Số 141 (Kỳ II - Tháng 3 - 2017)

16:03:00 07/06/2017

Bài báo

1

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

  RÈN LUYỆN VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM TOÁN THÔNG QUA VIỆC KHAI THÁC BÀI TOÁN

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

 2. Một số bài toán số học giúp rèn luyện và phát triển tư duy cho sinh viên ngành sư phạm toán

Tác giả bài viết

 Trần Lệ Thủy, Nguyễn Thị Hồng Vy

 

Bài báo

2

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

  ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TƯ DUY LÔGIC TOÁN HỌC HỌC SINH

THEO THUYẾT PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CỦA J.PIAGET

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Đánh giá năng lực tư luy lôgic toán học của HS theo thuyết phát triển nhận thức của J.Piaget trong dạy học phương trình qui về phương trình bậc nhất, bậc hai ở Đại số lớp 10

3. Kết luận

Tác giả bài viết

 Đào Long Biên

 

Bài báo

3

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TÍNH TOÁN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC

THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM MÔN TOÁN

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Năng lực tính toán và biểu hiện của năng lực tính toán

3. Phát triển năng lực trong dạy học toán ở Tiểu học

4. Phát triển năng lực tính toán cho HS Tiểu học thông qua hoạt động trải nghiệm môn Toán

5. Kết luận

Tác giả bài viết

 Lê Duy Cường

 

Bài báo

4

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

CÁC PHƯƠNG ÁN HÌNH THÀNH KHÁI NIỆM ĐỘNG LƯỢNG VÀ ĐỊNH LUẬT ĐỘNG LƯỢNG TRONG CÁC SGK VẬT LÍ LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Giải quyết vấn đề

3. Kết luận

Tác giả bài viết

 Mai Ngọc Anh

 

Bài báo

5

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

VẬN DỤNG LÝ THUYẾT KIẾN TẠO TRONG DẠY HỌC NỘI DUNG “CHỈ DẪN LẬP LUẬN” CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Mô hình của dạy học lý thuyết kiến tạo

3. Kết luận

Tác giả bài viết

 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

 

Bài báo

6

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN TƯ DUY TRỰC QUAN TRONG HỌC TẬP ĐỊA LÍ LỚP 12

THEO QUAN ĐIỂM SƯ PHẠM TƯƠNG TÁC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Làm thế nào để học sinh phát triển tư duy qua học tập trực quan (HTTQ)?

Tác giả bài viết

 Nguyễn ThịNinh

 

Bài báo

7

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ TRONG DẠY HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong dạy học từ vựng tiếng Anh

3. Kết luận

Tác giả bài viết

 Ngô Phương Thủy

 

Bài báo

8

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

PHỐI HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT

TRONG DẠY HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Một số phương pháp dạy học từ vựng tiếng Anh trong trường đại học đạt hiệu quả cao

3. Các phương pháp ghi nhớ từ vựng

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Tạ Thị Thanh Huyền

 

 

 

Bài báo

9

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG TÀI LIỆU GIẢNG DẠY TIẾNG HÀNTẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỦ ĐỨC THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Nội dung chương trình dạy học tiếng Hàn

3. Sử dụng cá loại tài liệu giảng dạy tiếng Hàn

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Trung Hiếu

 

Bài báo

10

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

ĐA DẠNG HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC NGOẠI KHÓA NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO MÔN ÂM NHẠC CHO SINH VIÊN NGÀNH MẦM NON Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Đa dạng hóa các hoạt động âm nhạc ngoại khóa

Tác giả bài viết

Hà Thị Thúy Linh

 

Bài báo

11

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

GIÁO DỤC MĨ THUẬT TIỂU HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC - TIẾP CẬN TỪ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC

PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ VIỆT NAM - ĐAN MẠCH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Vài nét về dạy học Mĩ thuật ở Tiểu học theo phương pháp mới

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Trần Thị Vân

 

Bài báo

12

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNGTRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở TRƯỜNG MẦM NON

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Các hình thức tổ chức HĐTNST ở trường MN

3. Những yêu cầu trong việc tổ chức HĐTNST ở trường MN

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Việt Thúy Hằng

 

Bài báo

13

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

KỸ NĂNG GIAO TIẾP VÀ ỨNG XỬ CỦA SINH VIÊN

THẾ NÀO CHO ĐÚNG, HIỆU QUẢ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Khái quát về giao tiếp và ứng xử

3. Giao tiếp thế nào để đạt hiệu quả

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Đinh Thị Minh Hiếu

 

Bài báo

14

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

NHẬN THỨC VỀ GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA HỌC VIÊN HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Nhận thức giá trị đạo đức của học viên Học viện An ninh Nhân dân

3. Thực trạng nhận thức về giá trị đạo đức của học viên Học viện An ninh nhân dân

4. Một số biện pháp nâng cao nhận thức về giá trị đạo đức của học viên Học viện An ninh nhân dân

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Huệ

 

Bài báo

15

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

PHÂN TÍCH, XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CÔNG VIỆC CỦA

VIÊN CHỨC THIẾT BỊ DẠY HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Nội dung

 

1. Phân tích, xác định vị trí việc làm và đánh giá thực hiện công việc của viên chức thiết bị dạy học ở trường THCS

2. Vận dụng lý luận vào việc phân tích, xác định công việc của người viên chức làm công tác TBDH ở trường THCS

Tác giả bài viết

Nguyễn Hồng Ngọc

 

Bài báo

16

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

NỘI DUNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG HỌC BỘ MÔN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Nội dung quản lý hoạt động PHBM trường THPT

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Vi Văn Thắng

 

Bài báo

17

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

HOÀN THIỆN MỤC TIÊU, CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC

NGOẠI NGỮ Ở HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Thực trạng mục tiêu, chương trình dạy học ngoại ngữ ở Học viện KHQS

3. Hoàn thiện mục tiêu, chương trình đào tạo ngoại ngữ ở Họcviện KHQS

Tác giả bài viết

Đậu Thị Giang Minh

 

Bài báo

18

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH

ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Các yếu tố tác động đến quản lý CTĐT chuyên ngành MT&TN ở trường đại học

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Cẩm Hằng

Bài báo

19

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH QUẢNG NINH

Nội dung

 

1. Thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin (UDCNTT) trong đổi mới phương pháp dạy học (PPDH)

2. Các biện pháp quản lý UDCNTT trong đổi mới PPDH

Tác giả bài viết

Bùi Thúy Phượng*, Ngô Quang Sơn

 

Bài báo

20

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CHO QUÂN NHÂN THÔNG QUA PHƯƠNG TIỆN BÁO CHÍ QUÂN ĐỘI

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Biện pháp quản lý GDCTTT cho quân nhân thông qua PTBCQĐ

3. Kết luận:

Tác giả bài viết

Nguyễn Tuấn Nam

 

Bài báo

21

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT DẠY HỌC Ở TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phương tiện kỹ thuật dạy học ở Trường Sĩ quan Thông tin.

3. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng sử dụng PTKTDH ở Trường Sĩ quan Thông tin

Kết luận

Tác giả bài viết

Trần Đức Thắng

 

Bài báo

22

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Ở CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực ở các Trung tâm Giáo dục QP&AN

3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực ở các Trung tâm Giáo dục QP&AN

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Xuân

 

 

Bài báo

23

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC CỦA HUYỆN THANH SƠN, TỈNH PHÚ THỌ

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Biện pháp quản lý bồi dưỡng giáo viên THCS theo chuẩn nghề nghiệp

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Đặng Việt Hà

 

Bài báo

24

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC BÁN TRÚ TẠI TP. HỒ CHÍMINH

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Khảo sát thực trạng quản lý HĐGD ở các trường THBT TP. Hồ Chí Minh

3. Kết quả khảo sát và nhận xét

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Trần Văn Dàng

 

Bài báo

25

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Giải pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh theo định hướng PTNL cho HS các trường tiểu học TP Hồ Chí Minh

Tác giả bài viết

Phạm Thị Quỳnh Như

 

Bài báo

26 trang 79

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN PHÙ HỢP PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Lý luận về tự học trong đào tạo theoHCTC

3. Nội dung quản lý hoạt động tự học theo HCTC

4. Biện pháp quản lý HĐTH của SV phù hợp phương thức đào tạo theoHCTC

Tác giả bài viết

Nguyễn Thùy Linh

 

Bài báo

27

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH - HẢI QUAN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan

3. Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho sinh viên Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan

Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Danh Trí

 

Bài báo

28

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC NGÀNH VIỄN THÔNG Ở HỌC VIỆN VIETTEL

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Các yếu tố tác động đến quản lý hoạt động bồi dưỡng nhân lực ngành Viễn thông

3. Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng nhân lực ngành viễn thông ở Học viện Viettel

Tác giả bài viết

Lưu Văn Tiến

 

Bài báo

29

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN TẠI CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý TTCM tại các trường THCS trên địa bàn huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

3. Biện pháp quản lý TTCM tại các trường THCS huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Tác giả bài viết

Hoàng Hữu Sơn

 

Bài báo

30

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

QUẢN LÍ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP CỦA

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC WELLSPRING HÀ NỘI

Nội dung

 

1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lí công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học Wellspring

3. Đổi mới biện pháp quản lí công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học Wellsping

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thanh Hà

 

Bài báo

31

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 141 – Kỳ 1I – T3/2017

Tên bài báo

TỔ CHỨC THỰC HÀNH, THỰC TẬP CHO HỌC VIÊN

Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP QUÂN ĐỘI

Nội dung

 

1. Thực hành, thực tập là những hình thức tổ chức dạy học cơ bản trong các trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội (TCCNQĐ)

2. Các giai đoạn THTT của học viên

3. Biện pháp tổ chức THTT ở các trường TCCNQĐ

Kết luận

Tác giả bài viết

Ngô Thị Hằng

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê