Số 145 (Kỳ II - Tháng 5 - 2017)

16:08:00 07/06/2017

Bài báo

1

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

 VẬN DỤNG PHÉP BIẾN HÌNH VÀO GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN CHỨNG MINH HÌNH HỌC PHẲNG SƠ CẤP

Nội dung

 

  1. Đặt vấn đề

  2. Các khái niệm cơ bản

 3. Các ví dụ điển hình

Tác giả bài viết

  Đinh Hà Minh Tâm*, Trần Lệ Thủy

 

Bài báo

2

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG KIẾN THỨC TOÁN HỌC KHẢO SÁTCÁC PHƯƠNG TRÌNH LIÊN TỤC TRONG VẬT LÝ

Nội dung

 

  1. Mở đầu

2. Sử dụng kiến thức toán học khảo sát các phương trình liên tục trong Vật lý

3. Kết luận

Tác giả bài viết

  Lê Minh Thanh Châu*, Nguyễn Hoàng Phúc

 

Bài báo

3

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ DẠY - HỌC BÀI “CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU” VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM  PHÂN TÍCH VIDEO

Nội dung

 

1. Giới thiệu về phần mềm Galileo và “Chuyển động thẳng biến đổi đều”

2. Phương pháp phân tích Video bằng phần mềm Galileo

3. Thực nghiệm

4. Kết luận

Tác giả bài viết

  Nguyễn Hồng Hải, Nguyễn Thị Xuân Đào, Phạm Đức Thọ, Trình Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Lan Anh, Trịnh Thị Hồng, Trần Công Kha

 

Bài báo

4

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM CỦA HỌC SINH TRONG

HỌC TẬP VẬT LÍ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Nghiên cứu các cơ sở để xây dựng mô hình cấu trúc NL thực nghiệm

3. Kết luận

Tác giả bài viết

  Phạm Thị Phú*, Nguyễn Ngọc Anh**, Võ Thị Minh Ngọc

 

Bài báo

5

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA HỌC SINHTRONG DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỀĐỊNH LUẬT CHƯƠNG “ CHẤT KHÍ”- VẬT LÍ10 VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Xây dựng tiến trình DHPH&GQVĐ về định luật với sự hỗ trợ của KTDHTC nhằm góp phần phát triển NLST cho HS

3. Xây dựng tiến trình dạy học PH&GQVĐ về định luật với sự hỗ trợ của KTDHTC cho kiến thức “Quá trình đẳng nhiệt - Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt”, nhằm góp phần phát triển NLST của HS

4. Kết luận

Tác giả bài viết

  Phan Thị Thanh Bình

 

Bài báo

6

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG TIÊU BẢN BỘ XƯƠNG ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNGGIÚP NGƯỜI HỌC TIẾP THU NHANH KIẾN THỨC GIẢI PHẪU

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Đối tượng, thời gian nghiên cứu và tư liệu nghiên cứu

3. Các bước cơ bản làm bộ xương

4. Trưng bày và bảo quản

Tác giả bài viết

  Võ Thị Huỳnh Như, Huỳnh Thanh Việt, Bùi Quốc Trung, Nguyễn Ngọc Duyên, Phương Nam, Lê Thị Thanh

 

Bài báo

7

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

DẠY HỌC BÀI THƠ TỰ TÌNH I (NGỮ VĂN LỚP 11) CỦA HỒ XUÂN HƯƠNG THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề

3. Dạy học bài thơ Tự tình I (ngữ văn lớp 11) của Hồ Xuân Hương theo phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Hạnh Vân

 

Bài báo

8

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP HỢP TÁC THEO CẶP, NHÓM

ĐỂ CẢI THIỆN KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊNKHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng của việc học kỹ năng nói tiếng Anh của SV tại Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Trường Đại học Đồng Tháp

3. Giải pháp học kỹ năng nói tiếng Anh của SV tại Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Trường Đại học Đồng Tháp

4. Kết quả thực nghiệm

5. Kết luận

Tác giả bài viết

Võ Thị Kim Thảo*, Lê Thanh Thủy

Bài báo

9

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP NÂNG CAO KỸ NĂNG NGHE HIỂU TIẾNG ANH

CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ HỆ CAO ĐẲNG

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Biện pháp nâng cao kỹ năng nghe hiểu tiếng Anh của SV chuyên ngữ hệ cao đẳng

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Lương Thị Hải Hà

 

Bài báo

10

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CHO SINH VIÊNCHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH BẰNG VIỆC TỔ CHỨC DẠY HỌC THEO DỰ ÁN VÀ DẠY HỌC THEO TÌNH HUỐNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Cơ sở lý luận của phương pháp dạy học theo dự án (Project -based) và dạy học theo tình huống (Situation-based)

3. Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án và dạy học tình huống vào dạy học học phần kĩ năng nghe 4 cho sinh viên chuyên ngành tiếng Anh

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Vân Anh

 

Bài báo

11

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN CÁC BÀI TẬP PHÁT TRIỂN THỂ LỰC CHUNG CHO ĐỘI TUYỂN BÓNG CHUYỀN NỮTRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

I. Đặt vấn đề

II. Kết quả nghiên cứu

1. Phỏng vấn lựa chọn các bài tập phát triển thể lực chung

2. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả các bài tập đã lựa chọn trên đối tượng VĐV nữ Trường Đại học Đồng Tháp

III. Kết luận

Tác giả bài viết

Hồ Thanh Tâm

 

Bài báo

12

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TRONG DẠY MÔN TIẾNG ANH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số khái niệm về phương pháp nghiên cứu tình huống trong dạy học tiếng Anh

3. Những khó khăn khi dạy học bằng phương pháp nghiên cứu tình huống

4. Nguyên tắc sử dụng bài tập tình huống trong dạy tiếng Anh

5. Thực trạng sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống trong dạy học môn tiếng Anh ở trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây

Tác giả bài viết

Hồ Thị Kim Ái

 

Bài báo

13

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG VỀ DẠY HỌC TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊNTẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng dạy học TA không chuyên tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây (CĐSP HT)

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Hương

 

Bài báo

14

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

TỔ CHỨC TRÒ CHƠI GIÚP TRẺ 5 TUỔI ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số trò chơi cụ thể

3. Phương pháp tiến hành và một số lưu ý khi tổ chức trò chơi

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Đào Thị Linh Giang

 

Bài báo

15

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

TRÍ TUỆ CẢM XÚC CỦA GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG MẦM NON

THÀNH PHỐ VINH, TỈNH NGHỆ AN

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Khách thể và phương pháp nghiên cứu

3. Kết quả nghiên cứu về mức độ biểu hiện TTCX của GVMN

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Thị Phương Dung

 

Bài báo

16

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN CÁC NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌCSƯ PHẠM TRONG QUÁ TRÌNH DẠY MÔN GIÁO DỤC HỌC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Những NL cần hình thành và phát triển cho SV Đại học Sư phạm thông qua môn GDH

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thanh Trà

 

Bài báo

17

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌCTHEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG AN NINH NHÂN DÂN

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Đổi mới PPDH theo hướng TCNL ở các trường an ninh nhân dân

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Mai Thị Dinh

 

Bài báo

18

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH

Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN EA KAR, TỈNH ĐĂK LĂK

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở trường trung học cơ sở

3. Đổi mới việc tổ chức hoạt động TNST theo tiếp cận phẩm chất, năng lực HS các trường THCS huyện Ea Kar, tỉnh Đăk Lăk

4 Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thanh Dương

 

Bài báo

19

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

GIÁO DỤC Ý THỨC HỘI NHẬP QUỐC TẾ CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong công tác giáo dục ý thức hội nhập quốc tế đối với SV trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn hiện nay

3. Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục ý thức hội nhập quốc tế đối với SV Trường Đại học Đồng Tháp hiện nay

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Đình Cường

 

Bài báo

20

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT CƠN GIẬN, LO ÂU VÀ STRESS TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Các ảnh hưởng của sự tức giận quá mức

3. Một số phương pháp chuyển hóa và kiểm soát sự tức giận

4. KẾt luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Lanh

 

Bài báo

21

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Sự cần thiết phải phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học huyện Nghi Lộc

3. Một số giải pháp phát triển đội ngũCBQL trường tiểu học huyện Nghi Lộc

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Như An*, Trần Thị Ánh Tuyết

 

Bài báo

22

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Vai trò của thiết bị dạy học và đội ngũ viên chức làm công tác TBDH

3. Định hướng công tác TBDH của các cấp quản lý

4. Các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển đội ngũ viên chức làm công tác TBDH ở trường THCS

5. Trách nhiệm của các chủ thể có liên quan đến quá trình phát triển đội ngũ viên chức làm công tác TBDH ở trường THCS

Tác giả bài viết

Nguyễn Hồng Ngọc

 

Bài báo

23

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

NỘI DUNG QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN LẠC THỦY, TỈNH HÒA BÌNH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực Trạng quản lý bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV trung học cơ sở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

3. Nội dung quản lý bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV trung học cơ sở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Xuân Hòa

 

 

Bài báo

24

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

ĐẢM BẢO CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊNTHEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỸ THUẬT

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng theo TCNL

3. Thực hiện các điều kiện đảm bảo để phát triển nghề nghiệp cho giảng viên trường cao đẳng kinh tế - kỹ thuật theo TCNL

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Huỳnh Thanh Ngân

 

Bài báo

25

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN THEO HƯỚNG CHUẨN HOÁ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM TRONG QUÂN ĐỘI

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng công tác xây dựng và phát triển đội ngũ GV trường Sĩ quan Không quân

3. Giải pháp xây dựng đội ngũ GV trường Sĩ quan Không quân theo hướng chuẩn hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và trường trọng điểm trong quân đội

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Hải Đăng

 

Bài báo

26

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Những vấn đề về phát triển đội ngũ giảng viên Trường Sĩ quan Thông tin theo hướng chuẩn hóa

3. Những biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Sĩ quan Thông tin theo hướng chuẩn hóa

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Đào Quốc Dân

 

Bài báo

27

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG CAO ĐẲNG HẢI DƯƠNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng về quản lý HĐTTSP của SV Trường Cao đẳng Hải Dương

3. Các biện pháp quản lý hoạt động thực tập sư phạm của Trường cao đẳng Hải Dương

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Trương Thị Hồng Diệp

 

Bài báo

28

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng hoạt động liên kết đào tạo quốc tế giữa Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội với các trường đại học nước ngoài

3. Biện pháp quản lý liên kết đào tạo giữa nhà trường với các trường đại học quốc tế

Tác giả bài viết

Phạm Thị Thu Huyền

 

Bài báo

29

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

NỘI DUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

CỦA GIÁO VIÊN CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Hoạt động giảng dạy và quản lý hoạt động giảng dạy của GV các trường tiểu học

3. Nội dung quản lý hoạt động giảng dạy của GV ở các trường tiểu học

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Mai

 

Bài báo

30

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA HỌC VIÊNTRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II ĐÁP ỨNGYÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Vai trò của hoạt động tự học trong giáo dục và đào tạo

3. Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên TCĐANNDII

Tác giả bài viết

Nguyễn Huy Hoàng

 

Bài báo

31

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP HUY ĐỘNG CỘNG ĐỒNG THAM GIA XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHUẨN QUỐC GIAỞ HUYỆN ĐẦM HÀ, TỈNH QUẢNG NINH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng HĐCĐ tham gia xây dựng trường THCS theo CQG ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

3. Biện pháp nâng cao hiệu quả HĐCĐ tham gia xây dựng trường THCS theo CQG ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Trung Hiếu

 

Bài báo

32

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI NHẰM ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA

GIÁO DỤC MẦM NON Ở HUYỆN MANG THÍT, TỈNH VĨNH LONG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng huy động nguồn lực xã hội thực hiện xã hội hóa GDMN ở huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

3. Một số biện pháp tăng cường huy động nguồn lực xã hội nhằm đẩy mạnh xã hội hóa GDMN trên địa bàn huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Đỗ Phi Sơn

 

Bài báo

33

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

BỒI DƯỠNG PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊCHO HỌC VIÊN CAO HỌC Ở HỌC VIỆN HẬU CẦN

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số giải pháp bồi dưỡng phẩm chất chính trị HVCHHC ở Học viện Hậu cần

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Hà Quang Hiếu

 

Bài báo

34

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

NỘI DUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH NGHỀ

CỦA HỌC VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Thực trạng về hoạt động thực hành nghề của học viên trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

3. Nội dung quản lý hoạt động thực hành nghề của học viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Đỗ Văn Trung

 

Bài báo

35

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

PHỐI HỢP NHÀ TRƯỜNG VÀ GIA ĐÌNH TRONG GIÁO DỤC Ý THỨC CỘNG ĐỒNG CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng về phối hợp nhà trường, gia đình trong việc giáo dục ý thức cộng đồng cho trẻ

3. Biện pháp tăng cường phối hợp nhà trường và gia đình trong GD ý thức cộng đồng cho trẻ MGL

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Hồ Thị Thanh Hương

 

Bài báo

36

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNGTHEO HƯỚNG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Biện pháp tổ chức các hoạt động ngoại khoá theo hướng phát triển năng lực HS THPT

3. Ví dụ về hoạt động ngoại khoá theo chủ đề

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Thị Hoài Thương

 

Bài báo

37

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

CHO ĐỒNG BÀO ÊĐÊ Ở BUÔN LÊ DIÊM, THỊ TRẤN HAI RIÊNG,

HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng GD giá trị VHTT cho đồng bào Êđê ở buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

3. Đánh giá chung về thực trạng GD giá trị VHTT cho đồng bào Êđê ở buôn Lê Diêm

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Thị Thu Trang

 

Bài báo

38

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH THEO HƯỚNG CHUẨN HÓA

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý HĐBD nghiệp vụ cho VCHC theo hướng chuẩn hóa

3. Các biện quản lý HĐBD nghiệp vụ cho VCHC theo hướng chuẩn hóa

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Phạm Mai Linh

 

 

 

 

Bài báo

39

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG

TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN HỚN QUẢN, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Những xu hướng đổi mới PPDH

3. Định hướng và nội dung chỉ đạo ĐMPPDH ở trường THCS huyện Hớn Quản là:

3.1. Định hướng chỉ đạo

3.2. Nội dung chỉ đạo

4. Tổ chức thực hiện ĐMPPDH ở trường THCS huyện Hớn Quản

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Đoàn Quốc Việt*, Phan Quốc Lâm

 

Bài báo

40

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Ở CÁC TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Vai trò của công nghệ thông tin (CNTT) trong bồi dưỡng cán bộ, công chức

3. Nội dung ứng dụng CNTT trong bồi dưỡng cán bộ, công chức

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Vũ Lộc An

 

Bài báo

41

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 145 – Kỳ II – T5/2017

Tên bài báo

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG NĂNG LỰC LAO ĐỘNG NỮ

TRONG CÁC LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG HÀ NỘI ĐỂ

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Năng lực làm kinh tế hộ gia đình của nữ lao động làng nghề TCMN truyền thống trên địa bàn Hà Nội

3. Nguồn nhân lực và sự tôn vinh lao động nữ

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Thị Ngọc Thúy

 

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê