Số 139 (Kỳ II - Tháng 2 - 2017)

15:53:00 07/06/2017

Bài báo

1

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

  SỬ DỤNG MỘT SỐ MÔ HÌNH TƯƠNG TÁC ĐỘNG NHẰM

KIẾN TẠO TRI THỨC XÁC SUẤT THỐNG KÊ CHO HỌC SINH

Nội dung

 

 1. Mở đầu

 2. Kiến tạo tri thức XS-TK thông qua một số mô hình tương tác động

3. Kết luận

Tác giả bài viết

  Nguyễn Danh Nam*, Nguyễn Thị Tuyền

 

Bài báo

2

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG TÀI LIỆU LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG NINH BÌNH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỶ X ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XIX

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Mối quan hệ giữa LSĐP và LSVN

3. Sự cần thiết của việc liên hệ tài liệu LSĐP Ninh Bình trong dạy học LSDT

4. Một số nội dung LSĐP Ninh Bình có thể liên hệ trong dạy học LSVN

5. Kết luận

Tác giả bài viết

Lê Thị Huệ, Phạm Thị Loan, Lê Thị Thu Hoài, Bùi Thị Hồng Giang

 

Bài báo

3

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM MÔN LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

Nội dung

 

 1. Hoạt động rèn luyện NVSP môn Lịch sử từ năm 2007 đến nay

2. Một số ưu điểm và hạn chế

3. Một số kiến nghị

4. Kết luận

Tác giả bài viết

  Bùi Hoàng Tân

 

Bài báo

4

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KỸ NĂNG SỬ DỤNG INTERNET TRONG HỌC TẬP MÔN TÂM LÝ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng sử dụng internet trong học tập môn TLH của SV

3. Kết luận

Tác giả bài viết

  ThS. Lê Thị Dung

 

Bài báo

5

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI TRONG DẠY HỌC MÔN ÂM NHẠC CỔ TRUYỀN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO SINH VIÊN

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Sử dụng trò chơi trong dạy học môn Âm nhạc cổ truyền

3. Minh họa một số trò chơi trong dạy học Âm nhạc cổ truyền nhằm phát triển năng lực cho SV

4. Kết luận

Tác giả bài viết

  Lại Thị Thanh Thủy

 

Bài báo

6

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC TIẾT DẠY HỌC KỸ NĂNG NGHE TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Chuẩn bị và tổ chức tiết học dạy KNN tiếng Anh nhằm nâng cao khả năng nghe cho SV

3. Các bước chuẩn bị và tổ chức tiết học KNN tiếng Anh của SV

4. Kết luận

Tác giả bài viết

  Nguyễn Thị Thùy Dung

 

Bài báo

7

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

DẠY HỌC VỀ NỘI DUNG “GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG” CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ CỦA GIẢNG VIÊN CHO DỰ ÁN HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Các bước chuẩn bị của GV cho một dự án học tập của sinh viên (SV)

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Xá

 

Bài báo

8

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

GIÁO DỤC KĨ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUA HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN ĐÔNG HÒA, TỈNH PHÚ YÊN

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Mục tiêu giáo dục ứng phó với BĐKH cho HS tiểu học

3. Hoạt động ngoại khóa giáo dục ứng phó với BĐKH cho HS tiểu học

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Đặng Thiên Hoàng

Bài báo

9

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON BXÃ ĐÔNG MỸ, THANH TRÌ, HÀ NỘI

Nội dung

 

1. Mở đầu

2. Thực trạng quản lý ứng dụng CNTT trong giáo dục trẻ

3. Biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong giáo dục trẻ tại TMNB xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thu Hường

 

Bài báo

10

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI THEO CHỦ ĐỀ ĐẾN VIỆC HÌNH THÀNH KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ MẪU GIÁO

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Trò chơi đóng vai theo chủ đề

3. Ví dụ: Trò chơi ĐVTCĐ với chủ đề chơi: Bán hàng; Chủ điểm: Thế giới thực vật dành cho trẻ mẫu giáo bé

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Hải Yến

 

Bài báo

11

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG NHẬN THỨC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng nhận thức về đạo đức nghề nghiệp của GVMN

3. Một số kiến nghị nhằm giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho GVMN

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

 

Bài báo

12

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN

TRONG GIỜ HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT Ở TRƯỜNG CHUYÊN NGHIỆP

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Giải pháp nâng cao hứng thú học tập môn GDTC cho SV các trường chuyên nghiệp

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Đăng Thiệu, Hà Minh Quang

 

 

Bài báo

13

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ NGHỀ NGHIỆP

GÓP PHẦN HÌNH THÀNH KỸ NĂNG SƯ PHẠM Ở SINH VIÊN

Nội dung

 

 1. Hoạt động trải nghiệm thực tế nghề nghiệp với việc hình thành kỹ năng sư phạm

2. Một số HĐTNTTNN góp phần hình thành KNSP cho sinh viên

3. Khuyến nghị về tổ chức có hiệu quả HĐTNTTNN cho sinh viên

Tác giả bài viết

Đầu Thị Thu

 

Bài báo

14

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

MỘT SỐ KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP NHÓM CỦA HỌC VIÊN HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng về khó khăn tâm lý trong học tập nhóm của sinh viên

3. Biện pháp khắc phục khó khăn tâm lý trong học tập nhóm của học viên Học viện An ninh nhân dân

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Trần Hương Liên

 

Bài báo

15

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC PHẦN CỦA SINH VIÊN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG (POHE)

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Kiểm tra đánh giá kết quả học phần của SV trong chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng (POHE)

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Tất Thắng, Nguyễn Công Ước, Bùi Thị Hải Yến*Trần Thúy Lan

 

Bài báo

16

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

DẠY HỌC MÔN PHÁP LUẬT Ở CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Các công trình nghiên cứu về dạy học pháp luật

3. Một số nhận xét rút ra từ các nghiên cứu về dạy học môn pháp luật và quản lý dạy học môn pháp luật ở nhà trường

Tác giả bài viết

Lê Minh Tuấn

 

 

Bài báo

17

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Thực trạng về dạy học môn Vật lý ở trường THPT

3. Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Vật lý ở các trường quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Đỗ Vũ Ngọc Trung

 

Bài báo

18

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CÁC MÔN KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN II

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Biện pháp quản lý hoạt động học tập các môn KHXH&NV của sinh viên

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Trần Đại Học

 

Bài báo

19

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN MẦM NON QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên mầm non

3. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng NLSP cho GVMN ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp

4. Biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng NLSP cho GVMN ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội theo chuẩn nghề nghiệp

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

Bài báo

20

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Đặc điểm, nhiệm vụ và nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng HSG ở các trường THPT

3. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Thanh Phương

 

Bài báo

21

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHU VỰC TÂY BẮC THEO HƯỚNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Nội dung

 

 1. Vài nét về quản lý đào tạo theo hướng ĐBCLở các trường cao đẳng khu vực Tây Bắc

2. Thực trạng QLĐT theo hướng ĐBCL ở các trường Cao đẳng khu vực Tây Bắc (CĐKVTB)

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Kim Nhung

 

Bài báo

22

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC

Ở THÀNH PHỐ NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

3. Một số biện pháp phát triển đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Phạm Thị Tuất

 

Bài báo

23

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

CÁC XU HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIN HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Các nghiên cứu về năng lực người giáo viên

2. Các công trình nghiên cứu về quản lý đội ngũ giáo viên

3. Các nghiên cứu về quản lý ĐNGV tin học trường THPT

4. Nhận định chung về tổng quan các công trình nghiên cứu quản lý ĐNGV tin học trường THPT

Tác giả bài viết

Nguyễn Kim Hoằng

 

Bài báo

24

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG MẦM NON A XÃ THANH LIỆT, HUYỆN THANH TRÌ, HÀ NỘI

Nội dung

 

 1. Mở đầu

2. Thực trạng chất lượng ĐNGVvà công tác phát triển ĐNGVTrường Mầm non A Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội

3. Biện pháp phát triển ĐNGV Mầm non A Thanh Liệt, Thanh Trì

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Đặng Thị Thanh Liêm

 

Bài báo

25

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ NỘI DUNG BỒI DƯỠNG NHÂN LỰC NGÀNH VIỄN THÔNG

Ở HỌC VIỆN VIETTEL ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý hoạt động bồi dưỡng nhân lực ngành viễn thông tại Học viện Viettel

3. Nội dung quản lý hoạt động bồi dưỡng nhân lực ngành viễn thông

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Lưu Văn Tiến

 

Bài báo

26

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động tự đánh giá chất lượng ở Trường Sĩ quan Không quân

3. Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Nguyễn Văn Minh

 

Bài báo

27

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC VỚI PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC

CỦA HỌC VIÊN ĐÀO TẠO SỸ QUAN Ở HỌC VIỆN HẬU CẦN

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng về hoạt động tự học với phát triển năng lực của học viên (HV) đào tạo sỹ quan ở Học viện Hậu cần

3. Giải pháp quản lý hoạt động tự học nhằm phát triển năng lực của HV đào tạo sĩ quan

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Vũ Duy Sáu

Bài báo

28

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng sử dụng và quản lý việc sử dụng hệ thống hành chính điện tử ở Trường Đại học Đồng Tháp

3. Biện pháp quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống hành chính điện tử ở Trường Đại học Đồng Tháp

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Phạm Minh Giản*, Huỳnh Thiện Tân

 

Bài báo

29

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

ĐÁNH GIÁ VIỆC GIẢNG DẠY HỌC PHẦN“CHUYỂN GIAO KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC HIỆU QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP” CỦA GBI1

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Mô hình nghiên cứu

3. Phương pháp nghiên cứu

4. Kết quả nghiên cứu

5. Kết luận

Tác giả bài viết

Huỳnh Quốc Tuấn

 

Bài báo

30

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ PHỐI HỢP ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý phối hợp đào tạo giữa trường Đại học Hải Phòng với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố

3. Đánh giá chung về những hạn chế và nguyên nhân trong quản lí phối hợp đào tạo giữa trường Đại học Hải Phòng với các doanh nghiệp tại Hải Phòng

4. Biện pháp quản lý phối hợp đào tạo giữa nhà trường với các doanh nghiệp

Tác giả bài viết

Nguyễn Thị Thu Hằng

 

Bài báo

31

Số ra

 TẠP CHÍ THIẾT BỊ GIÁO DỤC - SỐ 139 – Kỳ 2 - T2/2017

Tên bài báo

QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CỘNG TÁC VIÊN THANH TRA GIÁO DỤC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO HƯNG YÊN

Nội dung

 

 1. Đặt vấn đề

2. Thực trạng quản lý đội ngũ CTVTT Sở GD&ĐT Hưng Yên

3. Một số biện pháp quản lý đội ngũ CTVTT của Sở GD&ĐT Hưng Yên.

4. Kết luận

Tác giả bài viết

Trịnh Thị Hà

 

 

Bình luận
Chưa có phản hồi

Bình luận của bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng.

Video sản phẩm
Sản phẩm mới
Liên kết website
Thống kê