lê Thị MỹDung

Bài báo

28

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Tổng quan nghiên cứu về quản lý đội ngũ giảng viên trường cao đẳng trong bối cảnh đổi mới giáo dục

3. Đánh giá chung

Tác giả bài viết

Nguyễn Long An Di

 

Bài báo

29

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂNĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG CÁC TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

3. Yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục nhà trường trong giai đoạn mới

4. Yêu cầu tính đặc thù của lao động quản lý và chức trách, nhiệm vụ của cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường trong giai đoạn mới

Tác giả bài viết

Nguyễn Bách Thắng*, Nguyễn Văn Tuấn

 

Bài báo

30

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

Ở TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng đổi mới PPDH ở Trường Sĩ quan Không quân (SQKQ)

3. Các biện pháp quản lý đổi mới PPDH ở Trường SQKQ

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Bật Trường

 

Bài báo

31

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNHTHEO HƯỚNG TỰ CHỦ CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Tự chủ tài chính đối với các trường đại học công lập

3. Những hạn chế của cơ chế tự chủ tài chính hiện hành

4. Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính theo hướng tự chủ của trường đại học công lập trong giai đoạn hiện nay

Tác giả bài viết

Ngô Đức Nhàn

 

Bài báo

32

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬPCỦA SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP -THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng về công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

3. Giải pháp về công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Huỳnh Tấn Thạch, Trần Kim Duyên

 

Bài báo

33

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

DẠY HỌC VỀ GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG MỘT GIẢI PHÁP TÍCH CỰC

ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Khái niệm giáo dục môi trường

3. Dạy học về Giáo dục môi trường là một giải pháp tích cực trong vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Giang

 

Bài báo

34

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC ĐIỆN TỬ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin ở các trường tiểu học quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Đào Thị Cẩm Ly

 

Bài báo

35

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC DẠY HỌC Ở TRUNG TÂMGIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH ĐÁP ỨNGYÊU CẦU XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng TCDH ở Trung tâm GDNN - GDTX đáp ứng yêu cầu XDXHHT

3. Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến TCDH ở Trung tâm GDNN - GDTX đáp ứng yêu cầu XDXHHT

3. Các biện pháp tổ chức dạy học ở Trung tâm GDNN - GDTX.

Tác giả bài viết

Nguyễn Ngọc Thiêm

 

Bài báo

36

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Ở TRƯỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng QLDH theo hướng PTNLNH ở Trường PTDTNT THPT huyện Điện Biên Đông

3. Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng dạy học và PTNLNH ở trường phổ thông DTNT THPT

Tác giả bài viết

Vũ Trung Hoàn

 

Bài báo

37

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ DẠY HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌCHUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý dạy học trong các TTH theo hướng PTNLNH

3. Kết quả nghiên cứu thực tiễn

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Vũ Trọng Thủy

 

Bài báo

38

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CHỦ NHIỆM LỚP Ở CÁC TRƯỜNG THPT THUỘC KHU VỰC ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂNHUYỆN NHƯ THANH, TỈNH THANH HÓA

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Thực trạng quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp ở các trường THPT huyện Như Thanh

3. Biện pháp quản lý HĐCN lớp ở các trường THPT thuộc khu vực ĐBKK của huyện Như Thanh

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Ngọc Hải

Bài báo

39

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN LỤC NGẠN, TỈNH BẮC GIANG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số khó khăn trong quản lý HĐHT của học sinh dân tộc thiểu số ở các trường THCS huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

3. Biện pháp quản lý HĐHT của HS DTTS ở các trường THCS huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang hiện nay

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Kiều Văn Lay

 

Bài báo

40

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌCQUẬN NGÔ QUYỀN, HẢI PHÒNG THEO YÊU CẦUTRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý HĐDH ở các trường tiểu học quận Ngô Quyền theo yêu cầu chuẩn quốc gia mức độ 2 (CQGMĐ2)

3. Biện pháp quản lý HĐDH ở các TTH quận Ngô Quyền theo yêu cầu CQGMĐ 2

Tác giả bài viết

Đỗ Thu Hiền

 

Bài báo

41

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰA TRÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Biện pháp quản lý hoạt động BDCBCC dựa trên ứng dụng CNTT

Tác giả bài viết

Đỗ Thu Hiền

 

Bài báo

42

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNGHỖ TRỢ SINH VIÊN NỘI TRÚ TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra cho công tác quản lý hoạt động hỗ trợ SV nội trú tại Đại học quốc gia Hà Nội hiện nay

3. Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động hỗ trợ SV nội trú tại Đại học quốc gia Hà Nội

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Thành Thật

 

Bài báo

43

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC - MẦM NON, TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Các HĐXH được quy đổi ra ngày công tác xã hội

3. Kết quả hoạt động CTXH của SV khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp

4. Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động CTXH cho SV khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp

Tác giả bài viết

Trương Công Vĩnh Khanh, Lê Thị Mai An

 

Bài báo

44

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

PHỐI HỢP ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 3 - BỘ QUỐC PHÒNG VÀ CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng về việc phối hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực

3. Giải pháp phối hợp giữa Trường Cao đẳng nghề số 3 và cộng đồng doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực

Tác giả bài viết

Đỗ Đức Thu

 

Bài báo

45

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC XÃ HỘI PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC MẦM NON Ở CÁC XÃ VEN BIỂN HUYỆN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng huy động các nguồn lực xã hội để phát triển GDMN tại các xã vùng ven biển huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

3. Biện pháp HĐCNLXH phát triển GDMN tại các xã vùng ven biển huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Tác giả bài viết

Ngô Thị Hòa

 

Bài báo

46

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINHTRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Hình thức giáo dục KNS cho học sinh THPT

3. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục KNS thông qua HĐXH cho HS THPT

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thanh Huyền*, Ngô Thị Ngọc Lan

 

Bài báo

47

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TRÒ CHƠI ĐÓNG KỊCHCHO TRẺMẪU GIÁO LỚN Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NONTHỊ XÃ SÔNG CẦU, TỈNH PHÚ YÊN

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng tổ chức TCĐK cho trẻ MGL ở các trường MN thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

3. Biện pháp tổ chức TCĐK cho trẻ MGL ở các trường MN thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

Tác giả bài viết

Huỳnh Thị Dự

 

Bài báo

48

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 147 – Kỳ II – T6/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG THCS HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ NỘI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng đội ngũ CBQL trường THCS huyện Phú Xuyên

3. Các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trương THCS huyện Phú Xuyên

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Trương Thanh Hưng

 

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê